Informacje o roli administratora usługi Exchange Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby ułatwić sobie administrowanie usługą Office 365, można przypisać użytkownikowi uprawnienia do zarządzania przez organizację poczty e-mail i skrzynek pocztowych z Centrum administracyjnego programu Exchange. W tym celu przydzielania ich do rola administratora programu Exchange.

Porada: po przypisujesz ktoś rola administratora programu Exchange, także przypisywać je do roli administratora usługi. Ważne informacje zawarte w Centrum administracyjne usługi Office 365, takich jak kondycji usługi Exchange Online mogą je wyświetlać w ten sposób usługi, zmienianie i zwolnij powiadomienia.

Oto niektóre z najważniejszych zadań, które użytkownicy mogą wykonać przydzielenia do roli administratora programu Exchange:

Grupy ról usługi Exchange Online

Jeśli masz dużej organizacji, administrator serwera Exchange może być można przypisać użytkowników do grupy ról programu Exchange. Gdy administrator dodaje użytkownika do grupy ról, użytkownik uzyskuje uprawnień do wykonywania niektórych funkcji firm, które można wykonać tylko członkowie tej grupy.

Na przykład administrator serwera Exchange może przypisać osoby do grupy ról zarządzania odnajdowaniem aby mogli wykonywać wyszukiwania skrzynek pocztowych dla danych spełniających określone kryteria. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz uprawnienia w usłudze Exchange Online i Zarządzanie grupami ról.

Więcej informacji na temat innych ról administratora usługi Office 365

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Przypisywanie ról administratora w usłudze Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×