Informacje o wersji aplikacji Microsoft Teams

Informacje o wersji aplikacji Microsoft Teams

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

15 listopada 2017

Funkcja

Obsługę dostępu warunkowego na Mac: Członkom zespołu obsługuje teraz oparte na urządzeniu dostępie warunkowym. Oznacza to, że administrator IT może upewnij się, że tylko urządzenia, które spełniają zasady zabezpieczeń firmy mogą mieć dostęp do zespołów, ostatecznie zwiększanie bezpieczeństwa informacji. Tej nowej funkcji zostaną zastosowane do dowolnego zarządzane Intune Mac. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do https://aka.ms/macoscompliancepolicy lub skontaktować się z administratorem IT.

Wkrótce

Szybciej znaleźć nowe karty: Zawsze, gdy ktoś doda Nowa karta w górnej części kanału, której należy użytkownik, pojawi się Nowy znaczek na nazwę zakładki. Będzie ją zniknąć po kliknięciu przycisku na karcie lub po karcie i rozpocząć pracę tygodnia.

Kontrolowanie, kto ogólnie publikować: Mamy nowe ustawienie umożliwiający właściciele zespołu do zarządzania osób, które można opublikować w kanale ogólne zespołu. Teraz właściciele zespołu można ograniczyć wpisy w kanale ogólne tylko właścicieli zespołu. Innym rozwiązaniem jest pozostawić wpisy w kanale ogólne otwarte dla wszystkich członków zespołu, ale masz pokazu transparent zawsze, gdy ktoś zaczyna się tworzenie nowego wpisu z przypomnieniem, że wiadomości będą widoczne dla całego wiele osób. Transparent pojawi się Autor składa wiadomości, a zostaną zastosowane rzeczywistą liczbę członków zespołu. Głowy w ustawieniach zespołu (kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy zespołu, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj zespołu ) go wyewidencjonować.

Nowy rozmiar maksymalny zespołu: Tego typu jest wysyłany do większych organizacji — można teraz dodawać członków do 2500 na zespołu!

Nowe skróty klawiaturowe dotyczące zmienianie kolejności członkom zespołu: Firma Microsoft wbudowany niektóre nowe skróty, które umożliwiają zmienianie kolejności zespołów w aplikacji klasycznej! Jeśli na komputerze PC, zaznacz, a następnie Przenieś w górę lub dół zespołu, naciskając klawisze Ctrl + Shift + Strzałka w górę i Ctrl + Shift + Strzałka w dół, odpowiednio. Każda osoba praca na komputerze Mac można wykonywać te same czynności za pomocą Cmd + Shift + Strzałka w górę i Cmd + Shift + Strzałka w dół.

Aby wyświetlić pełną listę wszystkich skrót klawiaturowy obsługiwane w zespołach, wpisz Alt +/ (komputerze) lub Option +/ (Mac).

Teraz dostępna na Teams firmy Microsoft w usłudze Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Wyłączenia rozmowy prywatne:  Jeśli rozmowy prywatne stają się rozpraszania uwagi w szkole, Administratorzy mogą teraz wyłączyć tę funkcję dla uczniów lub studentów. Przy użyciu rozmowy wyłączone uczniów lub studentów skoncentrować się ich uwagę na dyskusje klasy w kanałach. Nadal będzie mógł bezpośrednio skontaktować się ich nauczycieli @ podając je w kanale.

Masz opinii? Kliknij żarówkę u dołu członkom zespołu, a zostaniesz przeniesiony do strony opinii użytkownika.

Typu Wiki karty teraz tabel pomocy technicznej: Tabele można teraz dodawać do karta witryny typu Wiki. Każda tabela, obsługuje te same opcje formatowania, które są dostępne w całej typu Wiki. Możesz przeciągać i upuszczać linii, aby zmienić szerokość kolumny, a można dodawać lub usuwać nowe kolumny i wiersze szybko na pasku narzędzi.

Pozostaw rozmowy grupowe: Duży wiadomości, wszyscy: teraz można usunąć użytkownika z grupy rozmowy! Po prostu kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok Rozmowa i wybierz pozycję Opuść. Nadal będziesz mieć dostęp do Historia rozmowy, dopóki pozostał.

Zupełnie nowe ustawienia: Firma Microsoft została retooled naszych menu Ustawienia, aby ułatwić zarządzanie preferencjami. Teraz można będzie zmienić motyw aplikacji, język i ustawienia powiadomień w jednym miejscu. Kliknij swój obraz profilu, a następnie wybierz Ustawienia, aby go wyewidencjonować.

Masz opinii? Kliknij żarówkę u dołu członkom zespołu, a zostaniesz przeniesiony do strony opinii użytkownika.

Obsługę edytowania dokumentów pakietu Office: Teraz masz możliwość edytowania dokumentów programu Word, Excel i PowerPoint bezpośrednio w zespołach bez konieczności przełączania do natywnej aplikacji. Po prostu kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu przeglądarkę plików i wybierz polecenie Edytuj w zespołach.

Tylko nazewnictwa rozmowy grupa jeszcze lepszy: Teraz masz możliwość nazwy rozmowy grupowe przed wysłaniem pierwszej wiadomości. Kliknij ikonę rozwijania, które zostanie wyświetlone po utworzeniu nowej rozmowy i będzie można dodać nazwę. Spowoduje to utworzenie całkiem nowy rozmowy grupowe, nawet jeśli masz już istniejące rozmów Pracuj z tym samym uczestnikami, dzięki czemu można rozpocząć nowej rozmowy grupowe o różnych tematów, nawet jeśli pracujesz już w rozmów z tymi samymi osobami.

Teraz dostępna na Microsoft członkom zespołu w usłudze Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Ustawienia nowej klasy i Notes dla personelu: Łatwiejsze dostosowywanie klasy lub notesy personelu po prostu — bez opuszczania programu Microsoft Teams nauczycielom można teraz edytować ustawienia notesu.

Widoku pełnoekranowego dla klasy i notesy personelu: Nowy widok pełnego ekranu dla klasy i notesy personelu Umożliwia nauczycielom Eksplorowanie całą strukturę notesu w całym dokumencie.

Obsługa edycji zajęć i notesów personelu w przeglądarce: Teraz mamy Edytuj w przeglądarce funkcję, która umożliwia nauczycielom wprowadzić aktualizacje bez zamykania ich klasy lub notes dla personelu.

Obsługę sieci web łączy w przypisaniach: Nauczyciele teraz można dołączyć ważne hiperłącza do elementu "materiał referencyjny" przydziałów, tak, jak możesz udostępnić łącze do dokumentu programu Word, Excel lub PowerPoint.

Masz opinii? Kliknij żarówkę u dołu członkom zespołu, a zostaniesz przeniesiony do strony opinii użytkownika.

Otrzymywanie powiadomień dla wiadomości łącznik: Chcesz się wśród pierwszych, aby dowiedzieć się, gdy łącznik wpisów czegoś nowego do kanału? Można to zrobić. Teraz w po wykonaniu kanału, będzie otrzymywanie powiadomień o o nowych wpisów z łączniki, a także nowe wiadomości od osób i Boty! Aby to zrobić, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału, a następnie zaznacz pole wyboru Śledź tego kanału.

Usunąć kogoś ze spotkaniem: Teraz możesz usunąć kogoś ze spotkania, czy zostały połączone z komputera lub łączysz się z telefonu. Aby usunąć kogoś, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok jego nazwy w wykazie uczestników spotkania, a następnie wybierz pozycję Usuń. Nie musisz być organizator spotkania, aby móc usunąć kogoś, a ta funkcja jest dostępna do spotkania prywatne oraz spotkań w kanałach.

Udostępnianie aplikacji, a nie całego ekranu: Jeśli uczestniczysz w spotkaniu i chcesz udostępnić ekran, będziesz mieć możliwość wybierz określone okno lub aplikację, aby udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania zamiast konieczności udostępniania całego pulpitu. Spowoduje to pomóc w ochronie poufnych informacji, które mogą być widoczne na pulpicie. DW, ta funkcja nie jest dostępna w systemie Windows 7 jeszcze. Nie martw się, jest już wkrótce, ale.

Wyświetlanie dzienny spotkań: Teraz możesz widoku kalendarza programu Outlook pracy w zespołów przy użyciu tego samego kalendarza dziennego widoku, który jest używana do. Otwarcie aplikacji spotkania, a zostanie wyświetlony obraz wyczyść wszystkie spotkania i czasu wolnego w danym dniu. Kliknięcie strzałki pod pasek wyszukiwania umożliwia przejście przez różne dni w bieżącym tygodniu. Aby przełączyć się między wyświetlaniem spotkań w kalendarza dziennego lub listy, kliknij przycisk Przełącz pod pasek wyszukiwania.

Oznaczanie jako nieprzeczytane: Już teraz możesz oznaczyć wiadomości w kanału lub rozmów jako nieprzeczytane. Dzięki temu po powrocie do kanału lub rozmowy, pojawi się bezpośrednio pod wierszem ostatniego odczytu nieprzeczytanych wiadomości. Oznacza to również, że nazwy kanału lub rozmów pozostanie pogrubienie, będziesz pamiętać, że masz nieprzeczytanych wiadomości. Oznaczenie elementu jako nieprzeczytaną, kliknij przycisk Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok wiadomości, a następnie wybierz pozycję Oznacz jako nieprzeczytane.

W oknie podglądu...

Konferencji audio jest tutaj: Jeśli posiadasz licencję dla programu Skype dla firm konferencji PSTN w usłudze, można wyświetlić podgląd tej funkcji, która będzie zawierać liczbę numerów telefonów i identyfikator konferencji na spotkaniu zespołów stanowi zaproszenie. Oznacza to, że będzie można dołączają do spotkania w członkom zespołu z dowolnego telefonu, lub Zaproś osoby, aby dołączyć do spotkania członkom zespołu, wybierając numeru telefonu.

Masz opinii? Kliknij żarówkę u dołu członkom zespołu, a zostaniesz przeniesiony do strony opinii użytkownika.

Dotarła gości: Jeśli pracujesz w zespołach, teraz masz możliwość rozszerzania dostęp do osób spoza organizacji! Już teraz możesz wykonać następujące czynności:

 • Współpracę z osobami spoza organizacji. Gości można ogłaszać wiadomości w kanałach, rozmowa okaże lub w grupach innym członkom zespołu, udostępnianie i wyświetlanie plików, uczestniczenie w nich i planowanie spotkań zespołu i użyj połączenia aplikacji i usług (na przykład programu OneNote) wewnątrz członkom zespołu!

 • Praca z Twojej Administratorzy Aby dostosowywać uprawnienia dla gości w zespołów, w tym ograniczanie możliwości określone.

 • Zarządzać ustawieniami związanymi z gości (na przykład zezwalania gości utworzyć nowe kanały) dla dowolnego zespołu, których jesteś właścicielem.

Zespoły również wyraźnie wskaże które członków zespołu dołączyli jako goście lub nie należy do Twojej organizacji, dlatego ryzyka przeciek chroniony lub poufne informacje jest zminimalizowane.

DW: Utrzymywanie dostosowanych do obsługi dostępu gościa, za pomocą telefonu na! Powinny być dostępne w ciągu kilku dni. Jednak mobile nie obsługuje maszyny sprzężone w miejscu pracy po prostu jeszcze. (Nie martw się, jest już wkrótce).

Masz opinii? Kliknij żarówkę u dołu członkom zespołu, a zostaniesz przeniesiony do strony opinii użytkownika.

W tej wersji aplikacji Microsoft Teams dodano następujące funkcje.

Zabawa z programem Outlook: W tym miejscu jest! Członkom zespołu będzie teraz Integracja z programem Outlook na nowe i interesujące sposoby dzięki dodatek programu Outlook. Gdy użytkownik głowy do kalendarza programu Outlook, pojawi się przycisk Nowe spotkanie członkom zespołu. Kliknij go, a będziesz mieć możliwość zaplanować spotkanie członkom zespołu z poziomu programu Outlook. Konieczne będzie także możliwość aktualizowanie, anulować i przesyłanie dalej spotkania członkom zespołu z poziomu programu Outlook. Wszystkich spotkań w zespołach pojawi się w kalendarzu programu Outlook (i odwrotnie), a będziesz mieć możliwość dołączania do spotkania z dowolnej aplikacji.

Przyłączyć opinię! Kliknij żarówkę u dołu ekranu, aby kontaktowanie się.

Poniższe funkcje zostały dodane w tej wersji programu Microsoft Teams.

Spotkań zostało już urządzeń przenośnych: Duży wiadomości wszystkich! Możesz dołączyć do spotkania prywatne, spotkania kanału i spotkań, które są częścią cyklicznego — wszystko z Twojej aplikacji dla urządzeń przenośnych. Można nawet dołączyć do spotkania członkom zespołu z kalendarza programu Outlook. Jeśli kiedykolwiek chcesz sprawdzić niektóre szczegóły spotkania, będzie można wyświetlić aktualne informacje na karcie spotkań na urządzeniu przenośnym. DW, ta funkcja jest dostępna tylko dla systemów iOS i Android użytkowników. Nie martw się, ale obsługę wkrótce Windows Phone.

Rozwiń kartę do pełnego ekranu: Teraz gdy pracujesz na karcie, będziesz mieć możliwość przełączane do trybu pełnoekranowego.

Masz opinii? Trafić! Kliknij żarówkę w dolnym rogu aplikacji do głowy do strony opinii użytkownika.

Poniższe funkcje zostały dodane w tej wersji programu Microsoft Teams.

Przeglądać zawartość spotkania podczas wielozadaniowość: Teraz możesz zachować okiem na zawartość zgłoszenia, nawet jeśli kliknięto poza udziału w spotkaniu. Czy oznacza można sprawdzić wiadomości lub Pokaż w nowym oknie do innego kanał, a następnie kliknij przycisk Wstecz w dowolnym momencie — bez utraty dowolnym kontekście!

Działania na wielu plików: Teraz możesz wybrać wielu plików naraz i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wykonywać czynności zbiorczo, takie jak kopiowanie, przenoszenie lub usuwanie.

Robot T tylko masz sprawniejszą: Dobra wiadomość, wszyscy! Oprócz mówienia angielskim i francuskim robotów T można teraz konwersacji w języku niemieckim i hiszpańskim także.

Wkrótce...

Nowe opcje przechowywania w chmurze: Ewidencjonowanie plików na następny dzień lub dwa! Przekonasz się, że można współpracować nad dokumentami z różnych dostawców magazynów chmurze, takich jak pola, Dropbox, dysk Google i ShareFile! Oznacza to, że możesz udostępniać pliki więcej w konwersacjach i mapowanie folderów z innej trzecią plików bibliotek do kanałów w programie Microsoft Teams.

Masz opinii? Kliknij żarówkę u dołu członkom zespołu, a zostaniesz przeniesiony do strony opinii użytkownika.

Poniższe funkcje zostały dodane w tej wersji programu Microsoft Teams.

Telefonicznej Wyłącz: Jeśli dzwonisz nie do elementu, administrator IT można wyłączyć dzwoniąc członkom zespołu dla całej organizacji. Po wyłączeniu telefonicznej wszystkie przyciski połączenie zostanie usunięty z konwersacje.

Nowe karty sankcji łączników: Teraz możesz dodać łącznik usługi Ulubione, takich jak Trello, programu VSTS i GitHub, ta osoba będzie wysyłać sankcji karty do kanału. W ten sposób możesz wykonać elementy takie jak ustalanie daty, dodawać komentarze, oznaczanie elementów jako "Wykonano" i nie tylko!

Poprawki błędów aplikacji klasycznej + użytkownicy komputerów Mac: Teraz po zamknięciu powiadomienie go nie będą automatycznie otwierane w górę członkom zespołu na pierwszym planie na ekranie.

Masz opinii? Kliknij żarówkę u dołu członkom zespołu, a zostaniesz przeniesiony do strony opinii użytkownika.

Poniższe funkcje zostały dodane w tej wersji programu Microsoft Teams.

Zapraszanie osób do zespołów za pośrednictwem rozmowy: Gdy jesteś w rozmowy grupowe, obejmującą osoby, które nie są w zespołach jeszcze, wysyłając wiadomość powiadomi automatycznie ich pocztą e-mail ich otrzymasz komunikat oczekiwanie na ich w zespołach. Wiadomości e-mail zawiera również zaproszenie do konta w usłudze członkom zespołu i Dołącz do strony.

Wkrótce...

Zarządzanie zachowaniem aplikacji podczas uruchamiania: W następnych kilka dni przejdź do aplikacji ustawienia (kliknij swój obraz profilu) i wybierz aplikację. Przekonasz się, że masz trzy nowe ustawienia wokół uruchamianie i zamykanie Teams firmy Microsoft. Teraz można włączyć następujących problemów:

 • Wprowadź Teams Microsoft automatyczne uruchamianie podczas uruchamiania komputera.

 • Wybrać opcję Automatyczne uruchamianie członkom zespołu, które ma ciche działanie w tle.

 • Włącz zespołom działanie nawet po zamknięciu okna programu.

O ile nie wybierzesz innej, członkom zespołu rozpocznie na pierwszym planie komputera domyślnie.

Masz opinii? Upuść nam linii! Kliknij żarówkę u dołu członkom zespołu, a zostaniesz przeniesiony do strony opinii użytkownika.

Poniższe funkcje zostały dodane w tej wersji programu Microsoft Teams.

PowerApps nowe karty: Teraz możesz dodać PowerApps firmy Microsoft w postaci karty! PowerApps są "wolny kod" aplikacje, które można utworzyć przy użyciu edytora WYSIWYG PowerApps.com. Są one nadaje się do użytku wewnętrznego w obrębie organizacji, ponieważ nie można tworzyć szybkie aplikacji do wykonywania określonych zadań lub do obsługi wysoce specjalistyczne danych. Aby rozpocząć tworzenie własnych aplikacji, przejdź do https://web.powerapps.com. Po po skonstruowaniu aplikacji można będzie dodać go jako na nowej karcie w kanale tak, jak należy dodać dowolną inną kartę.

Ulepszone funkcje edycji typu Wiki: Edytowanie typu Wiki stron po prostu łatwiejsze znacznie! Teraz umożliwia edytowanie sekcji, można kliknąć do sekcji i zacznij pisać. Ponadto zmiany są zapisywane automatycznie po kliknięciu z sekcji, więc nie musisz się martwić, wybierając "Edytowanie" i "Zapisz" podczas pisania. Firma Microsoft Wesołych podoba Ci się!

Aby na przykład masz? Chętnie go usłyszeć! Kliknij żarówkę opinii u dołu okna aplikacji i nastąpi przekierowanie bezpośrednio do strony opinii użytkownika.

W tej wersji aplikacji Microsoft Teams dodano następujące funkcje.

Karta Trello: Nowe umożliwia karta więcej wspólną pracę z zespołem i więcej możliwości. Można będzie przypinanie do tablic Trello, więc można zarządzać list i karty prawo z Teams firmy Microsoft. Umożliwia niektórych większej elastyczności, gdy nadejdzie utrzymywanie organizację i priorytetów projektów. Aby dodać kartę Trello, kliknij znak + obok kart istniejących w górnej części kanału.

Aby na przykład masz? Chętnie go usłyszeć! Kliknij żarówkę opinii u dołu okna aplikacji i nastąpi przekierowanie bezpośrednio do strony opinii użytkownika.

W tej wersji aplikacji Microsoft Teams zostały dodane lub ulepszone następujące funkcje:

Obsługa zaznaczenia tekstu w Wiki: teraz można korzystać z funkcji zaznaczenia tekstu w Wiki. Użyj tej samej składni zaznaczenia tekstu co w czacie i wiadomościach, aby na bieżąco formatować sekcje Wiki. Osoby niekorzystające z zaznaczania tekstu będą w dalszym ciągu mogły używać dotychczasowych opcji formatowania dostępnych na pasku narzędzi.

Łącze do kanału lub zespołu: aby pobrać łącze do kanału lub zespołu z możliwością udostępniania, wystarczy teraz kliknąć ikonę Więcej obok nazwy kanału lub zespołu. Skopiuj łącze i wklej je w wiadomość lub e-mail, aby umożliwić innym osobom uzyskanie dostępu do ważnych konwersacji, plików i kontaktów.

Lepsza obsługa wyświetlania: szybkość wyświetlania plików w kanałach została poprawiona. Obecnie podczas przechodzenia do plików widok będzie ładowany jeszcze szybciej.

Nowy przycisk odświeżania: w górnym rogu karty Pliki w każdym kanale dodany został przycisk odświeżania. Dzięki temu można w prosty sposób zapoznać się z nowymi plikami i innymi zmianami, które mogły zostać wprowadzone od ostatniego sprawdzania.

Nowy wskaźnik przekazywania: teraz podczas przekazywania pliku do widoku Pliki lub dysku OneDrive w kanale wyświetlony zostanie wskaźnik informujący o postępach. Przy jego użyciu można monitorować postępy lub anulować przesyłanie wielu plików jednocześnie.

Aby na przykład masz? Chętnie go usłyszeć! Kliknij żarówkę opinii u dołu okna aplikacji i nastąpi przekierowanie bezpośrednio do strony opinii użytkownika.

W tej wersji aplikacji Microsoft Teams zostały dodane lub ulepszone następujące funkcje:

Szybsze ładowanie plików: przekazywanie pliku do kanału lub czatu będzie teraz szybsze niż kiedykolwiek.

Przycisk odświeżania w widoku plików: w prawym górnym rogu aplikacji dodany został przycisk odświeżania, dzięki czemu można w prosty sposób zapoznać się z nowymi plikami i innymi zmianami w widoku plików.

Aby na przykład masz? Chętnie go usłyszeć! Kliknij żarówkę opinii u dołu okna aplikacji i nastąpi przekierowanie bezpośrednio do strony opinii użytkownika.

W tej wersji aplikacji Microsoft Teams zostały dodane lub ulepszone następujące funkcje:

Więcej właścicieli zespołu: zwiększyliśmy maksymalną liczbę właścicieli zespołu z 10 do 100.

Odzyskiwanie usuniętych zespołów: od tej pory, jeśli usuniesz zespół, możesz go odzyskać przez 30 dni. Oznacza to, że właściciele zespołów lub administratorzy IT będą mogli przywrócić cały zespół (w tym wszystkich jego członków, zawartość, karty i historię czatu) nawet po jego usunięciu. Szczegółowe wskazówki można znaleźć tutaj.

Ulepszone ikony w czacie grupowym: od tej pory w czatach grupowych będą wyświetlane nowe ikony pokazujące obrazki profilu pierwszych trzech uczestników (w kolejności alfabetycznej). Uznaliśmy, że taki widok będzie ciekawszy niż dotychczasowe ikony.

Aby na przykład masz? Chętnie go usłyszeć! Kliknij żarówkę opinii u dołu okna aplikacji i nastąpi przekierowanie bezpośrednio do strony opinii użytkownika.

Od tej pory usługa Office 365 Education zawiera również aplikację Microsoft Teams: oznacza to, że wszyscy uczniowie, wykładowcy i inni pracownicy mogą bezpłatnie korzystać z aplikacji Microsoft Teams w ramach usługi Office 365 Education.

 • Wykładowcy, nauczyciele, studenci, uczniowie i administratorzy mogą korzystać z centrum komunikacyjnego i prowadzić ukierunkowane dyskusje z różnymi grupami osób.

 • Uczniowie mogą łatwo współpracować nad projektami utworzonymi w aplikacjach usługi Office 365, takich jak Word, Excel, PowerPoint i inne. Wykładowcy i nauczyciele mogą publikować ogłoszenia, organizować grupy dyskusyjne, a nawet korzystać z łączników i botów, aby przeprowadzać ankiety wśród uczniów i studentów oraz wysyłać im aktualizacje i przypomnienia.

 • Wszyscy mogą udostępniać treści i organizować spotkania lub zajęcia w głównym centrum komunikacyjnym. Administratorzy i wykładowcy mogą korzystać z wbudowanych w pakiet Office 365 Education funkcji zabezpieczeń i zgodności klasy korporacyjnej.

 • Administratorzy mogą kontrolować dostęp do aplikacji Microsoft Teams na poziomie poszczególnych użytkowników oraz zarządzać rodzajami treści udostępnianymi w zespołach i kanałach.

Aplikacja Microsoft Teams jest dostępna w pakiecie Office 365 Education w ramach subskrypcji Education, Education Plus, Education E5 oraz istniejących pakietów Education E3. Aplikacja Microsoft Teams nie zostanie domyślnie włączona. Włączenie aplikacji przeprowadza administrator IT lub administrator systemu.

Aby na przykład masz? Chętnie go usłyszeć! Kliknij żarówkę opinii u dołu okna aplikacji i nastąpi przekierowanie bezpośrednio do strony opinii użytkownika.

W tej wersji aplikacji Microsoft Teams zostały dodane lub ulepszone następujące funkcje:

Nowe pole redagowania

Rozszerzone pole redagowania wciąż ma te same opcje formatowania, ale teraz oferuje dużo więcej miejsca na zabawę przy tworzeniu niestandardowych memów i naklejek lub wyszukiwanie popularnych plików GIF. Ulepszyliśmy wiele opcji w zakresie tworzenia i edytowania wiadomości. Teraz dostępne są oddzielne ikony dla następujących opcji:

 • Dodawanie ikon emoji do wiadomości

 • Wysyłanie plików GIF

 • Tworzenie i wysyłanie własnych memów i naklejek

 • Dołączanie pliku

 • Planowanie spotkania

Spotkania

Kliknięcie ikony spotkań poniżej pola redagowania przekieruje cię bezpośrednio do formularza spotkań, gdzie możesz niezwłocznie zaplanować spotkanie z osobą, z którą rozmawiasz w kanale lub na czacie.

Planowanie spotkań

Zaplanuj spotkanie prywatne: dzięki niemu możesz zaplanować spotkanie prywatne z każdą osobą z twojej organizacji. Osoba ta będzie mogła dołączyć poprzez kliknięcie opcji „Spotkania” po lewej stronie aplikacji.

Asystent planowania: nasz nowy asystent planowania powiadomi cię, kiedy wszystkie osoby zaproszone zaakceptują spotkanie. Asystent planowania oferuje również widok kalendarza na nadchodzący tydzień, który pokazuje, kiedy uczestnicy spotkania są zajęci lub niedostępni.

Boty

Karta Boty na stronie zespołu: pokazuje wszystkie boty, które zostały dodane do danego zespołu. To także miejsce, w którym odkryjesz nowe boty lub zaczniesz tworzyć niestandardowego bota lub kartę.

Galeria botów: pokazuje listę wszystkich botów, które są obecnie dostępne w aplikacji Microsoft Teams. Galeria botów jest drugim miejscem obok karty Boty, w którym możesz znaleźć boty już dodane do jednego z twoich kanałów.

Wykrywania Boty przy użyciu funkcji wyszukiwania: Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych Boty, kliknij na pasku wyszukiwania u góry okna aplikacji, a następnie wybierz pozycję "Wykrywania Boty". Kliknij pozycję robotów, aby rozpocząć Wykorzystaj rozmów lub kliknij pozycję "Dodaj", aby dodać go do zespołu.

Dodawanie bota za pomocą @wzmianki: aby dodać bota do kanału, wpisz @ w polu redagowania, a następnie wybierz polecenie „Dodaj bota”.

Boty niestandardowe: Teraz można szybko i łatwo zintegrować zewnętrznej usługi z jednym zespołu, dodając niestandardowe robot. Ustanowioną i deweloperów aspiring można sideload robotów lub tab lub nawet tworzyć niestandardowe robotów, za pomocą połączenia kopii adresu URL. Przejdź do nowej karty Boty i kliknij polecenie łącza w prawym dolnym, aby rozpocząć pracę.

Zespoły publiczne

Dzięki funkcji zespoły publiczne każdy może wyszukać i wyświetlić twój zespół oraz dołączyć do niego. To oznacza, że jeśli ktokolwiek z twojej organizacji kliknie polecenie „Dodaj zespół”, wówczas zobaczy zbiór zespołów publicznych, które może wyświetlić i dołączyć do nich. Jeśli chcesz utworzyć nowy zespół publiczny, będziesz mógł ustawić jego status jako „publiczny” lub „prywatny” podczas procesu tworzenia nowego zespołu.

Karta Wiki

Karta Wiki to wspaniałe miejsce, gdzie możesz tworzyć wersje robocze lub edytować dokumenty oraz komunikować się w czasie rzeczywistym. Jest to w pełni funkcjonalny edytor tekstowy, który pozwala zamieszczać @wzmianki o członkach zespołu bezpośrednio na stroni, zostawiać komentarze podczas edytowania pracy innej osoby lub odpowiadać na opinie.

Karta Pliki

Karta Pliki ma nowy wygląd i sposób działania. Znajdziesz tam pasek akcji, zawierający opcję otwierania witryny programu SharePoint dla zespołu. Ponadto możesz utworzyć łącza do folderów, aby łatwo udostępniać pliki w aplikacji Microsoft Teams.

Więcej kart

Dodaliśmy nowe opcje do galerii kart, aby umożliwić ci połączenie wszystkich ulubionych usług zewnętrznych. Teraz możesz dodać kartę, aby zintegrować usługi takie jak Zendesk lub Asana. Przejdź do klasycznej aplikacji, aby sprawdzić, które usługi są dostępne.

Kanały informacyjne

Firma Microsoft została przeprojektowana kanału zwiększenie przejrzystości i zapewnia większą kontrolę nad tym, co widać aktywności. Kliknij ikonę aktywności po lewej stronie okna aplikacji; zostaniesz przekierowany prawo do swojego kanału. Będzie można filtrować swojego kanału według typu powiadomień (Jeśli chcesz sprawdzić, wzmianki, odpowiedzi, "Lubię to" lub wiadomości z kanałów, które obserwujesz). Masz również możliwość otwarcia "Działaniach zespołu", (która zostanie wyświetlona najnowsze informacje z ulubionych kanałów). "Mojej aktywności" spowoduje wyświetlenie listy wszystkich działań wykonanych ostatnio w programie Microsoft Teams.

Integracja poczty e-mail z aplikacją Microsoft Teams

Możesz teraz opublikować przesłanych dalej wiadomości e-mail do kanału w Microsoft Teams dzięki adresy e-mail kanału. Kliknij opcję "Pobierz adres e-mail" w menu kanału, aby rozpocząć wysyłanie wiadomości e-mail do kanału. Gdy wiadomość e-mail jest przesyłana dalej, możesz mieć konwersacji związanych z nim bezpośrednio za pośrednictwem kanału. Wszelkie komentarze lub wiadomości, które są publikowane w kanale temat wiadomości e-mail będzie widoczne tylko z Teams firmy Microsoft. Konieczne będzie również opcję ograniczenia, kto może wysyłać wiadomości e-mail do kanału.

Aplikacja Microsoft Teams pojawi się w widoku aplikacji

Jeśli masz odpowiednią licencję, aplikacja Microsoft Teams pojawi się teraz w widoku twoich aplikacji (razem z innymi aplikacjami sieci Web usługi Office 365). Naciśnij klawisz Windows na swoim komputerze.

T-Bot mówi po francusku

Pour nos utilisateurs francophones, nous sommes heureux d'annoncer que le contenu de T-bot et de l'aide prend désormais en charge le français. Tłumaczenie: Z radością informujemy naszych francuskojęzycznych użytkowników, że od teraz T-Bot oraz treść pomocy są dostępne w języku francuskim.

Karta Pliki ma nowy wygląd i sposób działania: znajdziesz tam pasek akcji, zawierający opcję otwierania witryny programu SharePoint dla zespołu. Ponadto możesz utworzyć łącza do folderów, aby łatwo udostępniać pliki w aplikacji Microsoft Teams

Ulepszone ułatwienia dostępu. Ulepszyliśmy ułatwienia dostępu w aplikacji Microsoft Teams. Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości lub uwagi.

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Aby na przykład masz? Chętnie go usłyszeć! Kliknij żarówkę opinii u dołu okna aplikacji i nastąpi przekierowanie bezpośrednio do strony opinii użytkownika.

W tej wersji aplikacji Microsoft Teams zostały dodane lub ulepszone następujące funkcje:

Automatyczne tworzenie listy pięciu ulubionych kanałów: po każdym dodaniu nowego zespołu do ulubionych pięć jego kanałów najczęściej dodawanych do ulubionych zostanie automatycznie dodanych do twojej listy ulubionych. Takie rozwiązanie ułatwia rozpoczęcie korzystania z nowego zespołu i pokazuje, w których kanałach tego zespołu dzieje się najwięcej Jeśli zaczniesz obserwować zespół, który zawiera mniej niż pięć kanałów, automatycznie dodamy do ulubionych nowe kanały po ich utworzeniu.

Przekazywanie rozmów: kliknij ikonę Więcej w oknie rozmowy, a następnie zacznij wpisywać nazwę odbiorcy połączenia w oknie przekazywania. Po wybraniu odbiorcy kliknij polecenie Przekaż.

Zawieszenie połączenia: kliknij ikonę Więcej podczas rozmowy lub spotkania, a będzie możliwe zawieszenie połączenia. Kiedy to zrobisz, wszyscy inni uczestnicy rozmowy otrzymają powiadomienie o jej zawieszeniu i przez ten czas nie będą cię słyszeć ani widzieć. Jeśli trwał proces udostępniania ekranu, jego zawartość również nie będzie w tym czasie widoczna. Kiedy zechcesz powrócić do rozmowy, kliknij polecenie Dołącz ponownie lub Wznów.

Zwiększona wielkość zespołu: teraz możesz tworzyć zespoły składające się z nawet 999 osób.

Status dłużej pozostaje ustawiony na „Dostępny”: gdy ustawisz status na „Dostępny”, pozostanie taki, nawet jeśli aplikacja Microsoft Teams działa w tle

Aby na przykład masz? Chętnie go usłyszeć! Kliknij żarówkę opinii u dołu okna aplikacji i nastąpi przekierowanie bezpośrednio do strony opinii użytkownika.

W tej wersji aplikacji Microsoft Teams zostały dodane lub ulepszone następujące funkcje:

Aplikacja klasyczna i aplikacja sieci Web

Zaznaczanie tekstu: skorzystaj z tych łączy, aby uzyskać więcej informacji:

Ustawienia: całkowicie przeprojektowaliśmy menu Ustawienia, aby zawierało twoje zapisane wiadomości, obrazek profilu i status. Teraz jeśli chcesz znaleźć zapisane wiadomości, uaktualnić awatar lub ustawić status na „Zaraz wracam”, kliknij obrazek profilu w lewym dolnym rogu aplikacji. Wszystko, co znajdowało się wcześniej w menu Ustawienia, pozostanie tam nadal.

Zarządzanie zachowaniem aplikacji przy uruchomieniu: z poziomu obrazka profilu kliknij opcję Aplikacja, aby zarządzać zachowaniem aplikacji przy uruchomieniu urządzenia lub zamknięciu aplikacji Microsoft Teams. Wprowadziliśmy ustawienie, które pozwoli na automatyczne otwieranie aplikacji Microsoft Teams podczas uruchamiania urządzenia. Jeśli chcesz, możesz również ustawić aplikację Microsoft Teams tak, aby uruchamiała się automatycznie, ale działała w tle. Możesz też zdecydować, czy chcesz, aby aplikacja była uruchomiona nawet jeśli zamkniesz okno.

Sprawdzanie pisowni: Po wprowadzeniu błąd pisowni Microsoft Teams będzie ją podkreślenie w kolorze czerwonym. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy błąd, pojawi się menu z sugerowanych korekt — będziesz mieć możliwość zaznacz wyraz z tego menu i wkleić go do tekstu.

Administrator IT

Ulepszone zabezpieczenia i zgodność dla aplikacji Microsoft Teams: archiwizacja, dzienniki inspekcji, zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych, przeszukiwanie zawartości i archiwizacja ze względów prawnych — te funkcje są teraz dostępne w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365 dla danych aplikacji Microsoft Teams. Skontaktuj się z administratorem globalnym usługi Office 365 i dowiedz się więcej.

Aby na przykład masz? Chętnie go usłyszeć! Kliknij żarówkę opinii u dołu okna aplikacji i nastąpi przekierowanie bezpośrednio do strony opinii użytkownika.

Aktualizowanie 14

Poniższe funkcje zostały dodane do tej wersji programu Microsoft Teams dla urządzeń przenośnych.

Platforma

Funkcja

Opis

iOS

Dostępne na telefonie iPhone 8

Microsoft Teams jest dostępna na telefonie iPhone 8 i 8 Plus.

Android, iOS

Zbliż powiększenia

Jeśli uczestniczysz w spotkaniu i udostępnieniu pulpitu, możesz powiększyć i przewiń do oglądania zawartości udostępnionej.

Android, iOS

Nowe języki

Zespoły dodała obsługę cztery nowe języki: grecki, węgierskim, słowacka i ukraiński.

Android, iOS, WP

Ulepszenia w zakresie poprawek błędów i wydajności

Dalszym usuwania błędów i poprawić wydajność.

Poniższe funkcje zostały dodane do tej wersji programu Microsoft Teams dla urządzeń przenośnych.

Platforma

Funkcja

Opis

Android

Powiązane powiadomienia

Powiadomienia są grupowane odwrotnej spacji.

Android

Zwinięte wątków

Konwersacje dłużej są zwinięte.

Android

Podgląd obrazu

Teraz można wyświetlić podgląd obrazów w aplikacji.

Android, iOS

Spotkania

Można dołączyć do prywatnych i kanał spotkań z Twojej aplikacji dla urządzeń przenośnych.

WP

Przekazywanie plików w kanałach

Pliki można udostępniać w kanałach swojego zespołu.

WP

Wyszukiwanie we wszystkich wiadomości i kontakty

Możesz wyszukać informacji przechowywanych lokalnie, jak i na serwerze w wiadomości i osoby.

Android, iOS, WP

Ulepszenia ogólne

Dalszym usuwania błędów i poprawić wydajność.

Poniższe funkcje zostały dodane do tej wersji programu Microsoft Teams dla urządzeń przenośnych.

Platforma

Funkcja

Opis

Android

Powiadomienie o szybkich akcji

Możesz teraz odpowiadać na konwersacje z powiadomienia.

Android, WP

Przekazywanie plików w rozmów

Możesz udostępniać pliki prywatne okaże i rozmowy grupy.

Android, iOS, WP

Integracja plików z chmury

Ma teraz obsługę plików z innych dostawców miejsca do magazynowania w chmurze.

Android, iOS, WP

Nowe języki

Aplikacja Microsoft Teams jest teraz dostępna w nowych języków, takich jak norweski i tajski.

Android, iOS, WP

Ulepszenia ogólne

Dalszym usuwania błędów i poprawić wydajność.

Poniższe funkcje zostały dodane do tej wersji programu Microsoft Teams dla urządzeń przenośnych.

Platforma

Funkcja

Opis

iOS

Komunikat o błędzie

Ulepszone firma Microsoft, sposób wyświetlania tabel i list.

iOS

Wysyłanie plików

Możesz przekazać pliki w rozmowy i kanałów za pomocą aplikacji magazynu w chmurze lub z urządzenia przenośnego.

iOS, WP

Obsługa plików w formacie GIF

Dodawanie zabawa do wiadomości oraz GIF.

iOS

Oznaczanie jako przeczytane lub nieprzeczytane

W źródłach aktywności możesz oznaczyć elementy jako przeczytane lub nieprzeczytane.

iOS

Wpisywanie wskaźnik rozmowy

Teraz widać, gdy inne osoby są wpisywane odpowiedzi rozmów.

iOS

Podgląd wiadomości e-mail

Teraz można wyświetlić podgląd wiadomości e-mail wysyłane do kanałów.

iOS

Ulepszone ułatwień dostępu

Firma Microsoft Ulepszona obsługa zmiany rozmiaru czcionki.

WP

Obsługa robotów

Możesz teraz korzystać ze Boty w rozmów i kanałów.

WP

Karta pomocy technicznej

Więcej pomocy technicznej dla karty dodana w kanałach.

WP

Wyświetlanie plików

Możesz wyświetlić pliki opublikowane w rotacja w zespołach.

WP

Wiersz tematu

Możesz dodać wiersze tematów do wiadomości w kanałach.

WP

Zakładka wiadomości

Teraz można dodać do zakładek ważnych wiadomości, które można przeczytać później.

Android, iOS, WP

Inne ulepszenia

Dalszym usuwania błędów i poprawić wydajność.

Masz opinii? Upuść nam linii! Można uzyskać dostęp do strony opinii potrząsając telefonu (nie, naprawdę, wstrząsać). W tym miejscu można o problemie, wniosek o dodanie funkcji, Wyślij opinię, a także dołączyć zrzutów ekranu! Lub, w aplikacji desktop lub web, kliknij żarówkę u dołu członkom zespołu, a zostaniesz przeniesiony do strony opinii użytkownika.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×