Informacje o odmianach

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako administrator zbioru witryn Rozpocznij proces tworzenia witryny odmiany przypisując witryny najwyższego poziomu w hierarchii odmian i konfigurowania działania funkcji odmian i ile kontroli osób korzystania z niego będą mieć nad aktualizacją lub zarządzanie zawartością w witrynach docelowej.

Te ustawienia na stronie Ustawienia odmian.

Uwaga: Tylko administratorzy zbioru witryn można skonfigurować funkcję odmiany, tak, aby móc jej używać Właściciele podwitryn i użytkowników.

W tym artykule

Otwórz stronę ustawienia odmian

Określanie adresu URL witryny najwyższego poziomu w hierarchii odmian

Określ, czy chcesz utworzyć kopię wszystkich witryn i stron ze źródła w witrynach odmian

Określ, czy chcesz ponownie utworzyć stron, które zostały usunięte w witrynach docelowej

Wybierz, czy mają być wysyłane powiadomienia o nową lub zaktualizowaną witryn i stron

Wybierz pozycję Zasoby dla odmian strony docelowej

Otwórz stronę ustawienia odmian

Uwaga: Muszą mieć możliwość Zobacz opcje Administracja zbiorem witryn na stronie Ustawienia witryny, aby wykonać procedury opisane w tym temacie — oznacza to, że użytkownik musi być właściciel zbioru witryn.

  1. W witrynie najwyższego poziomu w zbiorze witryn kliknij Menu Akcje witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij odmiany.

Zostanie wyświetlona strona Ustawienia odmian.

Określanie adresu URL witryny najwyższego poziomu w hierarchii odmian

  • Na stronie Ustawienia odmian w sekcji Strona główna odmiany wpisz / Określ witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn. Lub, jeśli po prostu tworzysz odmiany dla podwitryny, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do podwitrynę, który ma być używany jako główny hierarchii odmian.

Określ, czy chcesz utworzyć kopię wszystkich witryn i stron ze źródła w witrynach odmian

Na stronie Ustawienia odmian w sekcji Automatyczne tworzenie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz automatycznie utworzyć kopię wszystkich nowych witryn i stron, kliknij przycisk Utwórz automatycznie odmian witryny i strony.

  • Właściciel witryny lub strony, aby określić, po utworzeniu witryny lub strony i na które docelowej witryny odmiany, kliknij przycisk nie automatycznie utworzyć odmiany witryny i strony. (Jeśli wybierzesz tę opcję, w przyszłości należy określić które etykietą docelową, aby utworzyć nową stronę docelową na raz dla każdej etykiety docelowej. Oznacza to, że jeśli masz pięć docelowych etykiet i chcesz utworzyć stronę na ich cztery, należy użyć Odmiany utworzyć cztery razy.

Określ, czy chcesz ponownie utworzyć stron, które zostały usunięte w witrynach docelowej

Na stronie Ustawienia odmian w sekcji Odtworzenie usunięte strony docelowej wybierz jedną z następujących opcji:

  • Jeśli ponowne opublikowanie strony źródłowej nie ma powodować utworzenia nowej strony docelowej, kliknij opcję Nie twórz ponownie nowej strony docelowej po ponownym opublikowaniu strony źródłowej.

  • Aby ponownie utworzyć nową stronę docelową po opublikowaniu strony źródłowej, jeśli poprzednia strona docelowa została usunięta, kliknij ponownie utworzyć nową stronę docelową po opublikowaniu strony źródłowej.

Wybierz, czy mają być wysyłane powiadomienia o nową lub zaktualizowaną witryn i stron

Na stronie Ustawienia odmian w sekcji powiadomienia Określ, czy do wysyłania powiadomień e-mail tej nowej podwitrynę lub stronę witryny docelowej została utworzona, lub gdy strona docelowa zostanie zaktualizowana poprawkami z odmiany źródłowej.

Jeśli utworzono podwitrynę, wiadomości e-mail są wysyłane do właściciela witryny podrzędne nadrzędnej, w jakiej zostanie utworzona nowa witryna podrzędny. Jeśli strona docelowa zostanie zaktualizowana w wyniku zmian na jego odmiany źródłowej, wiadomość jest wysyłana do właściciela witryny, w której znajduje się lista stron.

Wybierz pozycję Zasoby dla odmian strony docelowej

Na stronie Ustawienia odmian w sekcji zasoby wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby korzystać z istniejących zasobów, kliknij opcję Utwórz odwołanie do istniejących zasobów.

  • Aby skopiować zasoby, kliknij opcję Kopiuj zasoby.

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę ustawienia odmian.

Następnym krokiem jest utworzenie hierarchii odmian i dodawanie witryn docelowych, dodając nowe etykiety odmian. Aby to zrobić, wrócisz do ustawień Administracja zbioru witryn. Zobacz Tworzenie witryny odmian.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×