Informacje o konfigurowaniu składnika Web Part nawigacji wyszukiwania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Składnika Web Part nawigacji wyszukiwania zawiera łącza, które prowadzą użytkowników do funkcji różnych wyszukiwania pionowego. Łącza, takich jak osoby i klipy wideo, który zajmie użytkownikom wyszukiwanie osób pionowy oraz wideo wyszukiwania pionowego, może obejmować odpowiednio. Warto skonfigurować właściwości składnika Web Part nawigacji wyszukiwania w okienku narzędzi składnika Web Part nawigacji wyszukiwania. Są to ustawienia dla następujących właściwości:

Ważne : SharePoint Online składnika Web Part nawigacji wyszukiwania jest dostępna tylko w klasycznym SharePoint.

 • Źródłowy składnik Web Part wyników wyszukiwania dla kwerendy

 • Łącza nawigacji do wyświetlenia

 • Wygląd

 • Układ

Składnik Web Part nawigacja wyszukiwania korzysta z łączy określonych w sekcji Konfigurowanie nawigacji wyszukiwania na stronie Ustawienia wyszukiwania w odpowiedniej witrynie. Nawigacja określona w tym miejscu obejmuje łącza dotyczące funkcji wyszukiwania pionowego i kolejność wyświetlania tych łączy w składniku Web Part. Kolejność łączy na potrzeby funkcji wyszukiwania pionowego zapewnianych domyślnie na stronie Ustawienia wyszukiwania jest następująca: Wszystko, Osoby, Konwersacje, Wideo i Raporty.

Aby dodać składnik Web Part nawigacji wyszukiwania

 1. Sprawdź, czy konto użytkownika wykonującego tę procedurę należy do grupy projektantów.

 2. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę. Strona wyników wyszukiwania zostanie otwarta w trybie edycji.

 3. Kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

 4. W grupie Kategorie pod wstążką kliknij pozycję Wyszukaj.

 5. W grupie Składniki pod wstążką kliknij pozycję Nawigacja wyszukiwania.

 6. Kliknij pozycję Dodaj.

Aby skonfigurować właściwości składnika Web Part nawigacji wyszukiwania

 1. Sprawdź, czy konto użytkownika wykonującego tę procedurę należy do grupy projektantów.

 2. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę. Strona wyników wyszukiwania zostanie otwarta w trybie edycji.

 3. W składniku Web Part nawigacji wyszukiwania przenieś wskaźnik myszy na prawo od tytułu składnika Web Part, kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part w menu. Pod wstążką w prawej górnej części strony zostanie otwarte okienko narzędzi składnika Web Part nawigacji wyszukiwania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×