Informacje o funkcjach wielojęzycznych w pakiecie Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Możesz tworzyć, edytować i wyświetlać tekst w wielu językach, korzystając z następujących funkcji wielojęzycznych.

Znaki Unicode i klawiatury międzynarodowe

Unicode to standard kodowania umożliwiający przedstawienie znaków większości języków pisanych za pomocą jednego zestawu znaków.

W pakiecie Office 2011 dla komputerów Mac można wpisywać, wyświetlać i drukować znaki Unicode skojarzone z następującymi klawiaturami:

amerykańska, australijska, austriacka, belgijska, brazylijska, brytyjska, bułgarska, chorwacka, czeska, duńska, Dvoraka, estońska, farerska, fińska, francuska, francuska (Szwajcaria), grecka, hawajska, hiszpańska, holenderska, inuktitut, irlandzka, islandzka, kanadyjska, lapońska (odmiana północna), litewska, łotewska, macedońska (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), niemiecka, niemiecka (Szwajcaria), norweska, polska, portugalska, rosyjska, rumuńska, serbska, słowacka, słoweńska, szwedzka, turecka, ukraińska, walijska, węgierska, włoska i z wprowadzaniem Unicode w kodzie szesnastkowym.

Można również korzystać z następujących metod wprowadzania w systemie Mac OS X: Hangyl, Kotoeri, Murasu Anjal Tamil, chiński uproszczony i chiński tradycyjny.

Chiński

Pakiet Office umożliwia pracę w języku chińskim. Można na przykład wprowadzać znaki chińskie we wszystkich aplikacjach pakietu Office, korzystać z przewodników fonetycznych oraz z chińskich konwencji dzielenia wyrazów i formatowania tekstu w programie Word.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcje języka chińskiego, zobacz Włączanie funkcji języka chińskiego.

Japoński

Pakiet Office umożliwia pracę w języku japońskim. Można na przykład wprowadzać znaki japońskie we wszystkich aplikacjach pakietu Office, korzystać z przewodników fonetycznych w programie Excel oraz z japońskich konwencji dzielenia wyrazów i formatowania tekstu w programie Word.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcje języka japońskiego, zobacz Włączanie funkcji języka japońskiego (tylko wersja dla Stanów Zjednoczonych).

Znaki mieszane

W dokumentach pakietu Office można wyświetlać dane zawierające zarówno znaki łacińskie, jak i wschodnioazjatyckie.

Narzędzia sprawdzające

W przypadku korzystania z układu klawiatury dla języka, z którym dostarczono narzędzia sprawdzające, można też używać narzędzi sprawdzających dla tego języka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Narzędzia sprawdzające dostępne dla poszczególnych języków.

Reguły pisowni w języku francuskim

Jeśli pracujesz w języku francuskim, możesz skonfigurować preferencje pisowni w programach Word i PowerPoint tak, aby sprawdzać pisownię tekstu francuskiego z użyciem tradycyjnych (obowiązujących przed reformą) lub nowych (obowiązujących po reformie) reguł pisowni albo obu tych zestawów reguł. Można również wymusić akcentowanie wielkich liter.

Reguły pisowni w języku niemieckim obowiązujące po reformie

Jeśli pracujesz w języku niemieckim, możesz skonfigurować preferencje pisowni w programie Word tak, aby sprawdzać pisownię tekstu niemieckiego z użyciem nowych reguł pisowni.

Reguły pisowni w języku portugalskim (Brazylia)

Jeśli pracujesz w języku portugalskim (Brazylia), możesz skonfigurować preferencje pisowni w programie Word tak, aby w tekście brazylijskim używać tradycyjnych (obowiązujących przed reformą) lub nowych (obowiązujących po reformie) reguł pisowni albo obu tych zestawów reguł.

Reguły pisowni w języku portugalskim

Jeśli pracujesz w języku portugalskim, możesz skonfigurować preferencje pisowni w programie Word tak, aby sprawdzać pisownię tekstu portugalskiego z użyciem tradycyjnych (obowiązujących przed reformą) lub nowych (obowiązujących po reformie) reguł pisowni albo obu tych zestawów reguł.

Reguły pisowni w języku rosyjskim

Można wymusić stosowanie litery cyrylicy JO zamiast dopuszczania stosowania litery cyrylicy JE.

Reguły pisowni w języku hiszpańskim

Jeśli pracujesz w języku hiszpańskim, możesz skonfigurować preferencje pisowni w programie Word tak, aby sprawdzać pisownię tekstu hiszpańskiego z użyciem reguł pisowni form czasowników tuteo, reguł pisowni form czasowników voseo lub obu tych zestawów reguł.

Wartości w walucie euro

Można wpisać i drukowanie wartości w walucie euro.

W programie Excel można wykonywać obliczenia finansowe z użyciem wartości w walucie euro.

Formaty daty, godziny i liczb

Daty, godziny i liczby wprowadzone w pakiecie Office są wyświetlane zgodnie z ustawieniami określonymi w obszarze preferencji Język i tekst w systemie Mac OS X.

Wielojęzyczne reguły sortowania

W programie Word można sortować dane w tabelach i na listach zgodnie z regułami stosowanymi w wielu obsługiwanych językach. Aby ustawić język sortowania, w menu Tabela kliknij polecenie Sortuj, a następnie kliknij pozycję Opcje.

Strony internetowe

Podczas tworzenia stron internetowych w programie Word, Excel lub PowerPoint można ustawić domyślne kodowanie zestawu znaków, dzięki czemu strona będzie prawidłowo wyświetlana w przeglądarkach internetowych na całym świecie.

Pakiet Office dla komputerów Mac w innych językach

Pakiet Office dla komputerów Mac jest dostępny w następujących językach:

 • Chiński (uproszczony i tradycyjny)

 • Duński (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Holenderski

 • Angielski

 • Fiński (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Francuski

 • Niemiecki

 • Włoski

 • Japoński

 • Norweski (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Polski

 • Rosyjski

 • Hiszpański

 • Szwedzki

Aby uzyskać więcej informacji o innych wersjach językowych pakietu Office dla komputerów Mac, odwiedź witrynę firmy Microsoft dla komputerów Mac międzynarodowe witryny strony.

Uwaga : W przypadku języków należących do pakietu Nordic Pack zawartość pomocy jest dostępna w języku angielskim.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Tłumaczenie treści na inny język

Excel

Możesz tworzyć, edytować i wyświetlać tekst w wielu językach, korzystając z następujących funkcji wielojęzycznych.

Znaki Unicode i klawiatury międzynarodowe

Unicode to standard kodowania umożliwiający przedstawienie znaków większości języków pisanych za pomocą jednego zestawu znaków.

W pakiecie Office 2011 dla komputerów Mac można wpisywać, wyświetlać i drukować znaki Unicode skojarzone z następującymi klawiaturami:

amerykańska, australijska, austriacka, belgijska, brazylijska, brytyjska, bułgarska, chorwacka, czeska, duńska, Dvoraka, estońska, farerska, fińska, francuska, francuska (Szwajcaria), grecka, hawajska, hiszpańska, holenderska, inuktitut, irlandzka, islandzka, kanadyjska, lapońska (odmiana północna), litewska, łotewska, macedońska (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), niemiecka, niemiecka (Szwajcaria), norweska, polska, portugalska, rosyjska, rumuńska, serbska, słowacka, słoweńska, szwedzka, turecka, ukraińska, walijska, węgierska, włoska i z wprowadzaniem Unicode w kodzie szesnastkowym.

Można również korzystać z następujących metod wprowadzania w systemie Mac OS X: Hangyl, Kotoeri, Murasu Anjal Tamil, chiński uproszczony i chiński tradycyjny.

Chiński

Pakiet Office umożliwia pracę w języku chińskim. Można na przykład wprowadzać znaki chińskie we wszystkich aplikacjach pakietu Office, korzystać z przewodników fonetycznych oraz z chińskich konwencji dzielenia wyrazów i formatowania tekstu w programie Word.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcje języka chińskiego, zobacz Włączanie funkcji języka chińskiego.

Japoński

Pakiet Office umożliwia pracę w języku japońskim. Można na przykład wprowadzać znaki japońskie we wszystkich aplikacjach pakietu Office, korzystać z przewodników fonetycznych w programie Excel oraz z japońskich konwencji dzielenia wyrazów i formatowania tekstu w programie Word.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcje języka japońskiego, zobacz Włączanie funkcji języka japońskiego (tylko wersja dla Stanów Zjednoczonych).

Znaki mieszane

W dokumentach pakietu Office można wyświetlać dane zawierające zarówno znaki łacińskie, jak i wschodnioazjatyckie.

Narzędzia sprawdzające

W przypadku korzystania z układu klawiatury dla języka, z którym dostarczono narzędzia sprawdzające, można też używać narzędzi sprawdzających dla tego języka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Narzędzia sprawdzające dostępne dla poszczególnych języków.

Wartości w walucie euro

Można wpisać i drukowanie wartości w walucie euro.

W programie Excel można wykonywać obliczenia finansowe z użyciem wartości w walucie euro.

Formaty daty, godziny i liczb

Daty, godziny i liczby wprowadzone w pakiecie Office są wyświetlane zgodnie z ustawieniami określonymi w obszarze preferencji Język i tekst w systemie Mac OS X.

Strony internetowe

Podczas tworzenia stron internetowych w programie Word, Excel lub PowerPoint można ustawić domyślne kodowanie zestawu znaków, dzięki czemu strona będzie prawidłowo wyświetlana w przeglądarkach internetowych na całym świecie.

Pakiet Office dla komputerów Mac w innych językach

Pakiet Office dla komputerów Mac jest dostępny w następujących językach:

 • Chiński (uproszczony i tradycyjny)

 • Duński (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Holenderski

 • Angielski

 • Fiński (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Francuski

 • Niemiecki

 • Włoski

 • Japoński

 • Norweski (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Polski

 • Rosyjski

 • Hiszpański

 • Szwedzki

Aby uzyskać więcej informacji o innych wersjach językowych pakietu Office dla komputerów Mac, odwiedź witrynę firmy Microsoft dla komputerów Mac międzynarodowe witryny strony.

Uwaga : W przypadku języków należących do pakietu Nordic Pack zawartość pomocy jest dostępna w języku angielskim.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Tłumaczenie treści na inny język

PowerPoint

Możesz tworzyć, edytować i wyświetlać tekst w wielu językach, korzystając z następujących funkcji wielojęzycznych.

Znaki Unicode i klawiatury międzynarodowe

Unicode to standard kodowania umożliwiający przedstawienie znaków większości języków pisanych za pomocą jednego zestawu znaków.

W pakiecie Office 2011 dla komputerów Mac można wpisywać, wyświetlać i drukować znaki Unicode skojarzone z następującymi klawiaturami:

amerykańska, australijska, austriacka, belgijska, brazylijska, brytyjska, bułgarska, chorwacka, czeska, duńska, Dvoraka, estońska, farerska, fińska, francuska, francuska (Szwajcaria), grecka, hawajska, hiszpańska, holenderska, inuktitut, irlandzka, islandzka, kanadyjska, lapońska (odmiana północna), litewska, łotewska, macedońska (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), niemiecka, niemiecka (Szwajcaria), norweska, polska, portugalska, rosyjska, rumuńska, serbska, słowacka, słoweńska, szwedzka, turecka, ukraińska, walijska, węgierska, włoska i z wprowadzaniem Unicode w kodzie szesnastkowym.

Można również korzystać z następujących metod wprowadzania w systemie Mac OS X: Hangyl, Kotoeri, Murasu Anjal Tamil, chiński uproszczony i chiński tradycyjny.

Chiński

Pakiet Office umożliwia pracę w języku chińskim. Można na przykład wprowadzać znaki chińskie we wszystkich aplikacjach pakietu Office, korzystać z przewodników fonetycznych oraz z chińskich konwencji dzielenia wyrazów i formatowania tekstu w programie Word.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcje języka chińskiego, zobacz Włączanie funkcji języka chińskiego.

Japoński

Pakiet Office umożliwia pracę w języku japońskim. Można na przykład wprowadzać znaki japońskie we wszystkich aplikacjach pakietu Office, korzystać z przewodników fonetycznych w programie Excel oraz z japońskich konwencji dzielenia wyrazów i formatowania tekstu w programie Word.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcje języka japońskiego, zobacz Włączanie funkcji języka japońskiego (tylko wersja dla Stanów Zjednoczonych).

Znaki mieszane

W dokumentach pakietu Office można wyświetlać dane zawierające zarówno znaki łacińskie, jak i wschodnioazjatyckie.

Narzędzia sprawdzające

W przypadku korzystania z układu klawiatury dla języka, z którym dostarczono narzędzia sprawdzające, można też używać narzędzi sprawdzających dla tego języka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Narzędzia sprawdzające dostępne dla poszczególnych języków.

Wartości w walucie euro

Można wpisać i drukowanie wartości w walucie euro.

W programie Excel można wykonywać obliczenia finansowe z użyciem wartości w walucie euro.

Formaty daty, godziny i liczb

Daty, godziny i liczby wprowadzone w pakiecie Office są wyświetlane zgodnie z ustawieniami określonymi w obszarze preferencji Język i tekst w systemie Mac OS X.

Strony internetowe

Podczas tworzenia stron internetowych w programie Word, Excel lub PowerPoint można ustawić domyślne kodowanie zestawu znaków, dzięki czemu strona będzie prawidłowo wyświetlana w przeglądarkach internetowych na całym świecie.

Pakiet Office dla komputerów Mac w innych językach

Pakiet Office dla komputerów Mac jest dostępny w następujących językach:

 • Chiński (uproszczony i tradycyjny)

 • Duński (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Holenderski

 • Angielski

 • Fiński (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Francuski

 • Niemiecki

 • Włoski

 • Japoński

 • Norweski (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Polski

 • Rosyjski

 • Hiszpański

 • Szwedzki

Aby uzyskać więcej informacji o innych wersjach językowych pakietu Office dla komputerów Mac, odwiedź witrynę firmy Microsoft dla komputerów Mac międzynarodowe witryny strony.

Uwaga : W przypadku języków należących do pakietu Nordic Pack zawartość pomocy jest dostępna w języku angielskim.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Tłumaczenie treści na inny język

Outlook

Możesz tworzyć, edytować i wyświetlać tekst w wielu językach, korzystając z następujących funkcji wielojęzycznych.

Znaki Unicode i klawiatury międzynarodowe

Unicode to standard kodowania umożliwiający przedstawienie znaków większości języków pisanych za pomocą jednego zestawu znaków.

W pakiecie Office 2011 dla komputerów Mac można wpisywać, wyświetlać i drukować znaki Unicode skojarzone z następującymi klawiaturami:

amerykańska, australijska, austriacka, belgijska, brazylijska, brytyjska, bułgarska, chorwacka, czeska, duńska, Dvoraka, estońska, farerska, fińska, francuska, francuska (Szwajcaria), grecka, hawajska, hiszpańska, holenderska, inuktitut, irlandzka, islandzka, kanadyjska, lapońska (odmiana północna), litewska, łotewska, macedońska (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), niemiecka, niemiecka (Szwajcaria), norweska, polska, portugalska, rosyjska, rumuńska, serbska, słowacka, słoweńska, szwedzka, turecka, ukraińska, walijska, węgierska, włoska i z wprowadzaniem Unicode w kodzie szesnastkowym.

Można również korzystać z następujących metod wprowadzania w systemie Mac OS X: Hangyl, Kotoeri, Murasu Anjal Tamil, chiński uproszczony i chiński tradycyjny.

Chiński

Pakiet Office umożliwia pracę w języku chińskim. Można na przykład wprowadzać znaki chińskie we wszystkich aplikacjach pakietu Office, korzystać z przewodników fonetycznych oraz z chińskich konwencji dzielenia wyrazów i formatowania tekstu w programie Word.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcje języka chińskiego, zobacz Włączanie funkcji języka chińskiego.

Japoński

Pakiet Office umożliwia pracę w języku japońskim. Można na przykład wprowadzać znaki japońskie we wszystkich aplikacjach pakietu Office, korzystać z przewodników fonetycznych w programie Excel oraz z japońskich konwencji dzielenia wyrazów i formatowania tekstu w programie Word.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcje języka japońskiego, zobacz Włączanie funkcji języka japońskiego (tylko wersja dla Stanów Zjednoczonych).

Znaki mieszane

W dokumentach pakietu Office można wyświetlać dane zawierające zarówno znaki łacińskie, jak i wschodnioazjatyckie.

Wartości w walucie euro

Można wpisać i drukowanie wartości w walucie euro.

W programie Excel można wykonywać obliczenia finansowe z użyciem wartości w walucie euro.

Formaty daty, godziny i liczb

Daty, godziny i liczby wprowadzone w pakiecie Office są wyświetlane zgodnie z ustawieniami określonymi w obszarze preferencji Język i tekst w systemie Mac OS X.

Strony internetowe

Podczas tworzenia stron internetowych w programie Word, Excel lub PowerPoint można ustawić domyślne kodowanie zestawu znaków, dzięki czemu strona będzie prawidłowo wyświetlana w przeglądarkach internetowych na całym świecie.

Pakiet Office dla komputerów Mac w innych językach

Pakiet Office dla komputerów Mac jest dostępny w następujących językach:

 • Chiński (uproszczony i tradycyjny)

 • Duński (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Holenderski

 • Angielski

 • Fiński (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Francuski

 • Niemiecki

 • Włoski

 • Japoński

 • Norweski (jako składnik pakietu Nordic Pack)

 • Polski

 • Rosyjski

 • Hiszpański

 • Szwedzki

Aby uzyskać więcej informacji o innych wersjach językowych pakietu Office dla komputerów Mac, odwiedź witrynę firmy Microsoft dla komputerów Mac międzynarodowe witryny strony.

Uwaga : W przypadku języków należących do pakietu Nordic Pack zawartość pomocy jest dostępna w języku angielskim.

Zobacz też

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×