Informacje o synchronizacji profilu użytkownika w usłudze SharePoint Online

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wprowadzenie

Ten artykuł zawiera opis zadania czasomierza importu usługi Active Directory profilu użytkownika, które jest określane jako import usługi AD. Zadanie czasomierza importowania usługi Active Directory jest częścią większego procesu synchronizacji użytkownika w pakiecie Office 365.

Procedura

Potok synchronizacji użytkownika pakietu Office 365

Usługa SharePoint Online używa zadania czasomierza importu usługi Active Directory (importu AD) do importowania użytkowników i grup do aplikacji profilu użytkownika. Import usługi AD umożliwia zsynchronizowanie zmian z magazynu katalogów usługi SharePoint Online (usługi spo) z aplikacją profilu użytkownika. Zadanie czasomierza żąda zmian z magazynu katalogów usługi spo, a następnie kopiuje te wartości do właściwości profilu użytkownika skonfigurowanych do synchronizacji. Import usługi AD synchronizuje podzestaw atrybutów usługi Azure Active Directory, które są synchronizowane z usługą Azure AD Connect. Właściwości profilu synchronizowane za pomocą importu AD nie mogą być konfigurowane.

Ilustracja przedstawiająca potok synchronizacji użytkownika pakietu Office 365

Podział procesów w potoku

W usłudze Office 365 istnieją cztery procesy w ramach procesu synchronizacji użytkownika:

Proces synchronizacji

Opis

Azure AD Connect

Usługa Azure AD Connect synchronizuje dane z lokalnej usługi Active Directory z usługą Azure Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Integrowanie tożsamości lokalnych z usługą Azure Active Directory.

Synchronizacja z usługą AAD na usługi spo

Usługa Azure Active Directory synchronizuje dane z usługi Azure Active Directory z magazynem katalogów usługi spo.

Importowanie AD

Importowanie usługi Active Directory synchronizuje dane z magazynu katalogów usługi usługi spo z aplikacją profilu użytkownika.

Synchronizacja z programem WSS

Synchronizacja z programem WSS synchronizuje dane z aplikacji profilu użytkownika z zbiorem witryn usługi SharePoint Online.

Właściwości profilu synchronizowane z usługą AD import

Import usługi AD powoduje zsynchronizowanie następujących atrybutów usługi Azure Active Directory z aplikacją profilu użytkownika: 

Atrybut usługi Azure Active Directory

Właściwość profilu użytkownika usługi spo

Uwagi

UserPrincipalName

DisplayName: nazwa
użytkownika Nazwa: nazwa_użytkownika

Wartość tej właściwości jest używana do tworzenia ścieżki zbioru witryn użytkownika usługi OneDrive dla firm.

Na przykład:
gherrera@contoso.com i/gherrera_contoso_com/

Ta właściwość jest replikowana w zbiorze witryn przez synchronizację z programem WSS.

UserPrincipalName

DisplayName: nazwa
konta Name: AccountName

Ta właściwość przechowuje główną nazwę użytkownika, która jest zakodowana w oświadczeniach dla użytkownika.

Na przykład: i:0#.f|membership|gherrera@contoso.com

Ta właściwość jest używana do wyszukiwania profilu użytkownika.

UserPrincipalName

DisplayName: identyfikator

użytkownika oświadczenia Name: SPS — ClaimID

Ta właściwość przechowuje identyfikator oświadczeń użytkownika. Identyfikator to nazwa główna użytkownika.

Na przykład: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: główna nazwa

użytkownika Name: SPS — UserPrincipalName

Ta właściwość przechowuje główną nazwę użytkownika.

Na przykład: gherrera@contoso.com

DisplayName

DisplayName: Name

(nazwa) Name: preferowana nazwa

Ta właściwość jest replikowana w zbiorze witryn przez synchronizację z programem WSS.

Na przykład: Gabriela Herrara

numer telefonu

DisplayName: telefon

służbowy Nazwa: WorkPhone

Ta właściwość jest replikowana w zbiorze witryn przez synchronizację z programem WSS.

Na przykład: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: służbowy

adres e-mail Nazwa: WorkEmail

Przetwarzane w tej kolejności, gdy są dodawane do profilu: 

WorkEmail, jeśli wartość w adresie serwera proxy jest poprzedzona prefiksem SMTP: (musi być włączony)

WorkEmail, jeśli wartość w adresie serwera proxy jest poprzedzona prefiksem SMTP: (musi być małymi literami)


Ta właściwość jest replikowana w zbiorze witryn przez synchronizację z programem WSS.

Na przykład: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: adres

SIP Name: SPS — SIPAddress

SPS — SIPAddress, jeśli wartość w polu adres serwera proxy jest poprzedzona prefiksem SIP:.

Ta właściwość jest replikowana w zbiorze witryn przez synchronizację z programem WSS.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Nazwa: Office

Ta właściwość jest replikowana w zbiorze witryn przez synchronizację z programem WSS.

Tytuł

DisplayName: tytuł

Nazwa: tytuł

Ta właściwość jest replikowana w zbiorze witryn przez synchronizację z programem WSS

Tytuł

DisplayName: stanowisko

Name: SPS — JobTitle

Dodatek SPS — JobTitle zawiera taką samą wartość, co tytuł. Dodatek SPS — JobTitle jest połączony z zestawem terminów.

Ta właściwość nie jest replikowana w zbiorze witryn.

Dział

DisplayName: dział

Nazwa: dział

Ta właściwość jest replikowana w zbiorze witryn przez synchronizację z programem WSS.

Dział

DisplayName: dział

Nazwa: SPS — dział

SPS — dział ma taką samą wartość jak dział. SPS — dział jest połączony z zestawem terminów.

Ta właściwość nie jest replikowana w zbiorach witryn.

WWWHomePage

DisplayName: przekierowanie

witryny publicznej Nazwa: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: preferencje

językowe Name: SPS — MUILanguages

Funkcja SPS — MUILangauges jest używana przez usługi spo do określenia języka, w którym użytkownik jest włączony w przypadku włączenia interfejsu MUI. 

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS — HideFromAddressLists

Name: SPS — HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS — RecipientTypeDetails

Name: SPS — RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: identyfikator

usługi Active Directory Nazwa: ADGuid

Wspólnego

Odróżnionyname

DisplayName: nazwa

wyróżniająca Name: SPS — nazwa wyróżniająca

Wspólnego

Obiektów

DisplayName: MSOnline-ObjectId

Name: msOnline-ObjectId

Wspólnego

UserType (Typ użytkownika)

DisplayName: SPS — UserType

Name: SPS — UserType

Wspólnego

Często zadawane pytania (FAQ)

K1. Kiedy należy oczekiwać, że zmiany mają być widoczne w aplikacji profilu użytkownika?

A1. Import usługi AD powoduje zsynchronizowanie zmian z katalogu usługi spo. Zmiany są przetwarzane w partiach, a zadanie czasomierza działa, dopóki zmiany z katalogu usługi spo nie zostaną zsynchronizowane z aplikacją profilu użytkownika. Wymagany czas zależy od liczby zmian (pracy), które muszą zostać przetworzone przez zadanie importowania usługi AD. W przypadku wielu zmian zadanie czasomierza ma wiele pracy do wykonania, a zmiany zostaną odzwierciedlone w aplikacji profilu użytkownika. Jeśli zadanie czasomierza ma niewielką ilość pracy do wykonania, zmiany zostaną odzwierciedlone w aplikacji profilu użytkownika znacznie szybciej.

Import usługi AD to jedna z synchronizacji, które łączą całkowity czas na całkowite zsynchronizowanie użytkownika. Zadanie czasomierza importowania AD przetwarza zmiany z katalogu usługi spo w sposób ciągły. Proces importowania AD zmienia się dla każdej dzierżawy w farmie serwerów usługi SharePoint Online.

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA) określa, że zmiana dotycząca użytkownika w katalogu usługi spo będzie odzwierciedlana w aplikacji profilu użytkownika w ciągu 24 godzin. Jest to maksymalny okres, w którym zawarto zmiany w celu synchronizacji z aplikacją profilu użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie profilami użytkowników usługi SharePoint Online z poziomu Centrum administracyjnego programu SharePoint.

W przypadku dzierżawców z pakietem Office 365 Education SKU nie będą domyślnie importowane wszyscy użytkownicy. Profil wejściowy użytkownika zostanie utworzony po pierwszym dostępie do usługi SharePoint Online. Po utworzeniu profilu stub profil zostanie zaimportowany w ramach następnego zadania importu usługi AD.

II. Czy synchronizacja importu AD zawsze zastępuje właściwości w profilu użytkownika usługi SharePoint Online?

Komórki. W przypadku właściwości synchronizowanych za pomocą importu AD oczekuje się, że zostaną one zastąpione wartościami z usługi Azure Active Directory.

3. Czy są aktualizowane tylko właściwości importu z usługi AD, które zostały zmienione?

Komórki. Importowanie reklam jest sterowane przede wszystkim przez zmiany, które mają miejsce nadrzędne. Może to jednak wymagać wykonania pełnego importu. Możliwe, że można synchronizować wszystkie właściwości dzierżawy lub użytkownika.

Kwartał. Dlaczego nie można mapować dodatkowych właściwości importu usługi AD na synchronizację z usługi Azure Active Directory z aplikacją profilu użytkownika?

Obraz. Importowanie reklam jest ograniczone do wstępnie skonfigurowanego zestawu właściwości w celu zapewnienia spójnej wydajności zadania czasomierza.
 


Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×