Informacje o konfigurowaniu składnika Web Part wyników wyszukiwania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W składniku Web Part wyników wyszukiwania kwerendy wyszukiwania są wyświetlane na stronie wyników wyszukiwania. Strona wyników wyszukiwania jest domyślnie zlokalizowana pod adresem http://<Nazwa_serwera>/results.aspx. Składnik Web Part wyników wyszukiwania musi się znajdować na stronie wyników wyszukiwania, aby pozostałe składniki Web Part na tej stronie działały.

Właściwości składnika Web Part wyników wyszukiwania można edytować w okienku narzędzi tego składnika. Właściwości te wpływają na kwerendę wyszukiwania oraz działanie i wygląd wyników na stronie wyników wyszukiwania.

Aby dodać składnik Web Part wyników wyszukiwania

  1. Sprawdź, czy konto użytkownika wykonującego tę procedurę należy do grupy projektantów.

  2. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę. Strona wyników wyszukiwania zostanie otwarta w trybie edycji.

  3. Kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

  4. W grupie Kategorie pod wstążką kliknij pozycję Wyszukaj.

  5. W grupie Składniki pod wstążką kliknij pozycję Wyniki wyszukiwania.

  6. Kliknij pozycję Dodaj.

Aby skonfigurować właściwości składnika Web Part wyników wyszukiwania

  1. Sprawdź, czy konto użytkownika wykonującego tę procedurę należy do grupy projektantów.

  2. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę. Strona wyników wyszukiwania zostanie otwarta w trybie edycji.

  3. W składniku Web Part wyników wyszukiwania przenieś wskaźnik myszy na prawo od tytułu składnika Web Part, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part w menu. Pod wstążką w prawej górnej części strony zostanie otwarte okienko narzędzi składnika Web Part wyników wyszukiwania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×