Inicjały zasobów, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pola Inicjały zasobów zawierają listy skrótów nazw zasobów.

Istnieją dwie kategorie pól Inicjały zasobów.

Typ danych    Tekstu na liście

Inicjały zasobów (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Lista dostępna w tym polu jest tworzona przez program Microsoft Office Project na podstawie zawartości pól Inicjały wszystkich zasobów w projekcie.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Inicjały zasobów w arkuszu zadań umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie inicjałów nazw zasobów.

Przykład    Należy wyświetlić zasoby przydzielone do zadań w widoku Wykres Gantta. Po dodaniu pola Inicjały zasobów w części arkuszowej tego widoku będzie możliwe przeglądanie nazw zadań, przydzielonych do nich zasobów oraz innych informacji.

Inicjały zasobów (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Zawartość pola Inicjały zasobów dla przydziałów jest identyczna z zawartością pola Inicjały dla zasobów.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Inicjały zasobów w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie inicjałów nazw zasobów. To pole jest dostępne tylko w widoku Obciążenie zadaniami.

Przykład    Konieczne jest zaoszczędzenie miejsca w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami. Można to osiągnąć, zamieniając pole Nazwy zasobów na pole Inicjały zasobów.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×