Informacje o analizatora tabel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Informacje podane w tym temacie dotyczą jedynie baz danych programu Microsoft Access (pliki mdp lub accdb).

Dwie tabele utworzone na podstawie jednej tabeli oraz kwerenda umożliwiająca połączenie zawartych w nich danych

Pierwotna tabela

Tabele utworzone przez analizatora tabel

Kwerenda utworzona przez analizatora tabel

Lista odnośnika

Jeśli do baza danych programu Microsoft Access zawiera tabelę zawierającą informacje powtarzające się w jedno lub więcej pól, można podzielić dane na powiązanych tabel, dzięki czemu można zwiększyć wydajność przechowywać danych za pomocą analizatora tabel. Ten proces jest nazywany normalizacji.

Analizator tabel dzieli tabelę zawierającą powtarzające się informacje na oddzielne tabele, w których informacje poszczególnych typów są zapisane tylko jeden raz. Dzięki temu baza danych działa wydajniej, jest łatwiejsza w aktualizacji i ma mniejszy rozmiar. Po zakończeniu dzielenia danych nadal można je wyświetlać i pracować z nimi w jednym miejscu przy użyciu kwerendy utworzonej przez kreatora.

Kwerenda umożliwia aktualizowanie danych jednocześnie w wielu tabelach, a także udostępnia inne funkcje pozwalające oszczędzić czas i zwiększyć dokładność danych.

  • Zmiana pola powtórzonego w ramach kwerendy powoduje automatyczną zmianę wszystkich rekordów zawierających tę wartość, ponieważ w rzeczywistości aktualizowane jest tylko jedno pole w tabeli źródłowej kwerendy.

  • Z nowych tabel kwerenda dziedziczy pola odnośników umożliwiające modyfikowanie pól przez wybieranie wartości z listy bez konieczności ich poprawnego wpisywania. Lista odnośnika wyszukuje wartości w tabeli źródłowej. Jeśli ta sama wartość dotyczy więcej niż jednego rekordu, jej każdorazowe wybranie z listy pozwala zagwarantować dokładność i spójność danych.

  • Formularze, raporty i strony dostępu do danych, które wcześniej były oparte na pierwotnej tabeli, są automatycznie przełączane na nową kwerendę, ponieważ kreator przypisuje tej kwerendzie nazwę pierwotnej tabeli, a nazwa tabeli zostaje zmieniona.

  • Istniejące formularze i raporty oparte na kwerendzie dziedziczą automatyczne aktualizacje pól. Nowe formularze i raporty dziedziczą również listy odnośników.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Kreator analizatora tabel zobacz artykuł bazy wiedzy Knowledge Base Jak tabela analizatora kreatora działaw http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;292799.

Jeśli kreator nie zostanie uruchomiony

Może to być spowodowane tym, że program Access działa w trybie piaskownicy, ale na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Jet 4.0 SP8 lub nowszego. Program Jet 4.0 SP8 lub nowszy jest wymagany, aby program Access zachował pełną funkcjonalność przy włączonym trybie piaskownicy.

Aby uzyskać więcej informacji o instalowaniu uaktualnienia Jet, zobacz artykuł w witrynie Office Online Microsoft Jet 4.0 SP8 lub nowszym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy zobacz artykuł Office Online tryb piaskownicy o usługi wyrażeń Microsoft Jet.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×