Informacje o formułach dodatku Power Query

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query można dodać kolumny niestandardowej do kwerend. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolumny niestandardowe zobacz Wstawianie kolumny niestandardowej do tabeli. Formuła języka kwerend Power zapewnia szeroką gamę formuły, które służą do tworzenia złożonych wyrażeń.

Formułach dodatku Power Query można zapisać lub modyfikować w edytorze zapytań za pomocą paska formuły.

Przykładowa formuła w Edytorze zapytań

Aby wyświetlić pasek formuły:

  • Kliknij pozycję Ustawienia > Pokaż pasek formuły w edytorze zapytań.

Uwaga : Na końcu tego artykułu znajduje się bardzo krótki klip wideo na temat wyświetlania Edytora zapytań.

Power Query umożliwia zapytania zaawansowane i kształtowanie obsługi dla programu Excel, który obejmuje wiele funkcji. Funkcja core dodatku Power Query jest do filtrowania i przekształcanie danych z dużego zbioru źródeł danych. Takiej kwerendy danych jest wyrażona za pomocą języka formuły Power Query. Aby uzyskać informacje o języku formuły zapytania Power, zobacz następujący artykuł:

Uwaga : Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×