Instalowanie i uruchamianie narzędzia IdFix usługi Office 365

Narzędzie IdFix umożliwia identyfikację błędów, takich jak duplikaty i problemy z formatowaniem w katalogu przed synchronizacją z usługą Office 365.

Aby móc pomyślnie ukończyć to zadanie, należy wiedzieć, jak używać obiektów użytkownika, grupy i kontaktu w usłudze Active Directory.

Jeśli nie możesz ukończyć tego zadania, zapoznaj się z poniższymi alternatywnymi czynnościami, które możesz wykonać. Te metody mogą być łatwiejsze, ale mogą również zajmować więcej czasu lub powodować inne niedogodności. Oto one:

 • Przeprowadzenie synchronizacji katalogów bez uruchamiania narzędzia IdFix.    Można zsynchronizować katalogi bez uruchamiania narzędzia IdFix, ale nie zalecamy tego. Naprawa błędów przed synchronizacją trwa krócej i często zapewnia płynniejsze przejście do chmury.

 • Zatrudnienie konsultanta.    Dzięki pomocy eksperta możesz skonfigurować synchronizację swojego katalogu, a użytkownicy mogą szybko rozpocząć pracę.

Co jest potrzebne do uruchomienia narzędzia IdFix

Najprostszym sposobem wdrożenia i uruchomienia narzędzia IdFix jest jego instalacja na komputerze przyłączonym do domeny. Jeśli chcesz, możesz uruchomić to narzędzie na kontrolerze domeny, ale nie jest to konieczne.

Wymagania sprzętowe narzędzia IdFix

Komputer, na którym jest instalowane narzędzie IdFix, musi spełniać następujące wymagania sprzętowe:

 • 4 GB pamięci RAM (minimum)

 • 2 GB miejsca na dysku twardym (minimum)

Wymagania narzędzia IdFix dotyczące oprogramowania

Komputer, na którym jest instalowane narzędzie IdFix, musi być przyłączony do tej samej domeny usługi Active Directory, z której chcesz synchronizować użytkowników z usługą Office 365. Na komputerze musi być też zainstalowany program .NET Framework 4.0.

Jeśli korzystasz z systemu Windows Server 2008 lub Windows Server 2012, program .NET Framework jest już prawdopodobnie zainstalowany. Jeśli nie jest, możesz pobrać program .NET 4.0 z centrum pobierania lub użyć w tym celu usługi Windows Update.

Wymagania narzędzia IdFix dotyczące uprawnień

Konto użytkownika służące do uruchamiania narzędzia IdFix musi mieć dostęp do odczytu/zapisu katalogu.

Jeśli nie masz pewności, czy konto użytkownika spełnia te wymagania, i nie wiesz, jak to sprawdzić, możesz mimo to zainstalować i uruchomić narzędzie IdFix. Jeśli Twoje konto użytkownika nie będzie mieć odpowiednich uprawnień, w narzędziu IdFix zostanie po prostu wyświetlony błąd podczas próby jego uruchomienia.

Instalowanie narzędzia IdFix

Aby zainstalować narzędzie IdFix, pobierz i rozpakuj plik IdFix.exe zgodnie z opisem w poniższej procedurze:

 1. Zaloguj się na komputerze, na którym chcesz zainstalować narzędzie IdFix.

 2. Przejdź do witryny pobierania firmy Microsoft, aby pobrać narzędzie naprawy błędów synchronizacji katalogu IdFix.

 3. Kliknij przycisk Pobierz.

 4. Po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Uruchom.

 5. W oknie dialogowym WinZip Self-Extractor, w polu tekstowym Unzip to folder (Wyodrębnij do folderu) wpisz lokalizację, w której chcesz zainstalować narzędzie IdFix, lub przejdź do niej. Domyślnie narzędzie IdFix jest instalowane w folderze C:\Deployment Tools\.

 6. Kliknij przycisk Unzip (Wyodrębnij).

Uruchamianie narzędzia IdFix

Po zainstalowaniu narzędzia IdFix uruchom je, aby wyszukać problemy w swoim katalogu:

 1. Używając konta z uprawnieniem do odczytu/zapisu katalogu, zaloguj się na komputerze, na którym zainstalowano narzędzie IdFix.

 2. W Eksploratorze plików przejdź do lokalizacji, w której zainstalowano narzędzie IdFix. Jeśli podczas instalacji został wybrany folder domyślny, przejdź do folderu C:\Deployment Tools\IdFix.

 3. Kliknij dwukrotnie plik IdFix.exe.

  Wybieranie pliku IdFix.exe.
 4. Domyślnie narzędzie IdFix używa zestawu reguł z wieloma dzierżawami do testowania wpisów w katalogu. Jest to właściwy zestaw reguł dla większości klientów usługi Office 365. Jeśli jednak jesteś klientem dedykowanym lub klientem ITAR (International Traffic in Arms Regulations, międzynarodowe przepisy w zakresie obrotu bronią) usługi Office 365, możesz skonfigurować narzędzie IdFix, aby zamiast niego używało dedykowanego zestawu reguł. Jeśli nie masz pewności odnośnie swojego typu klienta, możesz bezpiecznie pominąć ten krok. Aby ustawić zestaw reguł na dedykowany, kliknij ikonę koła zębatego na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Dedykowany.

 5. Wybierz pozycję Zapytanie.

  Wybieranie zapytania w narzędziu IdFix.
 6. Domyślnie narzędzie IdFix wyszukuje błędy w całym katalogu.

  W zależności od rozmiaru katalogu wykonanie zapytania może trochę potrwać. Postęp tej operacji możesz obserwować w dolnej części głównego okna tego narzędzia. Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, zapytanie będzie musiało zostać wykonane od początku.

  Statystyka zapytań i błędów w narzędziu IdFix.
 7. Po wykonaniu zapytania przez narzędzie IdFix, jeśli w katalogu nie wystąpią żadne błędy, możesz zsynchronizować swój katalog. Jeśli w katalogu wystąpią błędy, zaleca się usunięcie ich przed synchronizacją. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji o typach błędów i zaleceń dotyczących najlepszych metod usunięcia każdego z nich, zobacz linki na końcu tego tematu.

  Usunięcie błędów przed synchronizacją nie jest obowiązkowe, jednak stanowczo zalecamy, aby przynajmniej przejrzeć wszystkie błędy zwrócone przez narzędzie IdFix.

  Każdy błąd jest wyświetlany w osobnym wierszu w głównym oknie tego narzędzia.

 8. Jeśli zgadzasz się z sugerowaną zmianą w kolumnie AKTUALIZACJA, w kolumnie AKCJA wybierz, co narzędzie IdFix ma zrobić w celu wdrożenia zmiany, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Po kliknięciu przycisku Zastosuj narzędzie wprowadzi zmiany w katalogu.

  Nie trzeba klikać przycisku Zastosuj po każdej aktualizacji. Zamiast tego można naprawić kilka błędów przed kliknięciem przycisku Zastosuj, a narzędzie IdFix dokona wszystkich zmian jednocześnie. Błędy można sortować według typu, klikając pozycję BŁĄD u góry kolumny zawierającej listę typów błędów.

  Jedną ze strategii może być naprawa wszystkich błędów tego samego typu — na przykład należy najpierw rozstrzygnąć kwestię wszystkich duplikatów i zastosować zmiany. Następnie należy naprawić błędy formatowania znaków i tak dalej. Za każdym razem, gdy zastosujesz zmiany, narzędzie IdFix utworzy osobny plik dziennika, którego będzie można użyć w celu cofnięcia zmian w przypadku błędu. Dziennik transakcji jest przechowywany w folderze, w którym zainstalowano narzędzie IdFix. Domyślnie jest to folder C:\Deployment Tools\IdFix.

  Rozwiązywanie problemów dotyczących komunikatów o błędach w narzędziu IdFix.
 9. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w katalogu uruchom ponownie narzędzie IdFix, aby upewnić się, że wprowadzone poprawki nie spowodowały nowych błędów. Możesz powtarzać te kroki tyle razy, ile potrzeba. Warto przejść przez ten proces kilka razy przed synchronizacją.

Chcę zawęzić wyszukiwanie lub dokładniej przeanalizować błędy. Co jeszcze mogę zrobić za pomocą narzędzia IdFix?

Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w następujących tematach:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×