Importowanie wiadomości e-mail z programu Poczta usługi Windows Live

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz wyeksportować wiadomości e-mail z programu Poczta usługi Windows Live, a następnie zaimportować je w programie Microsoft Outlook 2010. Poczta usługi Windows Live część podstawowe programy Windows Live, jest następnik do programu Outlook Express i komputerze z systemem Windows Live.

Uwaga : Te kroki zaimportować tylko wiadomości, które zostały zapisane w Poczta usługi Windows Live. Ustawienia konta nie są przenoszone. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu kont e-mail do programu Outlook zobacz Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook.

  1. Uruchom program Outlook.

  2. Uruchom program Poczta.

  3. W Poczta usługi Windows Live kliknij kartę plik, lub naciśnij klawisze ALT + M, aby wyświetlić pasek menu plik.

  4. W menu plik wskaż polecenie Eksportuj, a następnie kliknij pozycję wiadomości.

  5. W oknie dialogowym Windows Live Mail eksportowanie kreatora kliknij opcję Microsoft Exchange, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Kliknij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat:

    Spowoduje to wyeksportowanie wiadomości z usługi Windows Live Mail do programu Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange.

  7. Aby określić pliki, które chcesz wyeksportować, kliknij pozycję Wszystkie, a następnie kliknij przycisk OK. Lub, kliknij Zaznaczone foldery, wybierz foldery, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij przycisk OK.

  8. W oknie Eksportowanie ukończone kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×