Importowanie lub łączenie kontaktów z książki adresowej programu Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Access i Outlook są programami doskonałe zarządzania kontakty osobiste i służbowe. Dzięki temu możesz do zaimportowania lub łącze do kontaktu danych z programu Outlook do programu Access.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury odwrotnej (Eksportowanie kontaktów z programu Access do programu Outlook) zobacz artykuł Eksportowanie kontaktów do książki adresowej programu Outlook.

Uwaga : Funkcja importu programu Outlook w Access 2007 nie można bezpośrednio importowanie danych z Outlook 2007 format pliku, a Outlook 2007 bezpośrednio nie można eksportować danych do bazy danych programu Access 2007. Na szczęście jest łatwe eksportowanie kontaktów programu Outlook jako plik tekstowy, a następnie zaimportuj plik do Access 2007.

Importowanie lub łączenie kontaktów programu Outlook za pomocą Kreatora programów Outlook i Exchange

Importowanie kontaktów za pomocą pliku tekstowego

Importowanie lub łączenie kontaktów programu Outlook za pomocą Kreatora programów Outlook i Exchange

Kreator programów Outlook i Exchange umożliwia importowanie lub łączenie danych kontaktów programu Outlook. Jeśli importujesz dane, program Access utworzy kopię danych programu Outlook i umieszcza go w tabeli programu Access. Zmiany wprowadzone w danych w obu programach nie ma wpływu danych w innym programie. Z drugiej strony korzystając z opcji łącza, program Access zachowuje łącza do danych programu Outlook. Zmiany wprowadzone w danych w programie Access są odzwierciedlane w programie Outlook i odwrotnie.

 1. Lokalizacja Kreatora importowania i łączenia różni się nieco zależnie od używanej wersji programu Access. Wybierz czynności, które są zgodne z wersji programu Access:

  • Jeśli używasz najnowszej wersji usługi Office 365 subskrypcji wersji programu Access, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Nowe źródło danych > Z innych źródeł > Folder programu Outlook.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2016, program Access 2013 lub programie Access 2010, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij przycisk więcej, aby rozwinąć listę opcji, a następnie kliknij Folder programu Outlook.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2007 na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie, kliknij przycisk więcej, aby rozwinąć listę opcji, a następnie kliknij Folder programu Outlook.

 2. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Folder programu Outlook wybierz odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zaznacz, aby zaimportować, Dołącz lub utworzyć łącze do folderu programu Outlook.

 3. W oknie dialogowym Kreator Outlook i Exchange wybierz folder lub książkę adresową zawierającą kontakty, które chcesz, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator programów Outlook i Exchange

  1. Rozwiń górny folder skrzynki pocztowej.

  2. Zaznacz folder zawierający kontakty, które chcesz zaimportować do programu Access.

  Uwaga : Wygląd Kreator programów Outlook i na programie Exchange różni się nieco w zależności od używanej wersji programu Access i Outlook. Jako takie, zrzut ekranu powyżej mogą być niezgodne dokładnie to, co widzisz w aplikacji.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na pozostałych stronach kreatora.

Po zakończeniu pracy z kreatorem program Access importuje i łączy do danych kontaktów, określony.

Początek strony

Importowanie kontaktów za pomocą pliku tekstowego

Jeśli masz problemy przy użyciu kreatora (na przykład jeśli Kreator nie Importuj pola, które są potrzebne), możesz spróbować eksportowanie kontaktów z programu Outlook jako plik tekstowy, a następnie zaimportować ten plik tekstu do programu Access.

Krok 1: Eksportowanie kontaktów programu Outlook do pliku tekstowego

W programie Outlook, wykonaj następujące czynności:

 1. Lokalizacja Kreatora eksportu różni się nieco zależnie od używanej wersji programu Outlook. Wybierz czynności, które są zgodne z wersji programu Outlook:

  • Jeśli korzystasz z programu Outlook 2013 lub Outlook 2016, na karcie plik kliknij pozycję Otwórz i Eksportuj i kliknij przycisk Importuj/Eksportuj.

  • Jeśli korzystasz z programu Outlook 2010, kliknij pozycję plik > Opcje. W oknie dialogowym Opcje programu Outlook kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie w sekcji Eksportowanie kliknij przycisk Eksportuj.

  • Jeśli korzystasz z programu Outlook 2007, kliknij pozycję plik > Importuj lub Eksportuj.

  Uwaga : Aby uzyskać pełną treść na temat eksportowania danych programu Outlook zobacz eksportu lub kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook.

 2. Program Outlook zostanie otwarty Kreator importu i eksportu.

 3. W Kreatorze importu i eksportu wybierz polecenie Eksportuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz pozycję Wartości oddzielone tabulatorami (Windows), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz folder kontaktów, który chcesz wyeksportować do programu Access, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Wpisz nazwę pliku, przy użyciu rozszerzenia nazwy pliku txt.

  Uwaga : Domyślnie program Outlook zapisuje plik w folderze Dokumenty domyślne. Jeśli chcesz zapisać plik w innej lokalizacji, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik.

 7. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.

Program Outlook eksportuje zawartość zaznaczonego folderu do pliku tekstowego.

Krok 2: Importowanie danych kontaktów do programu Access.

 1. Otwórz bazę danych programu Access, do którego chcesz zaimportować dane.

 2. Lokalizacja Kreatora importowania i łączenia tekstu różni się nieco zależnie od używanej wersji programu Access. Wybierz czynności, które są zgodne z wersji programu Access:

  • Jeśli używasz najnowszej wersji usługi Office 365 subskrypcji wersji programu Access, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Nowe źródło danych > Z pliku > Plik tekstowy.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2016, program Access 2013 lub programie Access 2010, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Plik tekstowy.

  • Jeśli używasz programu Access 2007 na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij Plik tekstowy.

 3. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — pliku tekstowego kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zaznacz, aby zaimportować, Dołącz lub utworzyć łącze do pliku tekstowego.

 4. Zaznacz plik, który został utworzony w poprzedniej procedurze, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wybierz opcję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kreator importu tekstu wybierz pozycję rozdzielany, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora upewnij się, że opcje są ustawione, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Opcja

  Wartość

  Wybierz ogranicznik rozdzielający pola

  Karta

  Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

  Zaznaczone (jest zaznaczona)

  Kwalifikator tekstu

  " (podwójny cudzysłów)

 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami na pozostałych stronach kreatora.

  Gdy Kreator zakończy pracę, Access importuje plik tekstowy.

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje na temat importowania danych do programu Access z plików tekstowych zobacz Importowanie lub łączenie danych zawartych w pliku tekstowego.

Początek strony

Co jeszcze należy wiedzieć?

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×