Instalowanie i uruchamianie programu PowerPoint Viewer

Co to jest PowerPoint Viewer?

Aby uruchomić prezentację na komputerze, na którym nie został zainstalowany program Microsoft Office PowerPoint, lub rozpowszechnić samodzielną prezentację wśród odbiorców, którzy mogą nie mieć zainstalowanego programu PowerPoint na swoich komputerach, należy użyć programu Microsoft Office PowerPoint Viewer.

Jak można uzyskać program PowerPoint Viewer?

Domyślnie program PowerPoint Viewer jest instalowany podczas instalacji samego programu PowerPoint, aby można było go używać z funkcją Pakowanie prezentacji na dysk CD. Podczas zapisywania prezentacji programu PowerPoint przy użyciu funkcji Pakowanie prezentacji na dysk CD program Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 jest automatycznie umieszczany na tym samym dysku bądź w tej samej lokalizacji sieciowej co sama prezentacja. Mając połączenie z Internetem, można też pobrać program PowerPoint Viewer bezpośrednio z witryny Microsoft Office Online w sieci Web.

Aby otrzymać program Office PowerPoint Viewer 2007, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli program Microsoft Office PowerPoint 2007 nie jest zainstalowany na komputerze:

  Pobierz program Office PowerPoint Viewer 2007 bezpośrednio z witryny Microsoft Office Online.

 • Jeśli program Office PowerPoint 2007 jest już zainstalowany na komputerze:

  Program PowerPoint Viewer jest instalowany za każdym razem, gdy korzysta się z funkcji Pakowanie prezentacji na dysk CD w programie PowerPoint.

  Aby spakować prezentację na dysk CD, wykonaj następujące czynności:

  1. W programie PowerPoint otwórz prezentację, którą chcesz spakować.

  2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, wskaż strzałkę obok polecenia Publikuj, a następnie kliknij polecenie Spakuj na dysk CD.

  3. W oknie dialogowym Pakowanie na dysk CD kliknij przycisk Opcje i wybierz odpowiednie opcje.

   Uwaga   Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zobacz Pakowanie prezentacji na dysk CD.

  4. Kliknij przycisk Kopiuj do folderu lub Kopiuj na dysk CD.

   Program PowerPoint spakuje prezentację do wskazanego miejsca docelowego, umożliwiając jej rozpowszechnianie.

   Uwagi   

   • W programie Office PowerPoint Viewer 2007 można wyświetlać pliki w formatach programów Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft PowerPoint 2002, Microsoft Office PowerPoint 2003 i nowszych.

   • Program Office PowerPoint Viewer 2007 nie obsługuje plików w formatach programu Microsoft PowerPoint 97 i starszych. Aby w programie Office PowerPoint Viewer 2007 wyświetlić prezentację w formacie programu PowerPoint 97 lub starszym, należy otworzyć tę prezentację w programie PowerPoint 2000, PowerPoint 2002, Office PowerPoint 2003 lub nowszym, a następnie zapisać ją w formacie programu PowerPoint 2000, PowerPoint 2002, Office PowerPoint 2003 lub nowszym.

   • Prezentacje w formacie programu PowerPoint 97 można też otworzyć w programie PowerPoint Viewer 2000.

   • Program Office PowerPoint Viewer 2007 działa w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym.

Dotyczy: PowerPoint 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język