Importowanie terminów z programu Outlook do kalendarza programu Visio

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Terminy przechowywane w programie Microsoft Office Outlook można zaimportować do nowego lub istniejącego kalendarza programu Microsoft Office Visio. Kalendarz można następnie dowolnie dostosowywać, rozpowszechniać, publikować w sieci Web lub drukować.

Za pomocą Kreatora importu danych z programu MS Outlook można w programie Visio określić zakres dat i godzin, a także filtrować terminy według tematu. Następnie można zaimportować dane z programu Outlook do kalendarza tygodniowego, wielotygodniowego lub miesięcznego w programie Visio i dostosować opcje tego kalendarza, zmieniając style i kolory czcionek, dodając elementy ozdobne kalendarza lub tworząc nowe terminy i wydarzenia.

Uwaga : Korzystanie z tej funkcji jest możliwe tylko po zainstalowaniu programu Outlook.

 1. W menu Plik programu Visio wskaż polecenie Nowy, wskaż polecenie Harmonogram, a następnie kliknij polecenie Kalendarz.

 2. W menu Kalendarz kliknij polecenie Kreator importu danych z programu MS Outlook.

  Uwaga : Jeżeli program Microsoft Outlook nie został zainstalowany, to polecenie menu jest niedostępne.

 3. Na pierwszej stronie kreatora zdecyduj, czy dane kalendarza programu Outlook mają być importowane do nowego czy do wybranego (istniejącego) kalendarza programu Visio, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga : Opcja Wybrany kalendarz programu Visio jest dostępna, jeżeli przed uruchomieniem kreatora zaznaczono kalendarz na stronie rysunku.

 4. Na drugiej stronie kreatora określ zakres dat i godzin importowanych danych kalendarza.

 5. Aby zaimportować wyłącznie terminy, których tematy spełniają określone kryteria, kliknij przycisk Filtr. W oknie dialogowym Filtrowanie danych z programu MS Outlook wpisz odpowiedni tekst tematu, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na trzeciej stronie kreatora wybierz typ kalendarza dla importowanych danych, określ, czy weekendy mają być cieniowane, wybierz początkowy dzień tygodnia i język formatowania daty, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga : Ta strona kreatora jest wyświetlana tylko wtedy, gdy na pierwszej stronie wybrano opcję Nowy kalendarz programu Visio.

 8. Na ostatniej stronie kreatora sprawdź, czy właściwości kalendarza zostały określone poprawnie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga : Jeżeli zaimportowane terminy nie zmieszczą się w określonym dniu, będą się na siebie nakładać. Aby wszystkie terminy były widoczne, można zmienić rozmiar kalendarza lub usunąć niektóre z nich.

Uwaga : Można także porównywać i łączyć harmonogramy wielu osób. W tym celu należy najpierw zaimportować własne terminy, a następnie przesłać kalendarz innej osobie. Poszczególni użytkownicy kolejno uruchamiają Kreatora importu danych z programu MS Outlook i dodają własne informacje do kalendarza.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×