Importowanie plików PST do usługi Office 365 za pomocą sieci przekazywania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł jest dla administratorów. Czy próbujesz importowanie plików PST do poziomu własnej skrzynki pocztowej? Zobacz zaimportować wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook

Importowanie plików PST do skrzynek pocztowych użytkowników przy użyciu opcji przekazywania sieci i usługi importowania Office 365. Przekaż sieci oznacza, że przekazywanie plików PST to tymczasowy obszar przechowywania w chmurze firmy Microsoft. Następnie Office 365 usługi importowania kopiuje pliki PST z obszaru przechowywania do skrzynek pocztowych użytkowników docelowej.

Poniżej przedstawiono kroki wymagane do przekazywania sieci umożliwia importowanie plików PST do skrzynek pocztowych Office 365:

Krok 1: Skopiuj adres URL skojarzeń zabezpieczeń i zainstaluj Azure AzCopy

Krok 2: Przekaż pliki PST do usługi Office 365

(Opcjonalnie) Krok 3: Wyświetlanie listy plików PST przekazane do usługi Office 365

Krok 4: Tworzenie pliku mapowania Importowanie pliku PST

Krok 5: Tworzenie zadania Importowanie pliku PST w usłudze Office 365

Krok 6: Filtrowanie danych oraz uruchomić zadanie Importowanie pliku PST

Ważne: Musisz wykonywać kroku 1 tylko raz, aby zaimportować pliki PST do skrzynek pocztowych Office 365. Po wykonaniu tych kroków, wykonaj krok 2 do kroku 6 każdym razem, gdy chcesz przekazać i importowanie partię pliki PST.

Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania danych do Office 365 zobacz Omówienie dotyczące importowania plików PST do usługi Office 365.

Przed rozpoczęciem

 • Musisz być przypisana rola importowanie eksportowanie skrzynki pocztowej w Exchange Online, aby zaimportować pliki PST do skrzynek pocztowych Office 365. Domyślnie ta rola nie jest przypisana do żadnej grupy ról w Exchange Online. Skrzynka pocztowa Importuj Eksportuj rolę można dodać do grupy ról Zarządzanie organizacją. Lub można utworzyć nową grupę roli, przypisanie roli skrzynki pocztowej Importuj Eksportuj, a następnie dodaj samodzielnie jako członek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Dodawanie roli do grupy ról" i "Tworzenie grupy ról" sekcji w grupach ról Zarządzanie.

  Ponadto musisz być administratorem globalnym w Twojej organizacji Office 365 uzyskać dostęp do strony Importuj (w obszarze Zarządzanie danymi) w Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365.

 • Należy przechowywać pliki PST, które chcesz zaimportować do Office 365 na serwerze plików lub folder udostępniony w Twojej organizacji. W kroku 2 będzie Uruchom narzędzie AzCopy Azure, który będzie przekazać pliki PST, które są przechowywane na serwerze plików lub udostępnionego folderu, aby Office 365.

 • Ta procedura polega na skopiowaniu i zapisaniu kopii adres URL, który zawiera klawisz dostępu. Te informacje będą używane w kroku 2, aby przekazać pliki PST, a w kroku 3, jeśli chcesz wyświetlić listę plików PST przekazane do Office 365. Pamiętaj doszło do ochrony ten adres URL, jak będzie chronić hasła lub inne informacje związane z zabezpieczeniami. Na przykład może zaoszczędzić go do dokumentu programu Microsoft Word chronionych hasłem lub zaszyfrowanych dysk USB. Zobacz połączone w sekcji więcej informacji , na przykład adres URL i klucza.

 • Możesz zaimportować pliki PST ze skrzynką pocztową programu nieaktywne w Office 365. W tym podając identyfikator GUID nieaktywne skrzynki pocztowej w parametrze Mailbox w pliku mapowania Importowanie pliku PST. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Krok 4 .

 • W wdrożenia hybrydowego usługi Exchange można importować pliki PST do skrzynki pocztowej opartej na chmurze archiwum dla użytkownika, którego podstawowa Skrzynka pocztowa jest lokalnego. Można to zrobić, wykonując następujące czynności w pliku mapowania Importowanie pliku PST:

  • Określ adres e-mail dla lokalnej skrzynki pocztowej użytkownika w parametrze Mailbox .

  • Określ wartość TRUE w parametrze IsArchive .

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Krok 4 .

 • Pliki PST zaimportowane do skrzynki pocztowej Office 365 archiwum przechowywania ustawienie dla skrzynki pocztowej jest włączona dla nieokreślony. Oznacza to, że zasady przechowywania przydzielonych do skrzynki pocztowej nie będą przetwarzane do momentu Wyłącz archiwum przechowywania lub ustawianie daty, aby wyłączyć funkcję blokady. Dlaczego firma Microsoft to zrobić? W przypadku starych wiadomości zaimportowane do skrzynki pocztowej ta osoba może zostać trwale usunięty (usunięte) ponieważ upłynął ich okres przechowywania na podstawie zasad przechowywania ustawień skonfigurowane dla skrzynki pocztowej. Umieszczania skrzynki pocztowej w archiwum przechowywania da czasu właściciela skrzynki pocztowej do zarządzania tych nowo zaimportowanych wiadomości lub podać czas, aby zmienić ustawienia przechowywania dla skrzynki pocztowej. Zobacz sekcję więcej informacji dla sugestii na temat zarządzania archiwum przechowywania.

 • Aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące importowania plików PST do Office 365 przy użyciu przekazywania sieci zobacz często zadawane pytania dotyczące importowania plików PST do usługi Office 365.

Powrót do początku

Krok 1: Skopiuj adres URL skojarzeń zabezpieczeń i zainstaluj Azure AzCopy

Pierwszym krokiem jest pobrać i zainstalować narzędzie AzCopy Azure to narzędzie do przekazywania plików PST Office 365 jest uruchamiany w kroku 2. Będzie również skopiuj adres URL skojarzeń zabezpieczeń dla Twojej organizacji. Ten adres URL to kombinacja adres URL sieci Azure lokalizacji przechowywania w chmurze firmy Microsoft dla Twojej organizacji i klucz udostępniony podpis programu Access (SA). Ten klucz umożliwia niezbędne uprawnienia, aby przekazać pliki PST do lokalizacji przechowywania Azure. Pamiętaj doszło do ochrony adres URL skojarzeń zabezpieczeń. Jest unikatowy dla Twojej organizacji i zostanie użyte w kroku 2.

Ważne: Musisz użyć Azure AzCopy wersji 5,2 pomyślnie przekazywać pliki PST do lokalizacji przechowywania Azure. Nowsze wersje narzędzia AzCopy nie są obsługiwane przez importowanie plików PST do Office 365. Pamiętaj pobrać narzędzie AzCopy ze strony przekazywania plików przez sieć, wykonując procedurę opisaną w tym kroku.

 1. Przejdź do https://protection.office.com/ i zaloguj się przy użyciu poświadczeń konta administratora w organizacji Office 365.

 2. W lewym okienku Centrum zabezpieczeń i zgodności kliknij zarządzania danymi > Importuj.

  Uwaga: Podaną wcześniej musisz być administratorem globalnym w Twojej organizacji Office 365 uzyskać dostęp do strony importu w Centrum zabezpieczeń i zgodności.

 3. Na stronie Importowanie kliknij Ikona Dodaj Importuj nowe zadanie.

  Zostanie wyświetlony Kreator importu zadania.

 4. Wpisz nazwę zadania Importowanie pliku PST, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przy użyciu małe litery, cyfry, łączniki i podkreślenia. Nie można korzystać z wielkich liter ani spacji w nazwie.

 5. Na stronie Wybierz typ zadania importowania kliknij przycisk Przekaż danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W kroku 2 kliknij przycisk Pokaż przekazywania sieci adresu URL skojarzeń zabezpieczeń.

 7. Po adres URL jest wyświetlany, skopiuj go i zapisać go w pliku. Pamiętaj skopiować pełnego adresu URL.

 8. W kroku 3 kliknij przycisk Pobierz AzCopy Azure narzędzie, aby pobrać i zainstalować narzędzie AzCopy Azure.

 9. W oknie podręcznym kliknij przycisk Uruchom, aby zainstalować AzCopy.

  Uwaga: Pamiętaj zainstalować narzędzie AzCopy w lokalizacji domyślnej (% ProgramFiles (x86) %\Microsoft SDKs\Azure) na komputerze z 64-bitowej wersji systemu Windows).

 10. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć stronę przekazać do chmury.

Powrót do początku

Krok 2: Przekazywanie plików PST do Office 365

Teraz możesz korzystać z narzędzia AzCopy.exe, aby przekazać pliki PST do Office 365. To narzędzie przekazywania i przechowywane w Azure lokalizacji przechowywania w chmurze firmy Microsoft. Aby wykonać ten krok, pliki PST musi znajdować się w udziale pliku lub na serwerze plików w Twojej organizacji. Jest to określane jako katalog źródłowy w poniższej procedurze. Zawsze, gdy zostanie uruchomione narzędzie AzCopy można określić katalogu innego źródła.

 1. Otwórz wiersz polecenia na komputerze lokalnym.

 2. Przejdź do katalogu, w którym zainstalowano narzędzie AzCopy.exe w kroku 1. Jeśli zainstalowano narzędzie w domyślnej lokalizacji, przejdź do % ProgramFiles(x86) %\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy.

 3. Uruchom następujące polecenie, aby przekazać pliki PST do Office 365.

  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>

  W poniższej tabeli opisano parametry i ich żądane wartości. Pamiętaj, że informacje, które uzyskaną w poprzednim kroku jest używane w polu wartości dla tych parametrów.

  Parametr

  Opis

  Przykład

  /Source:

  Określa katalog źródłowy w Twojej organizacji, która zawiera pliki PST, które zostaną przekazane do Office 365.

  /Source:\\FILESERVER01\PSTs

  /Dest:

  Określa adres URL skojarzeń zabezpieczeń, który został pobrany w kroku 1.

  Upewnij się, należy ująć wartość parametru za pomocą podwójny cudzysłów ("").

  Porada: (Opcjonalnie) Możesz określić podfolderu w lokalizacji przechowywania Azure, aby przekazać pliki PST do. W tym celu dodawania lokalizacji podfolderu (po "ingestiondata") w adresie URL skojarzeń zabezpieczeń. Pierwszym przykładzie nie określono podfolderu; oznacza to, że plików pst zostaną przekazane do głównego (o nazwie ingestiondata) z lokalizacji magazynu Azure. Drugi przykład przekazywanie plików PST do podfolderu (o nazwie PSTFiles) w katalogu głównym lokalizacji przechowywania Azure.

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  Lub

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  /V:

  Komunikaty o stanie pełne wyjście do pliku dziennika. Domyślnie pełnego pliku dziennika jest nazywane AzCopyVerbose.log % LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy. Jeśli użytkownik określi istniejącej lokalizacji pliku dla tej opcji, pełny dziennik zostaną dołączone do tego pliku.

  /V:C:\Users\Admin\Desktop\Uploadlog.log

  /S

  Ten opcjonalny przełącznik określa tryb cykliczne, tak aby narzędzie AzCopy skopiuje pliki plików pst, które znajdują się w podfolderach katalogu źródła określonym przez parametr /Source: .

  Uwaga: Jeśli dołączysz ten przełącznik, pliki PST w podfolderach uzyskuje ścieżki innego pliku w lokalizacji przechowywania Azure, po ich przekazaniu. Musisz określić nazwę ścieżki pliku dokładnie w pliku CSV, utworzonego w kroku 4.

  /S

  Oto przykład składni narzędzia AzCopy.exe przy użyciu rzeczywistych wartości dla każdego parametru:

  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:C:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log

  Po uruchomieniu polecenia są wyświetlane komunikaty o stanie przedstawiające postęp przekazywania plików PST. Komunikat o stanie wersja ostateczna zawiera całkowitą liczbę plików, które zostały pomyślnie przekazane.

  Porada: Po pomyślnym Uruchom polecenie AzCopy.exe i sprawdź, czy wszystkie parametry są poprawne, Zapisz kopię składnia wiersza polecenia do tego samego pliku (zabezpieczonych), gdzie zostały skopiowane informacje uzyskane w kroku 1. Następnie można kopiowania i wklejania tego polecenia w wierszu polecenia za każdym razem, który chcesz uruchomić narzędzie AzCopy.exe, aby przekazać pliki PST do Office 365. Tylko wartość, która może być konieczne zmiany są pokazane w parametrze /Source: . To zależy od katalog źródłowy, w którym znajdują się pliki PST.

Powrót do początku

(Opcjonalnie) Krok 3: Wyświetlanie listy plików PST przekazane do usługi Office 365

Jako krok opcjonalny można zainstalować i wyświetlić listę plików PST, które zostały przekazane do obiektów blob Azure za pomocą programu Microsoft Azure Explorer miejsca do magazynowania, (jest to narzędzie bezpłatne, Otwórz źródło). Istnieją dwa dobre powody wykonaj następujące czynności:

 • Upewnij się, że pliki PST z folderu udostępnionego lub serwera plików w Twojej organizacji zostały pomyślnie przekazane do obiektów blob Azure.

 • Sprawdź nazwę pliku (i ścieżki podfolder, jeśli załączono ją) dla każdego pliku PST przekazane do obiektów blob Azure. Jest to naprawdę pomocne, podczas tworzenia pliku PST mapowanie pliku w następnym kroku, ponieważ musisz określić ścieżka folderu i nazwę pliku dla każdego pliku PST. Weryfikowania tych nazw można zmniejszyć potencjalne błędy w pliku PST mapowania.

Microsoft Azure Eksplorator magazynu jest w podglądzie.

Ważne: za pomocą Eksploratora magazynu platformy Azure nie można usunąć plików PST przekazanych do obiektu blob platformy Azure. Jeśli spróbujesz usunąć plik PST, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie masz wymaganych uprawnień. Wszystkie pliki PST są automatycznie usuwane z Twojego obszaru magazynu platformy Azure. Jeśli nie ma zadań importu w toku, wszystkie pliki PST w kontenerze ingestiondata są usuwane 30 dni po utworzeniu najnowszego zadania importu.

Aby zainstalować Azure Eksplorator magazynu i nawiązywanie połączenia z obszaru magazynowania Azure:

 1. Pobierz i zainstaluj Narzędzie Microsoft Azure miejsca do magazynowania Explorer.

 2. Uruchom program Microsoft Azure Eksplorator magazynu, kliknij prawym przyciskiem myszy Konta miejsca do magazynowania w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij Nawiązywanie połączenia z magazynem Azure.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy konta miejsca do magazynowania, a następnie kliknij pozycję Połącz z magazynem Azure
 3. Kliknij opcję Użyj ciągu połączenia lub identyfikatora URI podpisu (SA) udostępniania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij opcję Użyj identyfikatora URI skojarzeń zabezpieczeń , wklej adres URL skojarzeń zabezpieczeń, uzyskany w kroku 1 w celu w polu w obszarze identyfikator URI, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie podsumowania połączenia możesz przejrzeć informacje o połączeniu, a następnie kliknij Połącz.

  Kontener ingestiondata jest otwarta. zawiera pliki PST, które zostały przekazane w kroku 2. Kontener ingestiondata znajduje się w obszarze Konta miejsca do magazynowania > (SAS-Attached Services) > Blob Containers.

  Azure Eksplorator magazynu Wyświetla listę plików PST, które zostały przekazane
 6. Po zakończeniu pracy programu Microsoft Azure Eksplorator magazynu ingestiondata kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Odłącz Aby odłączyć od obszaru Azure miejsca do magazynowania. W przeciwnym razie otrzymasz komunikat o błędzie przy następnym próby dołączenia.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy spożyciu i kliknij przycisk Odłącz Aby odłączyć od obszaru Azure miejsca do magazynowania

Powrót do początku

Krok 4: Tworzenie pliku mapowania Importowanie pliku PST

Po pliki PST zostały przekazane do lokalizacji przechowywania Azure dla organizacji Office 365, następnym krokiem jest, aby utworzyć przecinek oddzielone plik (CSV wartości), który umożliwia określenie, które pliki PST będą importowane do skrzynek pocztowych użytkowników. Podczas tworzenia zadania Importowanie pliku PST, będzie przesyłanie tego pliku CSV w następnym kroku.

 1. Pobieranie kopii pliku importu pliku PST mapowania.

 2. Otwarcie lub zapisanie pliku CSV do komputera lokalnego. W poniższym przykładzie pokazano ukończony plik mapowania Importowanie pliku PST (otwarta w Notatniku). Istnieje wiele łatwiejszy do edytowania pliku CSV za pomocą programu Microsoft Excel.

  Workload,FilePath,Name,Mailbox,IsArchive,TargetRootFolder,ContentCodePage,SPFileContainer,SPManifestContainer,SPSiteUrl
  Exchange,,annb.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,annb_archive.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,,donh.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,donh_archive.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp_archive.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk_archive.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam_archive.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,

  Pierwszy wiersz lub wiersz nagłówka pliku CSV Wyświetla listę parametrów, które będą używane przez usługę Importowanie pliku PST do importowania plików PST do skrzynek pocztowych użytkowników. Każda nazwa parametru jest oddzielone przecinkami. Każdy wiersz w obszarze Nagłówek reprezentuje wartości parametrów do importowania pliku PST do określonej skrzynki pocztowej. Konieczne będzie wiersza dla każdego pliku PST, które mają zostać zaimportowane do skrzynki pocztowej użytkownika. Pamiętaj zamienić symbol zastępczy dane w pliku mapowania rzeczywistych danych.

  Uwaga: Nie zmian w wierszu nagłówka, łącznie z parametrów SharePoint; zostaną one zignorowane podczas importowania pliku PST.

 3. Skorzystaj z informacji w poniższej tabeli, aby wypełnić plik CSV zawierający wymagane informacje.

  Parametr

  Opis

  Przykład

  Workload

  Określa usługę Office 365, które zostaną zaimportowane dane. Aby zaimportować pliki PST do skrzynek pocztowych użytkowników, za pomocą Exchange.

  Exchange

  FilePath

  Określa lokalizację folderu w lokalizacji przechowywania Azure przekazany pliki PST do w kroku 2.

  Jeśli nie włączono nazwy podfolderu opcjonalnie w adresie URL skojarzeń zabezpieczeń w parametrze /Dest: w kroku 2, puste ten parametr w pliku CSV. Jeśli zostały uwzględnione nazwy podfolderu, określ wartość w ten parametr (Zobacz drugi przykład). Wartość tego parametru jest uwzględniana wielkość liter.

  W obu przypadkach nie zawiera wartość parametru FilePath "ingestiondata".

  Ważne: W przypadku nazwa ścieżki pliku musi być taka sama, jak w przypadku, gdy został użyty, jeśli nazwy podfolderu opcjonalne zostały uwzględnione w adresie URL skojarzeń zabezpieczeń w parametrze /Dest: w kroku 2. Na przykład jeśli używane PSTFiles dla nazwy podfolderu w kroku 2, a następnie użyj pstfiles w parametrze FilePath w pliku CSV, importowanie pliku PST zakończy się niepowodzeniem. Należy użyć tę samą liter w obu przypadkach.

  (puste)

  Lub

  PSTFiles

  Name

  Nazwa pliku PST, które zostaną zaimportowane do skrzynki pocztowej użytkownika. Wartość tego parametru jest uwzględniana wielkość liter.

  Ważne: W przypadku nazwy pliku PST w pliku CSV musi być taka sama jak pliku PST, które przekazano do lokalizacji przechowywania Azure w kroku 2. Na przykład jeśli używasz annb.pst w parametrze Name w pliku CSV, ale rzeczywista pliku PST to AnnB.pst, importowanie dla tego pliku PST zakończy się niepowodzeniem. Upewnij się, że nazwę pliku PST w pliku CSV używa tę samą liter jako rzeczywista pliku PST.

  annb.pst

  Mailbox

  Określa adres e-mail skrzynki pocztowej, które zostaną zaimportowane pliku PST.

  Aby zaimportować plik PST ze skrzynką pocztową programu nieaktywny, musisz określić identyfikator GUID skrzynki pocztowej dla tego parametru. Aby uzyskać ten identyfikator GUID, uruchom następujące polecenia programu PowerShell w Exchange Online: Get-Mailbox -InactiveMailboxOnly <identity of inactive mailbox> | FL Guid

  Uwaga: W niektórych przypadkach może być wiele skrzynek pocztowych z tym samym adresem e-mail, gdzie jedna skrzynka pocztowa jest aktywne skrzynki pocztowej i inną skrzynkę pocztową jest w stanie usunięte wygładzone (lub nieaktywny). W takiej sytuacji mają Określ identyfikator GUID jednoznacznie identyfikować skrzynki pocztowej, aby zaimportować plik PST do skrzynki pocztowej. Aby uzyskać ten identyfikator GUID dla aktywnego skrzynek pocztowych, uruchom następujące polecenia programu PowerShell: Get-Mailbox - <identity of active mailbox> | FL Guid. Aby uzyskać identyfikator GUID usunięte wygładzone (lub nieaktywne) skrzynek pocztowych, uruchom to polecenie Get-Mailbox - <identity of soft-deleted or inactive mailbox> -SoftDeletedMailbox | FL Guid.

  annb@contoso.onmicrosoft.com

  Lub

  2d7a87fe-d6a2-40cc-8aff-1ebea80d4ae7

  IsArchive

  Określa, czy chcesz zaimportować plik PST do skrzynki pocztowej użytkownika w archiwum. Dostępne są dwie opcje:

  • FAŁSZ   Importowanie pliku PST do podstawowej skrzynki pocztowej użytkownika.

  • PRAWDA   Importowanie pliku PST do skrzynki pocztowej użytkownika w archiwum.

  Jeśli ten parametr jest puste, pliku PST zostanie zaimportowana do podstawowej skrzynki pocztowej użytkownika.

  Uwaga: Aby zaimportować plik PST do skrzynki pocztowej opartej na chmurze archiwum dla użytkownika których podstawowa Skrzynka pocztowa jest lokalnie, wystarczy określić wartość PRAWDA dla tego parametru i określ adres e-mail dla skrzynki pocztowej użytkownika w lokalnym parametru Mailbox .

  FALSE

  Lub

  TRUE

  TargetRootFolder

  Określa folder Skrzynka pocztowa importowanego pliku PST.

  • Jeśli ten parametr jest puste, pliku PST będą importowane do nowego folderu nazwanych zaimportowanych znajduje się na poziomie głównym skrzynki pocztowej (tym samym poziomie co folder Skrzynka odbiorcza i innych folderów skrzynki pocztowej domyślne).

  • Jeśli użytkownik określi /, elementów w pliku PST będą importowane bezpośrednio w do folderu Skrzynka odbiorcza użytkownika.

  • Jeśli użytkownik określi /<foldername>, elementów w pliku PST zostaną zaimportowane w folderze o nazwie < nazwa_folderu >. Na przykład użycie /ImportedPstelementów będzie można zaimportować do folderu o nazwie ImportedPst. Ten folder zostanie umieszczony w skrzynce pocztowej użytkownika na tym samym poziomie, co folder Skrzynka odbiorcza.

  Porada: Rozważ uruchomienie kilku partie test wypróbowanie ten parametr, dzięki czemu można określić najlepsze lokalizację folderu, aby zaimportować pliki plików pst do.

  (puste)

  Lub

  /

  Lub

  /ImportedPst

  ContentCodePage

  Parametr opcjonalny, określający wartość liczbową dla strony kodowej służących do importowania plików PST w formacie ANSI. Ten parametr jest używany do importowania plików PST z chiński, japoński i koreański lub organizacji, ponieważ tych języków zwykle zestaw znaków dwubajtowych (DBCS) dla kodowania znaków. Jeśli ten parametr nie jest używany do importowania plików PST do języków, które używają DBCS dla nazwy folderów skrzynki pocztowej, nazwy folderów są często zniekształcony po ich zaimportowaniu.

  Aby uzyskać listę obsługiwanych wartości do używania dla tego parametru zobacz Identyfikatory strony kod.

  Uwaga: Jak wcześniej wspomniano, jest opcjonalny parametr i nie musisz dołączyć go w pliku CSV. Lub możesz dołączyć go i pozostaw wartość pustą dla jednego lub więcej wierszy.

  (puste)

  Lub

  932 (czyli identyfikator strony kod ANSI-OEM w języku japońskim)

  SPFileContainer

  Importowanie pliku PST opuścić ten parametr puste.

  Nie dotyczy

  SPManifestContainer

  Importowanie pliku PST opuścić ten parametr puste.

  Nie dotyczy

  SPSiteUrl

  Importowanie pliku PST opuścić ten parametr puste.

  Nie dotyczy

Powrót do początku

Krok 5: Tworzenie zadania Importowanie pliku PST w usłudze Office 365

Następnym krokiem jest utworzenie zadania importu pliku PST w usłudze importu w Office 365. Jak poprzednio wyjaśniono będą przesyłane plik mapowania Importowanie pliku PST, który został utworzony w kroku 4. Po utworzeniu nowego zadania Office 365 analizy danych w plikach PST i daje możliwość filtrowania danych, które rzeczywiście otrzymuje zaimportowane do skrzynek pocztowych, określonego w pliku mapowania Importowanie pliku PST (zobacz krok 6).

 1. Przejdź do https://protection.office.com i zaloguj się przy użyciu poświadczeń konta administratora w organizacji Office 365.

 2. W lewym okienku Centrum zabezpieczeń i zgodności kliknij Zarządzanie danymi, a następnie kliknij przycisk Importuj.

 3. Na stronie Importowanie kliknij Ikona Dodaj Importuj nowe zadanie.

  Uwaga: Podaną wcześniej, musisz być przypisana rola importowanie eksportowanie skrzynki pocztowej w Exchange Online, aby utworzyć zadanie importu, aby zaimportować pliki PST do skrzynek pocztowych Office 365.

 4. Wpisz nazwę zadania Importowanie pliku PST, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przy użyciu małe litery, cyfry, łączniki i podkreślenia. Nie można korzystać z wielkich liter ani spacji w nazwie.

 5. Na stronie Wybierz typ zadania importowania kliknij przycisk Przekaż danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W kroku 4 na stronie przekazywanie w chmurze, kliknij przycisk zakończeniu przekazywania plików i mogę uzyskać dostępu do pliku mapowania pola wyboru, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Kliknij przycisk Wybierz plik mapowania, aby przesłać plik mapowania Importowanie pliku PST, który został utworzony w kroku 4.

 8. Po nazwie pliku CSV plik pojawi się w obszarze Nazwa pliku mapowania, kliknij przycisk Sprawdź poprawność do błędów w pliku CSV.

  Plik CSV zawiera pomyślnie będzie sprawdzana poprawność, aby utworzyć zadanie Importowanie pliku PST. Należy zauważyć, że nazwa pliku zostanie zmieniona na zielony, po pomyślnym uwierzytelnieniu. Jeśli sprawdzanie poprawności nie powiedzie się, kliknij łącze Wyświetl dziennik. Raport o błędach sprawdzania poprawności jest otwierana wyświetleniem komunikatu o błędzie dla każdego wiersza w pliku, który nie powiodło się.

 9. Po pomyślnym poprawności pliku PST mapowania przeczytaj warunki i postanowienia dokument, a następnie kliknij pole wyboru.

 10. Kliknij przycisk Zapisz, aby przesłać zadanie, a następnie kliknij przycisk Zamknij po pomyślnym utworzeniu zadania.

  Strona wysuwane stan jest wyświetlany ze stanem analizy w toku i nowe zadanie importu nie jest wyświetlany na liście na stronie Importowanie.

 11. Kliknij przycisk Odśwież Ikona Odśwież Aby zaktualizować informacje o stanie wyświetlanych w kolumnie Stan. Po zakończeniu analizy i dane są gotowe do zaimportowania, stan został zamieniony na Analiza ukończona.

  Po kliknięciu zadania importu, aby wyświetlić stronę wysuwane stanu zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące zadania importu, takich jak stan każdego pliku PST umieszczonych w pliku mapowania.

Powrót do początku

Krok 6: Filtrowanie danych oraz uruchomić zadanie Importowanie pliku PST

Po utworzeniu zadania importu w kroku 5, Office 365 analizuje dane w pliku PST (w sposób bezpieczne) służą do identyfikowania wiek elementów oraz różne rodzaje komunikatów zawarte w pliku PST. Po ukończeniu analizy i dane są gotowe do zaimportowania, użytkownik może zaimportować wszystkich danych znajdujących się na liście pliki PST lub możesz przyciąć dane, które są importowane filtry, wpływających na otrzymuje zaimportowanych danych.

 1. Na stronie Importowanie w Centrum zabezpieczeń i zgodności kliknij przycisk Gotowe do zaimportowania do usługi Office 365 dla zadania importu utworzony w kroku 5.

  Wysuwanym strony są wyświetlane informacje o plikach PST i inne informacje dotyczące zadania importu.

 2. Kliknij przycisk Importuj do usługi Office 365.

  Zostanie wyświetlona strona Filtrowanie danych. Zawiera on analizy danych wynikające z analizy wykonaną nad plikami PST przez Office 365, łącznie z informacjami o wieku danych.

  W tym momencie użytkownik może filtrować dane, które zostaną zaimportowane lub importowanie wszystkich danych, ponieważ jest.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby przyciąć dane, które możesz zaimportować, kliknij przycisk Tak, chcę filtrowania przed zaimportowaniem.

   Aby uzyskać szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące filtrowania danych w pliku PST, a następnie uruchomić zadania importu zobacz Filtrowanie danych podczas importowania plików PST do usługi Office 365.

   Lub

  2. Aby zaimportować dane z plików PST, kliknij przycisk nie, aby zaimportować wszystkie elementy i kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij pozycję Importowanie danych do rozpoczęcia zadania importu.

  Stan zadania importu jest wyświetlana na stronie Importowanie. Kliknij przyciskOdśwież, aby zaktualizować informacje o stanie wyświetlanych w kolumnie Stan Ikona Odśwież . Kliknij pozycję zadania importu, aby wyświetlić stronę wysuwane stanu wyświetla informacje dotyczące każdego importowanego pliku PST stanu.

Więcej informacji

 • Dlaczego importowanie plików PST do Office 365 ?

  • Jest dobrym sposobem migrowania poczty e-mail w Twojej organizacji do Office 365.

  • Pomaga adres zgodności wymagań danej organizacji, co pozwala na:

   • Włącz archiwum skrzynki pocztowe udostępniający użytkownikom dodatkowej skrzynki pocztowej ilości miejsca do magazynowania.

   • Skrzynki pocztowe miejsce na przytrzymać, aby zachować zawartość.

   • Wyszukiwanie zawartości w skrzynkach pocztowych za pomocą narzędzi zbierania elektronicznych materiałów dowodowych firmy Microsoft.

   • Użyj zasady przechowywania, aby kontrolować, ile czasu zawartości skrzynki pocztowej jest zachowywana.

   • Wyszukiwanie Office 365 dziennik inspekcji dla zdarzenia dotyczące skrzynki pocztowej.

  • Pomaga chronić się przed utratą danych. Pliki PST, które zostaną zaimportowane do skrzynek pocztowych Office 365 dziedziczą funkcje szybkiej Exchange Online zamiast przechowywania danych na komputerze użytkownika.

  • Dane są dostępne dla użytkownika na wszystkich urządzeniach, ponieważ jest ona przechowywana w chmurze.

 • Oto przykład adres URL podpisu udostępnionych programu Access (SA), który jest uzyskanego w kroku 1. W tym przykładzie zawiera również składnię polecenia Uruchom w narzędziu AzCopy.exe, aby przekazać pliki PST do Office 365. Pamiętaj doszło do ochrony adres URL skojarzeń zabezpieczeń tak, jak chcesz chronić hasła lub inne informacje związane z zabezpieczeniami.

  SAS URL: https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D
  
  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>
  
  EXAMPLES
  
  This example uploads PST files to the root of the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log
  
  This example uploads PST files to a subfolder named PSTFiles in the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log 
 • Jak poprzednio wyjaśniono, Office 365 importowanie włącza usługi przechowywania przytrzymaj ustawienie (na czas nieokreślony) zaimportowane pliki PST do skrzynki pocztowej. Oznacza to, że właściwość RetentionHoldEnabled jest ustawiona na True , dzięki czemu zasad przechowywania przypisane do skrzynki pocztowej nie będą przetwarzane. Dzięki temu czas właściciela skrzynki pocztowej można zarządzać wiadomościami nowo zaimportowanych uniemożliwiając usunięcia lub zasad archiwizacji, usuwanie i archiwizowanie starszych wiadomości. Oto kilka czynności, które można wykonać, aby zarządzać tej blokady przechowywania:

  • Po upływie pewnego czasu można wyłączyć archiwum przechowywania, uruchamiając polecenie Set-Mailbox -RetentionHoldEnabled $false . Aby uzyskać instrukcje zobacz przytrzymaj miejsce skrzynki pocztowej na przechowywanie.

  • Archiwum przechowywania można skonfigurować tak, aby jest wyłączony na datę w przyszłości. W tym celu uruchomienie polecenia Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold <date> . Na przykład, przy założeniu, że dzisiaj jest 1 lipca 2016 i chcesz archiwum przechowywania wyłączona w 30 dni, należy uruchomić następujące polecenie: Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold 8/1/2016. W tym scenariuszu chcesz pozostawić RetentionHoldEnabled ustawiona na wartość True. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Skrzynka pocztowa zestawu.

  • Możesz zmienić ustawienia zasady przechowywania, która jest przypisana do skrzynki pocztowej, dzięki czemu starszych elementów, które zostały zaimportowane nie będzie można natychmiast usunięta lub przeniesiona do skrzynki pocztowej użytkownika w archiwum. Na przykład może wydłużyć wiek przechowywania usunięcia lub archiwum zasady, które przydzielono do skrzynki pocztowej. W tym scenariuszu czy wyłączysz archiwum przechowywania w skrzynce pocztowej po zmianie ustawień zasad przechowywania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie zasad archiwizacji i usuwanie skrzynek pocztowych w Twojej organizacji usługi Office 365.

Powrót do początku

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×