Informacje o roli administratora usługi SharePoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby ułatwić administrowanie SharePoint Online, można przypisać jednego lub kilku użytkowników do roli administratora SharePoint Online. Tło nieco poniżej dostępnych każdej z ról administratora w SharePoint Online w kolejności Hierarchia uprawnień:

  • Administrator globalny portalu Office 365 jest również administratorem SharePoint Online. Kupując usługi Office 365, w witrynie zespołu jest tworzona automatycznie, a administrator globalny usługi Office 365 jest dołączany jako główny administrator zbioru witryn dla tej witryny. Należy pamiętać, że należy przypisanie sobie licencji SharePoint Online, aby uzyskać dostęp do tych usług lub zostanie wyświetlony komunikat "Odmowa dostępu".

    • Administrator usługi SharePoint Online, wyznaczona przez administratora globalnego ma dostęp do Centrum administracyjnego SharePoint Online i można utworzyć i zarządzanie zbiorami witryn, wyznaczyć administratorów zbioru witryn, Zarządzanie profilami użytkowników i więcej. Administrator SharePoint Online również musi mieć licencję SharePoint Online. Zobacz więcej informacji na temat tej roli kluczowych zadań poniżej.

      • Administrator zbioru witryn, który może być wyznaczona przez administratora SharePoint Online, ma uprawnienia do zarządzania zbioru witryn. Zbioru witryn może mieć kilka administratorów, ale tylko jeden główny administrator. SharePoint Online administrator można przypisać uprawnienia administratora zbioru witryn podstawowego podczas tworzenia zbioru witryn i można dodać więcej administratorów zbioru witryn później. Administratorzy zbioru witryn nie mają dostępu do Centrum administracyjnego SharePoint Online. Licencje SharePoint Online Zarządzanie zbiorami witryn są potrzebne.

Uwaga : Istnieje roli administratora osobnych o nazwie administratora magazynu terminów, które można dodać lub zmienić terminów w magazynie terminów (katalog typowe terminy, który ma być używany w organizacji). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie ról i uprawnień do zarządzania zestawami terminów.

Kluczowe zadania administratora SharePoint Online

Oto niektóre z najważniejszych zadań, które użytkownicy mogą wykonać przydzielenia do roli administratora SharePoint Online:

Porada: po przypisaniu osoby do roli administratora SharePoint Online, możesz je przypisać do Office 365 usługi rola administratora. W ten sposób będą widzieć ważne informacje zawarte w Centrum administracyjne usługi Office 365, takich jak kondycji usługi SharePoint Online oraz zmienianie i zwolnij powiadomienia.

Dowiedz się więcej o innych rolach administratorów usługi Office 365

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Przypisywanie ról administratora w usłudze Office 365

Konfigurowanie usługi Office 365 przechowywaniu i udostępnianiu plików

Planowanie Przewodnik po SharePoint Online dla usługi Office 365 dla firm

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×