Informacje o oknach bazy danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W oknie kodu

Przedstawia cały kod określonej platformy bazy danych skojarzonej z danym modelem, wraz z kodem wyodrębnionym z bazy danych w trakcie odtwarzania. Okno Kod umożliwia również dostęp do Edytora kodu, w którym można poprawiać istniejący kod lub dodawać nowy.

Okno tabele i widoki

Jest otwierane automatycznie podczas używania Kreatora odtwarzania. Przedstawia nazwy tabel i widoków wyodrębnionych z bazy danych. Elementy z okna Tabele i widoki można przeciągać na diagram i przeglądać wraz z dowolnymi skojarzonymi relacjami.

Uwaga : Można wyświetlić tabele powiązane z określoną tabelą bez wyświetlania całego diagramu modelu.

Okno Typy

Przedstawia typy złożone zdefiniowane przez użytkownika, wbudowane logiczne typy danych dla docelowej bazy danych oraz przenośne typy danych utworzone za pomocą okna dialogowego Typy danych zdefiniowane przez użytkownika. Po zapoznaniu się z wymaganiami dotyczącymi logicznych typów danych systemu zarządzania bazami danych można przypisać typy danych do określonych kolumn w modelu.

Okno dane wyjściowe

Wyświetla postęp i informacje zwrotne o stanie podczas działania Kreatora odtwarzania. W oknie Dane wyjściowe mogą być wyświetlane na przykład uwagi dotyczące tabel, które są wyodrębniane z bazy danych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×