Informacje na temat folderów na moim komputerze w programie Outlook dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Outlook zapisuje elementy przy użyciu różnych metod — w zależności od typu używanego konta. W przypadku programu konto programu Microsoft Exchange wszystkie typy elementów są przechowywane na serwerze programu Exchange, a program Outlook synchronizuje dane z serwerem w regularnych odstępach. Umożliwia to uzyskanie dostępu do elementów z innego komputera. Ponadto, jeśli dysk ulegnie uszkodzeniu, informacje nie zostaną utracone, ponieważ serwer zawiera kopie wszystkich elementów.

Jednak w przypadku kont IMAP i POP elementów innych niż wiadomości e-mail są przechowywane na komputerze, a nie na serwerze poczty. Jeśli używasz wielu typów kont w programie Outlook, może zostać wyświetlony foldery o nazwie "Na tym komputerze" w okienko nawigacji. Ta etykieta wskazuje, że elementy w folderze są zapisywane tylko na Twoim komputerze; Ta osoba nie są synchronizowane z serwerem.

Jeśli nie wiesz, jakiego rodzaju konta

  1. Na karcie Narzędzia kliknij pozycję Konta.

    Na karcie Narzędzia kliknij pozycję Konta

  2. W lewym okienku okna dialogowego konta kliknij konto. Opis konta w okienku po prawej stronie jest wyświetlany typ konta. Na poniższej ilustracji konto jest konta IMAP.

    Opis i typ konta programu Outlook są wyświetlane.

Jeśli używasz konta IMAP, wiadomości z tego konta są synchronizowane z serwerem IMAP. Na liście folderów poczty zostaną wyświetlone oddzielne skrzynki odbiorcze dla każdego konta IMAP.

Jeśli masz konto POP jednej wiadomości są pobierane do folderu na moim komputerze Skrzynka odbiorcza. Jeśli masz wiele kont POP wszystkich wiadomości z konta są pobierane do samej na moim komputerze skrzynki odbiorczej. Ponieważ kont POP nie jest możliwe programu Outlook zsynchronizować z serwerem poczty, wiadomości ze wszystkich kont POP przejdź do na moim komputerze skrzynki odbiorczej. Kopia każdej wiadomości są pobierane do programu Outlook.

Uwaga : Aby zachować poczty osobno dla różnych kont POP, można utworzyć reguły w programie Outlook, który automatycznie kierować wiadomości do folderów oparte na adres adresata. Aby uzyskać więcej informacji o regułach zobacz Tworzenie reguły.

Jeśli w programie Outlook używasz tylko kont programu Exchange, foldery Na moim komputerze są domyślnie ukryte. Pozwala to uprościć strukturę folderów w okienku nawigacji. Pomaga też zapobiec przypadkowemu zapisywaniu elementu w folderze, który nie jest synchronizowany z serwerem programu Exchange. Można jednak włączyć wyświetlanie folderów Na moim komputerze w okienku nawigacji. Można to zrobić na przykład wtedy, gdy chce się utworzyć grupę kontaktów. Wyświetlanie folderów Na moim komputerze jest niezbędne do utworzenia grupy kontaktów, ponieważ grupy nie są synchronizowane z serwerem programu Exchange.

Porada : Aby wyświetlić foldery na moim komputerze w okienku nawigacji w Outlook menu kliknij polecenie Preferencje. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Ogólne, a następnie w obszarze Lista folderów wyczyść pole wyboru Ukryj Moje foldery na komputerze.

Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju konta masz

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

  2. W lewym okienku okna dialogowego konta kliknij konto. Typ konta zostanie wyświetlony w obszarze Opis konta. Na poniższej ilustracji konto jest konto POP.

    Wskaźnik Typ konta

Jeśli używasz konta IMAP, wiadomości z tego konta są synchronizowane z serwerem IMAP. Na liście folderów poczty zostaną wyświetlone oddzielne skrzynki odbiorcze dla każdego konta IMAP.

Jeśli używasz jednego konta POP, wiadomości są pobierane do skrzynki odbiorczej Na moim komputerze. Jeśli używasz wielu kont POP, wszystkie wiadomości z tych kont są pobierane do tej samej skrzynki odbiorczej Na moim komputerze. Ponieważ konta POP nie pozwalają programowi Outlook na synchronizację z serwerem poczty, wiadomości ze wszystkich kont POP trafiają do skrzynki odbiorczej Na moim komputerze. Kopia każdej wiadomości jest pobierana do programu Outlook.

Uwaga : Aby zachować poczty osobno dla różnych kont POP, można utworzyć reguły w programie Outlook, który automatycznie kierować wiadomości do folderów oparte na adres adresata. Aby uzyskać więcej informacji o regułach zobacz Tworzenie lub edytowanie reguły w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac.

Jeśli w programie Outlook używasz tylko kont programu Exchange, foldery Na moim komputerze są domyślnie ukryte. Pozwala to uprościć strukturę folderów w okienku nawigacji. Pomaga też zapobiec przypadkowemu zapisywaniu elementu w folderze, który nie jest synchronizowany z serwerem programu Exchange. Można jednak włączyć wyświetlanie folderów Na moim komputerze w okienku nawigacji. Można to zrobić na przykład wtedy, gdy chce się utworzyć grupę kontaktów. Wyświetlanie folderów Na moim komputerze jest niezbędne do utworzenia grupy kontaktów, ponieważ grupy nie są synchronizowane z serwerem programu Exchange.

Aby wyświetlić foldery Na moim komputerze, w okienku nawigacji w menu Outlook kliknij pozycję Preferencje. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij pozycję Ogólne. Następnie w obszarze Lista folderów wyczyść pole wyboru Ukryj foldery Na moim komputerze.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×