Informacje na temat kryteriów wyszukiwania składnika Web Part przeszukiwania zawartości i innych składników Web Part sterowanych wyszukiwaniem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Składnik Web Part przeszukiwania zawartości i inne składniki Web Part sterowane wyszukiwaniem wyświetlają zawartość na podstawie wyszukiwania. Po każdym otwarciu przez użytkownika strony zawierającej składnik Web Part przeszukiwania zawartości lub jeden z innych składników Web Part sterowanych wyszukiwaniem do indeksu wyszukiwania jest wysyłana kwerenda i w składniku Web Part są automatycznie wyświetlane wyniki wyszukiwania.

Poszczególne składniki Web Part sterowane wyszukiwaniem zawierają różne kwerendy domyślne. Na przykład składnik Web Part przeszukiwania zawartości wyświetla ostatnio zmienione elementy z bieżącej strony. Po odnalezieniu nowej zawartości w ramach wyszukiwania przy każdym wyświetleniu strony przez użytkownika jest wyświetlana zaktualizowana lista zawartości.

Możesz zmienić kwerendę w składniku Web Part, aby wyświetlać zawartość z innych witryn lub list.

Aby zmienić kwerendę domyślną lub skonstruować własną kwerendę

  1. W okienku narzędzi składników Web Part w obszarze Kryteria wyszukiwania kliknij pozycję Zmień kwerendę.

  2. W oknie Tworzenie kwerendy zmień kwerendę domyślną lub skonstruuj własną kwerendę.

Aby określić liczbę elementów wyświetlanych w składniku Web Part

  • W obszarze Liczba pokazywanych elementów wpisz, ile elementów ma być wyświetlanych w składniku Web Part.

Zobacz też:

Opis źródeł wyników

Opis reguł kwerend

Opis przekształceń kwerend

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×