Informacje o wersji dotyczące pakietu Office 2016 dla komputerów Mac

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2017 r.

Pakiet Office 2016 dla komputerów Mac jest regularnie aktualizowany w celu udostępniania nowych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń oraz aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami.

Dostępne są aktualizacje z programu Microsoft AutoUpdate (MAU). Aby użyć programu MAU, uruchom aplikację pakietu Office, taką jak Word, a następnie wybierz pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje. Jeśli jesteś administratorem i chcesz zaktualizować komputery w swojej organizacji przy użyciu istniejących narzędzi do wdrażania oprogramowania, możesz pobrać i wdrożyć pakiety aktualizacji dla poszczególnych aplikacji.

Uwaga : Program Microsoft AutoUpdate udostępnia aktualizacje dla pakietów Office 2016 dla komputerów Mac i Office 2011 dla komputerów Mac oraz programu Skype dla firm na komputerze Mac, a także dla programu Lync 2011 dla komputerów Mac. W związku z tym możesz otrzymać powiadomienie o zaktualizowanie programu Microsoft AutoUpdate, nawet jeśli nie korzystasz z pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Aby uzyskać listę wszystkich wersji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac i dodatkowe linki pobierania, zobacz Historia aktualizacji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Jeśli jesteś niejawnym testerem pakietu Office, zobacz Informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje) pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Wersja z listopada 2017 r.

Data wydania: 14 listopada 2017 r.

Wersja: 15.40.0 (kompilacja 17110800)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Advisory 170020: Aktualizacja kompleksowej ochrony pakietu Microsoft Office

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

CVE-2017-11877: Luka w zabezpieczeniach umożliwiającą pominięcie funkcji zabezpieczeń programu Microsoft Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Wersja z października 2017 r.

Data wydania: 10 października 2017 r.

Wersja: 15.39.0 (kompilacja 17101000)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Ulepszony Edytor Visual Basic. Twórz i edytuj makra w edytorze Visual Basic za pomocą technologii IntelliSense, menu i pasków narzędzi języka VBA, narzędzi debugowania, przeglądarki obiektów i nie tylko.

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Ulepszony Edytor Visual Basic. Twórz i edytuj makra w edytorze Visual Basic za pomocą technologii IntelliSense, menu i pasków narzędzi języka VBA, narzędzi debugowania, przeglądarki obiektów i nie tylko.

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Ulepszony Edytor Visual Basic. Twórz i edytuj makra w edytorze Visual Basic za pomocą technologii IntelliSense, menu i pasków narzędzi języka VBA, narzędzi debugowania, przeglądarki obiektów i nie tylko.

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Lepsza czytelność i dostępność. Nagłówki wiadomości e-mail i zaproszeń na spotkania są teraz łatwiejsze do odczytania. Oznacza to mniejszy bałagan, lepszą nawigację za pomocą klawiatury i ulepszoną funkcję VoiceOver.

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

CVE-2017-11825: luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego pakietu Microsoft Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.11

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z września 2017 r.

Data wydania: 12 września 2017 r.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 17090200)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

CVE-2017-8631: luka w zabezpieczeniach dotycząca uszkodzenia pamięci pakietu Microsoft Office

CVE-2017-8632: luka w zabezpieczeniach dotycząca uszkodzenia pamięci pakietu Microsoft Office

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

CVE-2017-8676: Windows GDI+ — luka w zabezpieczeniach dotycząca ujawniania informacji

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.9.3

Wyświetla użytkownikom informację o konieczności ponownego zainstalowania składnika MAU w razie wykrycia brakujących lub uszkodzonych składników.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z sierpnia 2017 r.

Data wydania: 15 sierpnia 2017 r.

Wersja: 15.37.0 (kompilacja 17081500)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

 • Funkcja Poszukiwanie: Znajduj odpowiednie cytaty, źródła do zacytowania oraz obrazy bez opuszczania programu Word. Więcej informacji

 • Bezpieczne linki: Gdy użytkownik klika link, usługa Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365 sprawdza, czy nie jest on złośliwy. Jeśli link zostanie uznany za złośliwy, użytkownik zostanie przekierowywany do strony z ostrzeżeniem zamiast pod pierwotny docelowy adres URL. Więcej informacji

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

 • Bezpieczne linki: Gdy użytkownik klika link, usługa Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365 sprawdza, czy nie jest on złośliwy. Jeśli link zostanie uznany za złośliwy, użytkownik zostanie przekierowywany do strony z ostrzeżeniem zamiast pod pierwotny docelowy adres URL. Więcej informacji

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

 • Bezpieczne linki: Gdy użytkownik klika link, usługa Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Office 365 sprawdza, czy nie jest on złośliwy. Jeśli link zostanie uznany za złośliwy, użytkownik zostanie przekierowywany do strony z ostrzeżeniem zamiast pod pierwotny docelowy adres URL. Więcej informacji

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Microsoft AutoUpdate 3.9.2

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z lipca 2017 r.

Data wydania: 21 lipca 2017 r.

Wersja: 15.36.1 (kompilacja 17072101)

W tej wersji rozwiązano problem z aktualizowaniem wiadomości grupy przez program Outlook. Pobierz pakiet aktualizacji programu Outlook

Data wydania: 11 lipca 2017 r.

Wersja: 15.36.0 (kompilacja 17070201)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji i zabezpieczeń.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

 • Obrazy w nagłówkach i stopkach: dostosowuj drukowane skoroszyty przez dodanie obrazów do nagłówków i stopek.

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

 • Wysyłanie wiadomości e-mail zgodnie z harmonogramem: Możesz opóźnić dostarczenie wiadomości lub wybrać czas jej wysłania. Więcej informacji

 • Wszystkie ulubione foldery w jednym miejscu: Twórz skróty do wszystkich regularnie używanych folderów. Wszystkie skróty są wyświetlane w folderze Ulubione w górnej części paska bocznego. Więcej informacji

 • Malarz formatów: Dostępny podczas tworzenia wiadomości e-mail, zdarzeń i zadań.

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

CVE-2017-8501: luka w zabezpieczeniach dotycząca uszkodzenia pamięci pakietu Microsoft Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wydanie z czerwca 2017 r.

Data wydania: 16 czerwca 2017 r.

Wersja: 15.35.0 (kompilacja 17061600)

W tej wersji rozwiązano problem polegający na tym, że program OneNote ulega awarii podczas tworzenia nowej strony za pomocą szablonów. Pobierz pakiet aktualizacji programu OneNote

Data wydania: 13 czerwca 2017 r.

Wersja: 15.35.0 (kompilacja 17061000)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji i zabezpieczeń.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

CVE-2017-8509: luka w zabezpieczeniach dotycząca wykonywania kodu zdalnego pakietu Microsoft Office

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

 • Poświęcaj mniej czasu na pisanie wiadomości e-mail: utwórz szablon wiadomości e-mail i korzystaj z niego ponownie później, aby zaoszczędzić czas. Więcej informacji

 • Żądaj potwierdzeń przeczytania oraz powiadomień o dostarczeniu: otrzymuj powiadomienia o dostarczeniu Twoich ważnych wiadomości e-mail do adresatów oraz o ich otworzeniu. Więcej informacji

 • Łatwiejsza konfiguracja konta: Teraz po dodaniu konta programu Exchange lub usługi Gmail ustawienia są aktualizowane automatycznie. Wystarczy podać nazwę użytkownika i hasło — i gotowe. Więcej informacji

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wydanie z maja 2017 r.

Data wydania: 16 maja 2017 r.

Wersja: 15.34.0 (kompilacja 17051500)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji i zabezpieczeń.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

 • Współczesne tła w trybie koncentracji uwagi: w trybie koncentracji uwagi na karcie Widok można wybrać tła Zmierzch i Noc polarna.

 • Czcionka Dubai: rodzina czcionek obsługująca zarówno języki zachodnioeuropejskie, jak i główne języki korzystające z zapisu arabskiego. Więcej informacji

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

 • Czcionka Dubai: rodzina czcionek obsługująca zarówno języki zachodnioeuropejskie, jak i główne języki korzystające z zapisu arabskiego. Więcej informacji

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

 • Czcionka Dubai: rodzina czcionek obsługująca zarówno języki zachodnioeuropejskie, jak i główne języki korzystające z zapisu arabskiego. Więcej informacji

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

 • Grupy: wyświetlaj 10 najważniejszych grup oraz czytaj konwersacje grupowe lub odpowiadaj na nie bezpośrednio z folderu Grupy.

 • Czcionka Dubai: rodzina czcionek obsługująca zarówno języki zachodnioeuropejskie, jak i główne języki korzystające z zapisu arabskiego. Więcej informacji

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

CVE-2017-0254: luka w zabezpieczeniach dotycząca uszkodzenia pamięci pakietu Microsoft Office

Nie dotyczy

Data wydania: 9 maja 2017 r.

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Microsoft AutoUpdate 3.9.1

 • Rozwiąż problem krytyczny, który uniemożliwia wyświetlanie powiadomień o aktualizacjach automatycznych, gdy jest zaznaczona opcja „Sprawdzaj automatycznie”.

 • Rozwiąż problem, który polega na tym, że program AutoUpdate ulega awarii w systemie OS X 10.10.

 • Rozwiąż problem, który polega na tym, że aplikacje nie są uruchamiane, jeśli aktualizacja jest w stanie oczekiwania.

Ważne: Jeśli została przeprowadzona aktualizacja do programu Microsoft AutoUpdate 3.9.0 i dla aktualizacji jest włączone ustawienie „Sprawdzaj automatycznie”, to trzeba będzie przeprowadzić ręczną aktualizację do programu Microsoft AutoUpdate 3.9.1 przy użyciu jednej z następujących metod:

 • Wybierz pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje, a następnie wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje.

 • Wybierz pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje, a następnie wybierz pozycję Automatycznie pobieraj i instaluj.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wydanie z kwietnia 2017 r.

Data wydania: 11 kwietnia 2017 r.

Wersja: 15.33.0 (kompilacja 17040900)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Microsoft AutoUpdate

 • Obsługa aktualizacji Suite Delta Updates, dzięki którym rozmiar miesięcznych aktualizacji zostanie zmniejszony o 50%.

 • Obsługa samoaktualizacji programu MAU, dzięki czemu program MAU będzie się sam aktualizować, bez konieczności podawania poświadczeń administratora.

Ta wersja programu MAU nie jest dostępna do pobrania.

Wydanie z marca 2017 r.

Data wydania: 14 marca 2017 r.

Wersja: 15.32.0 (kompilacja 17030901)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji i zabezpieczeń.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS17-014: aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3217868)

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

 • Obsługa paska Touch Bar: Najważniejsze polecenia dla bieżącego zadania masz zawsze pod ręką. (Zgodne tylko z komputerem MacBook Pro z paskiem Touch Bar).

 • Dodatek Translator: Tłumacz wiadomości e-mail bez opuszczania programu Outlook. Po prostu włącz dodatek Translator, aby tłumaczyć tekst jednym naciśnięciem. Wybieraj z 60 języków. Więcej informacji o dodatku Translator dla programu Outlook.

  Zainstaluj dodatek ze Sklepu Office

 • Dostęp do większej liczby funkcji bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej: Dodatki dla programu Outlook umożliwiają tworzenie zadań za pomocą narzędzia Wunderlist, śledzenie odpowiedzi na wiadomości e-mail za pomocą narzędzia Boomerang i nie tylko.

  Pobierz dodatek pakietu Office dla programu Outlook 

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS17-014: aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3217868)

Nie dotyczy

Wydanie z lutego 2017 r.

Data wydania: 16 lutego 2017 r.

Wersja: 15.31.0 (kompilacja 17021600)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji, zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Obsługa paska Touch Bar: Najważniejsze polecenia dla bieżącego zadania masz zawsze pod ręką. (Zgodne tylko z komputerem MacBook Pro z paskiem Touch Bar).

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Obsługa paska Touch Bar: Najważniejsze polecenia dla bieżącego zadania masz zawsze pod ręką. (Zgodne tylko z komputerem MacBook Pro z paskiem Touch Bar).

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Obsługa paska Touch Bar: Najważniejsze polecenia dla bieżącego zadania masz zawsze pod ręką. (Zgodne tylko z komputerem MacBook Pro z paskiem Touch Bar).

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate

Zaktualizowano numer wersji do 3.8.4.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja ze stycznia 2017 r.

Data wydania: 11 stycznia 2017 r.

Wersja: 15.30.0 (kompilacja 17010700)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji, zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Dodatkowe opcje trybu koncentracji uwagi, np. Dąb, Mahoń i Grafit. Tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Więcej informacji o trybie koncentracji uwagi

Rozwiązano różne problemy z wydajnością, takie jak opóźnienia podczas pisania lub przewijania oraz wolne działanie podczas edytowania dużego dokumentu.

Pakiet aktualizacji programu Word

Excel

Pakiet aktualizacji programu Excel

PowerPoint

Pakiet aktualizacji programu PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate

Dodatkowe funkcje rejestrowania i rozwiązywania problemów.

Zaktualizowano numer wersji do 3.8.3.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z grudnia 2016 r.

Data wydania: 15 grudnia 2016 r.

Wersja: 15.29.1 (kompilacja 16121500)

Ta wersja rozwiązuje problem z otwieraniem lub zapisywaniem plików w programach Word, Excel lub PowerPoint, gdy pierwsza część ścieżki pliku zawiera spacje lub określone znaki.

Oto linki pobierania dla pakietów aktualizacji: Word, Excel i PowerPoint

Data wydania: 13 grudnia 2016 r.

Wersja: 15.29.0 (kompilacja 16120900)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji, zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Excel

 • Ulepszona obsługa tworzenia dokumentów z ułatwieniami dostępu, używania funkcji VoiceOver i innych technologii pomocniczych do czytania i edytowania dokumentów. Ułatwienia dostępu w programie Excel

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że używanie sprawdzania poprawności danych w przypadku wpisania tekstu w oknie komunikatu o błędzie powodowało awarie programu Excel.

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-148: Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3204068)

PowerPoint

Outlook

Pakiet aktualizacji programu Outlook

OneNote

Pakiet aktualizacji programu OneNote

Pakiet Office

 • Obsługa trzech dodatkowych języków: grecki, słowacki i węgierski

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-148: Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3204068)

Nie dotyczy

Microsoft AutoUpdate

 • Zaktualizowano numer wersji do 3.8.2.

 • Ulepszenia niezawodności i poprawki mniej istotnych usterek.

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-148: Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3204068)

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Wersja z listopada 2016 r.

Data wydania: 17 listopada 2016 r.

Wersja: 15.28.0 (kompilacja 16111700)

W tej wersji rozwiązano problem z programem Outlook i folderami publicznymi w programie Exchange Server 2010. Pobierz pakiet aktualizacji programu Outlook

Data wydania: 15 listopada 2016 r.

Wersja: 15.28.0 (kompilacja 16111501)

W tej wersji rozwiązano problem z pakietami aktualizacji dla poszczególnych aplikacji.

Oto linki pobierania dla pakietów aktualizacji: Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote.

Data wydania: 15 listopada 2016 r.

Wersja: 15.28.0 (kompilacja 16111300)

W tej wersji udostępniono następujące aktualizacje funkcji, zabezpieczeń i niezwiązane z zabezpieczeniami.

Aplikacja

Aktualizacje funkcji

Aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami

Aktualizacje zabezpieczeń

Link pobierania dla pakietu aktualizacji

Word

Nowa obsługa gramatyki w językach czeskim, koreańskim, norweskim, polskim, rosyjskim, tureckim i węgierskim.

 • Rozwiązano problem z niepowodzeniami zapisywania dokumentów w programie Word w przypadku, gdy były w nich osadzone arkusze kalkulacyjne programu Excel z określoną zawartością obramowania.

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-133: Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3199168)

Excel

 • Rozwiązano występujący od dawna problem z niepowodzeniami zapisywania w programie Excel zmian w niektórych konfiguracjach magazynów przedsiębiorstw, takich jak jednostki FAS NetApp. Teraz w programie Excel stosowany jest ten sam wzorzec zapisywania plików w co programie Word.

Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-133: Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office (3199168)

PowerPoint

Wyświetlanie interakcyjnych podsumowań i automatycznych linków nawigacyjnych utworzonych przy użyciu polecenia Powiększ w programie PowerPoint 2016 dla systemu Windows.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że obrazy nie były renderowane i były zamieniane na odwołania do błędów z numerami rID.

Outlook

Znajdowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących ułatwień dostępu podczas redagowania wiadomości lub zaproszeń przy użyciu funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Używanie narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu na komputerze Mac do znajdowania i rozwiązywania problemów dotyczących ułatwień dostępu

OneNote

Pakiet Office

 • Istotne ulepszenia dla użytkowników wymagających ułatwień dostępu.

 • Funkcję raportowania błędów firmie Microsoft można skonfigurować do zapisywania na dysku dziennika ostatniej awarii (defaults write com.microsofterrorreporting IsStoreLastCrashEnabled -bool TRUE).

 • Lepszy komunikat o aktywacji dla użytkowników wersji E1/K1. Usunięto tekst sugerujący użytkownikom, że wystąpił błąd, i dodano powitanie w środowisku tylko do wyświetlania.

 • Zmiana formatu nazwy pliku instalatora i aktualizatora. Na przykład: Microsoft_Office_2016_15.28.16111300_Installer.pkg zamiast Microsoft_Office_2016_15.28.0_161113_Installer.pkg.

Microsoft AutoUpdate

Nowa opcja automatycznego wykrywania, pobierania i instalowania aktualizacji.

 • Zaktualizowano numer wersji do 3.8.1.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program MAU może ulegać awarii, jeśli są zainstalowane starsze wersje programu Microsoft Silverlight, szczególnie gdy program Silverlight jest zarejestrowany z identyfikatorem LCID o wartości null.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że program MAU może ulegać awarii w przypadku korzystania z preferencji ManifestServer.

 • Zmieniono nazwę wyświetlaną pakietu demona usługi Microsoft AU na „Microsoft Update Assistant”

 • Kanał informacyjny XML programu MAU dla aplikacji w wersji 2016 nie zawiera już słownika wyzwalaczy i podczas wykrywania wersji bazuje na wersji aktualizacji.

 • W programie MAU w oknie aktualizacji aplikacji wyświetlany jest teraz pełen ciąg wersji. Na przykład 15.28.16110300 zamiast samego 15.28.

Pakiet aktualizacji programu Microsoft AutoUpdate

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×