Importowanie pobranych wzorników

Importowanie pobranych wzorników

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pobrane wzorniki znalezione w trybie online są przechowywane w folderze Moje kształty programu Visio. W tym miejscu można je znaleźć, gdy są potrzebne w diagramach.

  1. Gdy po pobraniu wzornika na pasku powiadomień zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz otworzyć czy zapisać plik, kliknij strzałkę obok pozycji Zapisz i kliknij pozycję Zapisz jako.

Zapisywanie pobranego wzornika

  1. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę pliku, jeśli, należy zapisać plik w folderze Moje kształty, który znajduje się w folderze Dokumenty domyślne (Moje dokumenty lub dokumenty, w zależności od używanej wersji systemu Windows).

  2. Znajdź nowy wzornik w programie Visio, korzystając z okna Kształty. Kliknij pozycję Więcej kształtów, wskaż pozycję Moje kształty, a następnie kliknij nazwę wzornika. Nowy wzornik pojawi się na liście wzorników w oknie Kształty. Pobrany wzornik w folderze Moje kształty

Gdy zapiszesz rysunek, po kolejnym jego otwarciu wzorniki pojawią się na liście wzorników w oknie Kształty.

Jeśli chcesz, aby pobrany wzornik stał się elementem szablonu, zobacz Dodawanie wzornika do szablonu.

Zapisywanie nowego kształtu we wzorniku

Kształtów nie można pobierać pojedynczo, muszą być częścią wzornika. Dowolny kształt można jednak skopiować do wzornika w bibliotece wzorników Moje kształty.

Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, wskaż pozycję Dodaj do moich kształtów, a następnie kliknij wzornik, do którego chcesz dodać ten kształt.

Dodawanie pobranych kształtów do wzorników

Aby ten kształt pojawiał się w nowym wzorniku jako pierwsza zawartość, kliknij pozycję Dodaj do nowego wzornika.

Porada : Nowych kształtów nie można dodawać do wbudowanych wzorników programu Visio, ale można skopiować wbudowany wzornik i dodać kształty do tej kopii.Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu i konstruowaniu wzorników, zobacz Tworzenie, zapisywanie i udostępnianie wzorników niestandardowych.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×