Informacje o kierowaniu do składników Web Part przeszukiwania zawartości

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Opcja Routing w obszarze Dodaj blok wyników pozwala określić, czy dany blok wyników ma być kierowany do składnika Web Part przeszukiwania zawartości zamiast wyświetlania w składniku Web Part wyników wyszukiwania.

Każda etykieta routingu zdefiniowana jako element dodawania bloku wyników będzie wyświetlana jako opcja w sekcji Tabela wyników składnika Web Part przeszukiwania zawartości.

Składniki Web Part przeszukiwania zawartości są zwykle stosowane w witrynach sterowanych wyszukiwaniem, takich jak publiczne witryny sieci Web.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Tworzenie reguł kwerend dla zarządzania zawartością sieci web w programie SharePoint Server 2013 (TechNet).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×