Informacje na temat folderów Na moim komputerze

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Outlook przechowuje różne metody elementy zależy od typu używanego konta. Z konto programu Microsoft Exchange wszystkich typów towarów są przechowywane na serwerze Microsoft Exchange i Outlook synchronizuje z serwera w regularnych odstępach czasu. Pozwala na dostęp do elementów z innego komputera. I, jeśli dysk twardy jest uszkodzony, informacje nie zostaną utracone, ponieważ serwer nie ma kopie wszystkich przedmiotów.

Jednak w przypadku kont IMAP i POP elementy inne niż wiadomości e-mail są przechowywane na komputerze, a nie na serwerze poczty. Jeśli używasz wielu typów kont w programie Outlook, można zobaczyć foldery o nazwie "Na tym komputerze" w okienko nawigacji. Ta etykieta wskazuje, że elementy w tym folderze zostaną zapisane tylko na komputerze lokalnym; nie są one zsynchronizowane z serwerem.

Jeśli nie wiesz, jaki typ konta

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  2. W lewym okienku okna dialogowego konta kliknij konto.Typ konta jest wyświetlany w obszarze Opis konta. Na poniższej ilustracji konto jest z konta POP.Wskaźnik Typ konta

Jeśli masz konto IMAP, wiadomości z tego konta synchronizacji z serwerem IMAP. Na liście folderów w widoku Poczta widać oddzielnej Skrzynki odbiorczej dla każdego konta IMAP.

Jeśli masz jedno konto POP, wiadomości są pobierane do na Mój komputer Skrzynka odbiorcza. Jeśli masz wiele kont POP, wszystkie wiadomości z tych kont są pobierane w samym na Mój komputer Skrzynka odbiorcza. Ponieważ kont POP nie zezwalaj na program Outlook, aby zsynchronizować z serwerem poczty, wiadomości ze wszystkich kont POP wejść na Mój komputer Skrzynka odbiorcza. Kopia każdej wiadomości są pobierane do programu Outlook.

Uwaga   Aby zachować poczty oddzielnie dla różnych kont POP, można utworzyć reguły w programie Outlook, który automatycznie rozsyłać wiadomości do folderów na podstawie adresu adresata. Aby uzyskać więcej informacji o regułach zobacz Utwórz regułę.

Jeśli masz tylko konta programu Exchange w programie Outlook, foldery na tym komputerze są domyślnie ukryte. Upraszcza to struktura folderów w okienku nawigacji. Może także pomóc zapobiec przypadkowemu zapisywanie elementu w folderze, który nie został zsynchronizowany z serwerem Exchange. Można pokazać w okienku nawigacji foldery na tym komputerze. Można to zrobić, na przykład, jeśli chcesz tworzyć grupy kontaktów. Pokazywanie folderów na moim komputerze jest wymagany do utworzenia grupy kontaktów, ponieważ grupa nie synchronizacji z serwerem Exchange.

Porada   Aby wyświetlić foldery na tym komputerze w okienku nawigacji w menu programu Outlook kliknij polecenie Preferencje. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Ogólne. Następnie w obszarze listy folderów, wyczyść pole wyboru Ukryj na moim komputerze foldery.

Zobacz też

Tworzenie grupy kontaktów (nazywanej też listą dystrybucyjną)

Pokazywanie osobnej skrzynki odbiorczej dla każdego konta

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Outlook for Mac 2011Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język