Informacje o usłudze Office 365 Germany

Usługa Office 365 Germany stanowi opcję odróżniającą się od usług Office 365, które są już dostępne w Europie. Pomaga ona sprostać wymaganiom najbardziej uregulowanych klientów w Niemczech oraz krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, oferując wiodące usługi zwiększające wydajność pracy cyfrowej z niemieckich centrów danych, z danymi przechowywanymi w Niemczech oraz z rygorystycznymi środkami dostępu do danych i kontroli nad nimi w ramach unikatowego modelu powiernika danych działającego zgodnie z prawem niemieckim.

Powiernik danych, firma T-Systems International, to niezależna niemiecka firma będąca filią firmy Deutsche Telekom, która kontroluje dostęp fizyczny i logiczny do danych klientów. Dostęp do danych klientów jest możliwy tylko za zgodą powiernika danych, który działa zgodnie z prawem niemieckim, lub pod jego nadzorem.

Dowiedz się więcej na temat tego, że usługę Office 365 Germany zaprojektowano, aby ułatwić zapewnianie zgodności z zasadami i z przepisami ustawowymi.

Które usługi online firmy Microsoft są dostępne w ramach usługi Office 365 Germany?

Oferowane plany usługi Office 365 Germany są maksymalnie zbliżone do ich odpowiedników w usługach globalnych. Wykluczenia obejmują plany związane z usługą Yammer, plany, które zostaną wkrótce wycofane, i plany dostępne w programach dla instytucji niedochodowych. Usługi Office 365 E5, SPE i usługi wymienione w sekcji Wkrótce będą dostępne po ogólnym udostępnieniu usługi Office 365 Germany.

Poniższe usługi i funkcje są dostępne w ramach niektórych planów subskrypcji usługi Office 365 Germany. Ponadto zobacz Warunki korzystania z usług Online Services.

 • Usługa Office 365 ProPlus, pakiet Office 2016 i Office 20131. Zwróć uwagę, że pakiet Office 2013 wymaga włączenia nowoczesnego uwierzytelniania.

 • Exchange Online

 • SharePoint Online

 • OneDrive dla Firm

 • Skype dla firm

 • Exchange Online Protection

 • Aplikacje Office Online

 • Wideo w usłudze Office 365

 • Project Online

 • Visio Online

 • Grupy

 • Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365

 • Skrytka klienta

 • Advanced eDiscovery

 • Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami

 • Analiza zagrożeń usługi Office 365

 • Zaawansowane zarządzanie danymi usługi Office 365

 • Przeszukiwanie dziennika inspekcji

 • Power BI Pro

1Plany usługi Office 365 Germany obejmują aplikacje oprogramowania klienta instalowane i uruchamiane na urządzeniu użytkownika końcowego („aplikacje oprogramowania klienta”), takie jak usługa Office 365 ProPlus oraz pakiety Office 2013 i Office 2016. Aplikacje oprogramowania klienta nie są obsługiwane wyłącznie w niemieckich centrach danych i mogą umożliwiać użytkownikowi końcowemu dostęp do usług online, które nie są usługami Online Services w Niemczech. Na potrzeby umowy z firmą Microsoft aplikacje oprogramowania klienta nie są uznawane za usługi Online Services w Niemczech. Zobowiązania związane z przechowywaniem danych w Niemczech i kontrola dostępu przez niemieckiego powiernika danych dotyczą tylko usług Online Services w Niemczech.

Informacje ogólne

Portal logowania

https://portal.office.de

Pomoc dotycząca subskrypcji i rozliczeń oraz pomoc techniczna

Pomoc techniczna w Niemczech jest dostępna w językach niemieckim i angielskim. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Kontaktowanie się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów.

Adresy IP i adresy URL

Zobacz Punkty końcowe usługi Office 365 Germany.

Yammer

Niedostępne.

Wersje pakietu Office starsze niż Office 2013 lub Office 365 ProPlus1

Brak obsługi.

Office Lens

Niedostępne.

Możliwość zakupu domeny z poziomu usługi Office 365

Niedostępne.

Sklep SharePoint

Każda aplikacja, która jest dostępna w sklepie firmy Microsoft z aplikacjami, jest dostarczana przez firmę Microsoft lub innego wydawcę aplikacji i podlega osobnym zasadom zachowania poufności informacji oraz warunkom i postanowieniom. Dane przekazywane w wyniku korzystania ze sklepu firmy Microsoft z aplikacjami i dowolnej aplikacji mogą być dostępne dla firmy Microsoft lub odpowiedniego innego wydawcy aplikacji i mogą być przenoszone, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, w których firma Microsoft lub wydawca aplikacji i ich podmioty stowarzyszone lub usługodawcy mają siedziby. Skontaktuj się z wydawcą aplikacji, aby się upewnić, że spełnia ona wymagania używanego wdrożenia usługi Office 365 Germany.

Wkrótce

Ze względu na wyjątkowy charakter usługi Office 365 Germany niektóre funkcje nie zostały jeszcze włączone. Z czasem usługi będą zbliżać się do pełnej zgodności funkcji z usługami globalnymi. W poniższych sekcjach wyróżniono niektóre różnice w poszczególnych usługach. Aby uzyskać szczegółowe informacje o usługach dostępnych w ramach poszczególnych planów usługi Office 365, zobacz Opis usługi Office 365.

Pakiet usługi Office 365

Wkrótce będą dostępne następujące funkcje:

SharePoint Online

Wkrótce będzie dostępna następująca funkcja:

 • Możliwość udostępniania zawartości użytkownikom zewnętrznym dzierżawy usługi Office 365 innej niż Office 365 Germany.

 • Microsoft PowerApps i Microsoft Flow

OneDrive dla Firm

Wkrótce będzie dostępna następująca funkcja:

 • Usługa OneDrive dla Firm na telefonie Windows Phone

Exchange Online

Wkrótce będą dostępne następujące funkcje:

Skype dla firm

Wkrótce będą dostępne następujące funkcje:

 • Emisja spotkania w Skypie: pozwala użytkownikom usługi Office 365 na tworzenie oraz emitowanie w Internecie spotkania z maksymalnie 10 000 uczestników.

 • Usługa Cloud PBX: umożliwia korzystanie z programu Skype dla firm oraz istniejących firmowych linii telefonicznych lub połączeń z siecią PSTN usługi Skype dla firm do obsługi połączeń przychodzących i wychodzących.

 • Połączenia konferencyjne z siecią PSTN: umożliwia prowadzenie konferencji telefonicznych, w których co najmniej jeden z uczestników nawiązuje połączenie telefoniczne z częścią audio przy użyciu telefonu PSTN (publicznej komutowanej sieci telefonicznej).

 • Połączenia z siecią PSTN: pozwala na wyszukiwanie, nabywanie i przypisywanie numerów telefonów do użytkowników w organizacji w celu umożliwienia im nawiązywania i odbierania połączeń od osób należących do organizacji i spoza niej.

 • Skype dla firm – narzędzie Web Scheduler: zapewnia opartą na sieci Web możliwość planowania spotkania programu Skype dla firm.

 • Publiczna łączność za pomocą wiadomości błyskawicznych: umożliwia użytkownikowi programu Skype dla firm nawiązywanie połączeń z użytkownikami spoza organizacji, którzy korzystają z programu Skype — platformy komunikacyjnej firmy Microsoft dla użytkowników indywidualnych.

 • Obsługa czatu i obecności w aplikacji Outlook Web App: dla klientów mających zarówno program Skype dla firm, jak i usługę Exchange Online w aplikacji Outlook Web App dostępne są funkcje wiadomości błyskawicznych, obecności, aktualizacji statusu na podstawie informacji kalendarza programu Exchange i planowanie spotkań programu Skype dla firm.

 • Ujednolicony magazyn kontaktów

 • Współdziałanie archiwizowania z usługą Exchange Online

 • Współdziałanie programu Unified Messaging z usługą Exchange Online

OneNote

Aplikacja OneNote Online jest dostępna, ale usługi programu OneNote jeszcze nie.

Dostępne:

 • OneNote Online (link Notesy jest wyłączony)

Niedostępne:

 • Usługi programu OneNote

  • Clipper

  • Narzędzia wspierające edukację (narzędzia edukacyjne, notes zajęć, notes dla personelu)

  • Usługi działające w tle, takie jak rozpoznawanie pisma ręcznego i rozszerzanie.

Office Online

Wkrótce będzie dostępna następująca funkcja:

 • Menu Plik, polecenie Nowy w programach usługi Office Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×