Instalowanie lub odinstalowywanie pakietu Office uzyskanego za pośrednictwem Programu użytkowania w domu

Ten temat dotyczy klientów, którzy kupili pakiet Office w ramach oferowanego przez ich pracodawcę programu użytkowania w domu. Jeśli szukasz pomocy dotyczącej instalowania usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych, zobacz Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie usługi Office 365, pakietu Office 2016 lub Office 2013 na komputerze PC lub Mac.

Jeśli Twoja organizacja subskrybuje program użytkowania w domu, możesz kupić pakiet Office w cenie z rabatem i zainstalować go na jednym komputerze.

Oto co jest potrzebne do rozpoczęcia:

 • Służbowy adres e-mail

 • Niektóre organizacje wymagają 10-cyfrowego kodu programu podanego przez administratora korzyści

 • W przypadku zakupu dysku DVD lub nośnika USB należy uzyskać klucz produktu w celu ukończenia instalacji.

Jeśli masz pytania dotyczące Programu użytkowania w domu, zobacz Program użytkowania w domu — często zadawane pytania.

Porada : Metoda zakupu i instalacji pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu jest unikatowa dla tego programu. Warto zapisywać wszelkie wiadomości e-mail otrzymane w ramach tego programu albo utworzyć zakładkę do tej strony.

Wprowadzenie do Programu użytkowania pakietu Office w domu

Kupowanie pakietu Office za pośrednictwem Programu użytkowania w domu

Jeśli masz problemy z zakupionym produktem, zobacz Program użytkowania w domu — często zadawane pytania.

 1. W witrynie microsofthup.com wprowadź swój służbowy adres e-mail i wybierz swój kraj. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie kodu programu, wprowadź kod programu uzyskany od administratora korzyści.

 2. Na Twój służbowy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail od nadawcy Microsoft HUP. Otwórz tę wiadomość e-mail i wybierz przycisk Kup teraz.

 3. Zostanie wyświetlona strona internetowa z listą produktów pakietu Office, które możesz kupić. Możesz wybrać pakiet Office Professional Plus dla komputerów PC, pakiet Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla komputerów Mac lub oba te produkty. Możesz mieć również możliwość zakupu programu Project Professional 2016 i programu Visio Professional 2016 (tylko wersje dla komputerów PC).

 4. Wybierz produkty pakietu Office, które chcesz kupić, a następnie wybierz pozycję Dodaj do koszyka.

 5. Gdy skończysz dodawanie produktów pakietu Office do koszyka, przejdź do koszyka i wybierz pozycję Finalizuj zakup.

 6. Na stronie Informacje rozliczeniowe wprowadź swoje informacje rozliczeniowe i informacje dotyczące sposobu płatności, a następnie wybierz pozycję Potwierdź zamówienie.

 7. Na stronie Potwierdzenie zamówienia wybierz pozycję Realizuj zakup.

 8. Zostanie wyświetlone okno podręczne umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail z linkiem do instalacji pakietu Office na inny adres e-mail (na przykład Twój prywatny adres e-mail). Wprowadź adres e-mail, do którego masz dostęp w domu, i wybierz pozycję Wyślij. Warto zapisać tę wiadomość e-mail do późniejszego użytku, ale nie trzeba tego robić od razu, chyba że chcesz zainstalować pakiet Office na innym komputerze niż używany obecnie.

 9. Na stronie Dziękujemy! zostaną wyświetlone zakupione produkty pakietu Office, ich klucze produktów oraz przyciski Zainstaluj dla poszczególnych produktów. Jeśli to jest komputer, na którym chcesz zainstalować pakiet Office, wybierz pozycję Zainstaluj, aby zainstalować 32-bitową wersję pakietu Office. Zapisz klucz produktu, ponieważ będzie trzeba go wprowadzić po zainstalowaniu pakietu Office.

  Uwaga : Aby zainstalować 64-bitową wersję pakietu Office, wybierz pozycję Opcje pobierania.

  Przedstawia przycisk Zainstaluj w szczegółach zamówienia w ramach Programu użytkowania w domu

  W przeciwnym razie przejdź do komputera, na którym chcesz zainstalować pakiet Office, otwórz wiadomość e-mail wysłaną do siebie w poprzednim kroku i wybierz przycisk Zainstaluj w tej wiadomości e-mail.

  Przedstawia przycisk Zainstaluj w wiadomości e-mail otrzymanej w ramach Programu użytkowania w domu
 10. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące kończenia instalacji, wybierz odpowiednią z poniższych opcji.

 1. Zależnie od przeglądarki przejdź do wyświetlonego okna podręcznego instalacji i wybierz przycisk Uruchom (w programie Internet Explorer), Konfiguracja (w programie Chrome) lub Zapisz plik (w programie Firefox), aby rozpocząć proces instalacji pakietu Office.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcje przeglądarki: w programie Internet Explorer kliknij pozycję Uruchom, w programie Chrome kliknij pozycję Ustawienia, w programie Firefox kliknij pozycję Zapisz plik

  Rozpocznie się instalacja.

  Okno z postępem instalacji pakietu Office
 2. Zakończenie instalacji sygnalizuje wyświetlenie informacji „Pakiet Office jest teraz zainstalowany”. Zostanie też odtworzona animacja informująca o tym, gdzie znaleźć aplikacje pakietu Office na komputerze.

  Pakiet Office jest zainstalowany. Wybierz pozycję Zamknij
 3. Otwórz dowolną aplikację, taką jak Word lub Excel. Jeśli nie możesz odnaleźć aplikacji pakietu Office, zobacz Nie możesz znaleźć aplikacji pakietu Office w systemie Windows 10, Windows 8 lub Windows 7.

 4. W oknie Logowanie się w celu skonfigurowania pakietu Office wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta (mały link na dole okna).

 5. Na ekranie Wprowadzanie klucza produktu wprowadź klucz produktu, który pojawia się w szczegółach zamówienia.

 6. Zaakceptuj warunki licencji, wybierając pozycję Zaakceptuj i uruchom aplikację Word.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony Kreator aktywacji pakietu Microsoft Office, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować pakiet Office. Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz Aktywowanie usługi Office 365 albo pakietu Office 2016 lub Office 2013.

 1. Na stronie Witaj. Zaczynamy wybierz pozycję Dalej.

 2. Jeśli masz już konto Microsoft, wybierz pozycję Zaloguj i wprowadź konto Microsoft oraz hasło. W przeciwnym razie wybierz pozycję Utwórz nowe konto Microsoft, aby utworzyć nowe konto Microsoft.

  Zapamiętaj ten adres e-mail! Ten adres e-mail i hasło konta Microsoft są teraz skojarzone z kopią pakietu Office i to konto będzie zawsze używane do logowania się na stronie Moje konto pakietu Office (www.office.com/myaccount) w celu instalacji lub ponownej instalacji pakietu Office dla komputerów Mac.

 3. Na stronie Potwierdź ustawienia wybierz swój kraj lub region i język, a następnie wybierz pozycję Potwierdź.

 4. Wybierz przycisk Zainstaluj dla produktu Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla komputerów Mac.

 5. Po zakończeniu pobierania otwórz program Finder, przejdź do pozycji Pobrane rzeczy i kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft_Office_2016_Installer.pkg (nazwa ta może się nieco różnić).

  Ikona materiałów do pobrania w obszarze funkcji Dock z widocznym pakietem instalatora usługi Office 365

  Porada : Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie można otworzyć pliku Microsoft_Office_2016_Installer.pkg, ponieważ pochodzi on od niezidentyfikowanego dewelopera, odczekaj 10 sekund, a następnie spróbuj ponownie kliknąć dwukrotnie pakiet instalatora. Jeśli nadal jest wyświetlany pasek postępu Trwa weryfikowanie..., zamknij lub anuluj pasek postępu i spróbuj ponownie.

 6. Na pierwszym ekranie instalacji wybierz pozycję Kontynuuj, aby rozpocząć proces instalacji.

  Pierwszy ekran instalacji wersji 2016 dla komputerów Mac z wyróżnioną pozycją Kontynuuj
 7. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 8. Zaznacz pozycję Zgadzam się, aby przyjąć warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie.

 9. Sprawdź wymagania dotyczące miejsca na dysku, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

 10. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz hasło logowania na komputerze Mac, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie. (Jest to hasło, przy użyciu którego logujesz się na komputerze Mac).

  Wprowadź hasło administratora, aby rozpocząć instalację
 11. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia instalacji pakietu Office zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

  Pokazuje ostatnią stronę procesu instalacji z informacją, że instalacja przebiegła pomyślnie.
 12. Aby uruchomić i aktywować pakiet Office, kliknij ikonę Launchpad w Docku, aby wyświetlić wszystkie aplikacje.

  Pokazuje przycisk Launchpada w Docku
 13. Kliknij ikonę Microsoft Word w Launchpadzie.

  Pokazuje ikonę programu Microsoft Word w częściowym widoku Launchpada
 14. Po uruchomieniu programu Word zostanie automatycznie wyświetlone okno Co nowego. Kliknij pozycję Wprowadzenie, aby rozpocząć aktywację. Jeśli potrzebujesz pomocy z aktywacją pakietu Office, zobacz Aktywowanie pakietu Office 2016 dla komputerów Mac. W przypadku niepowodzenia aktywacji pakietu Office zobacz Co wypróbować, jeśli nie można zainstalować lub aktywować pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

  Rozpoczynanie aktywowania programu Word 2016 dla komputerów Mac

Znajdowanie klucza produktu pakietu Office kupionego za pośrednictwem Programu użytkowania w domu

Oto jak można znaleźć klucz produktu w ramach Programu użytkowania w domu. Jeśli masz problem z uzyskaniem dostępu do historii zamówień, zobacz Program użytkowania w domu — często zadawane pytania.

 1. Przejdź do witryny microsofthup.com.

 2. Wybierz link Historia zamówień w prawym górnym rogu strony.

 3. Wprowadź służbowy adres e-mail, za pomocą którego został kupiony pakiet Office. W ten sposób wyślesz do siebie wiadomość e-mail zawierającą link do historii zamówień.

 4. W odebranej wiadomości e-mail wybierz link, aby wyświetlić swoją historię zamówień.

 5. Na stronie internetowej Historia zamówień wybierz odpowiedni numer zamówienia.

  Klucz produktu znajduje się w obszarze Klucz produktu pakietu Microsoft Office (FPP) na stronie internetowej Szczegóły zamówienia.

  Przedstawia przycisk Zainstaluj w szczegółach zamówienia w ramach Programu użytkowania w domu

  Jeśli żaden klucz produktu nie jest widoczny, kod Programu użytkowania w domu wygasł. Skontaktuj się z administratorem korzyści, aby określić, czy kod programu został zaktualizowany lub czy pracodawca nadal ma uprawienia do korzystania z Programu użytkowania w domu. Po potwierdzeniu uprawnień możesz skontaktować się z pomocą techniczną.

Ponowne instalowanie pakietu Office przy użyciu klucza produktu uzyskanego za pośrednictwem Programu użytkowania w domu

Jeśli masz zapisaną kopię klucza produktu uzyskanego za pośrednictwem Programu użytkowania w domu, możesz za pomocą wirtualnego przedstawiciela pomocy technicznej (tylko w języku angielskim) uzyskać link umożliwiający pobranie i ponowne zainstalowanie pakietu Office za pośrednictwem Programu użytkowania w domu. Wystarczy wprowadzić klucz produktu po wyświetleniu monitu przez wirtualnego przedstawiciela. Klucz produktu będzie trzeba również wprowadzić po zainstalowaniu pakietu Office. Oto, jak to zrobić:

 1. W oknie Logowanie się w celu skonfigurowania pakietu Office, które jest wyświetlane po uruchomieniu aplikacji pakietu Office po raz pierwszy, wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta (mały link na dole okna).

 2. Na ekranie Wprowadzanie klucza produktu wprowadź klucz produktu, aby aktywować pakiet Office.

 3. Zaakceptuj warunki licencji, wybierając pozycję Zaakceptuj i uruchom aplikację Word.

Uwaga : Ponowne pobranie produktów lub zakup dodatkowych produktów jest możliwy tylko w przypadku, jeśli umowa Software Assurance jest nadal ważna, a Ty jesteś aktywnym pracownikiem firmy.

Ponowne instalowanie pakietu Office uzyskanego za pośrednictwem Programu użytkowania w domu na komputerze PC

Jeśli nie masz klucza produktu i nie możesz odnaleźć wiadomości e-mail z linkiem do instalacji pakietu Office, możesz przejść do swojego oryginalnego zamówienia i wybrać przycisk Zainstaluj.

Uwaga : Ponowne pobranie produktów lub zakup dodatkowych produktów jest możliwy tylko w przypadku, jeśli umowa Software Assurance jest nadal ważna, a Ty jesteś aktywnym pracownikiem firmy.

 1. Przejdź do witryny microsofthup.com.

 2. Wybierz link Historia zamówień w prawym górnym rogu strony.

 3. Wprowadź służbowy adres e-mail, za pomocą którego został kupiony pakiet Office. W ten sposób wyślesz do siebie wiadomość e-mail zawierającą link do historii zamówień.

 4. W odebranej wiadomości e-mail wybierz link, aby wyświetlić swoją historię zamówień.

 5. Na stronie internetowej Historia zamówień wybierz odpowiedni numer zamówienia.

 6. Na stronie internetowej Szczegóły zamówienia wybierz przycisk Zainstaluj dla pakietu Office, programu Visio lub programu Project.

  Przedstawia przycisk Zainstaluj w szczegółach zamówienia w ramach Programu użytkowania w domu

  Jeśli przycisk Zainstaluj nie jest widoczny, kod Programu użytkowania w domu wygasł. Skontaktuj się z administratorem korzyści, aby określić, czy kod programu został zaktualizowany lub czy pracodawca nadal ma uprawienia do korzystania z Programu użytkowania w domu. Po potwierdzeniu uprawnień możesz skontaktować się z pomocą techniczną.

Po zainstalowaniu pakietu Office należy wprowadzić klucz produktu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie Logowanie się w celu skonfigurowania pakietu Office, które jest wyświetlane po uruchomieniu aplikacji pakietu Office po raz pierwszy, wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta (mały link na dole okna).

 2. Na ekranie Wprowadzanie klucza produktu wprowadź klucz produktu, aby aktywować pakiet Office.

 3. Zaakceptuj warunki licencji, wybierając pozycję Zaakceptuj i uruchom aplikację Word.

Ponowne instalowanie pakietu Office uzyskanego za pośrednictwem Programu użytkowania w domu na komputerze Mac

Postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Instalowanie pakietu Office na komputerze PC lub Mac, aby zalogować się w witrynie www.office.com/myaccount i rozpocząć proces instalacji na komputerze Mac.

Uwaga : Ponowne pobranie produktów lub zakup dodatkowych produktów jest możliwy tylko w przypadku, jeśli umowa Software Assurance jest nadal ważna, a Ty jesteś aktywnym pracownikiem firmy.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×