Importowanie listy produktów lub usług do dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook przechowuje szczegóły produkty i usługi używanych w przedsiębiorstwie na Liście produktów i usług. Można utworzyć tę listę przez dodanie nowych elementów lub zaimportować listę elementów z innej aplikacji.

Porada: Można eksportować tylko produktów i usług listy elementów w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook razem z rekordami klienta lub kontaktu biznesowego w formacie pliku BCM przy użyciu Kreatora firm importowania i eksportowania danych. Usługa listy produktów i nie można eksportować do formatu pliku CSV. Uzyskać informacji na temat sposobu eksportowania usługi listy produktów i zobacz Zarządzanie produktu listy i usług w dodatku Business Contact Manager.

Aby zaimportować listę produkty i usługi, informacje muszą mieć następujący format:

 • W pliku wartości rozdzielanych przecinkami (CSV)     Jeśli plik nie jest już w tym formacie, otwórz plik w odpowiedniej aplikacji, a następnie zapisz go jako plik w formacie CSV.

 • Obejmuje pola Nazwa elementu, opis elementu i pozycji     Klasyfikowanie danych według tych trzech pól. Możesz też dodać pole opcjonalne czwartą Liczbę elementów, a także zostaną zaimportowane wartości w tym polu.

 • W oddzielnych wierszach    Dla każdego importowanego elementu należy utworzyć osobny wiersz danych rozdzielanych przecinkami (lub separatorami listy ustawionymi w systemie operacyjnym Windows w Panelu sterowania w Opcjach regionalnych i językowych na karcie Opcje regionalne) bez spacji przed i po przecinkach. Ta składnia jest pokazana na poniższym przykładzie.

<Nazwa elementu 1>,<Opis 1>,<Cena jednostkowa 1>

<Nazwa elementu 2>,<Opis 2>,<Cena jednostkowa 2>

<Nazwa elementu 1>,<Opis 1>,<Cena jednostkowa 1>,<Ilość domyślna 1>

<Nazwa elementu 2>,<Opis 2>,<Cena jednostkowa 2>,<Ilość domyślna 2>

Ilości i ceny produktów nie mogą zawierać symboli walut ani wewnętrznych znaków interpunkcyjnych (np. kropek i przecinków). Można jednak używać kropek i przecinków (w zależności od ustawień regionalnych) dla walut. Na przykład:

 • Zamiast 10,000 należy wpisać 10000.

 • Zamiast 10 000 należy wpisać 10000.

 • Można jednak wpisać 10.50, jeśli chodzi o cenę (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Porada: Aby edytować ustawienia regionalne, w Panelu sterowania należy kliknąć dwukrotnie aplet Opcje regionalne i językowe, a następnie na karcie Opcje regionalne w obszarze Standardy i formaty kliknąć żądaną opcję formatu waluty.

Dodawanie elementów listy produktów i usług lub jej zamienianie

Podczas importowania listy elementów użytkownik ma następujące możliwości:

 • Dodawanie elementów w pliku do istniejącej listy produktów i usług.

 • Zamiana istniejącej listy produktów i usług na elementy z pliku. Zamiana istniejącej listy powoduje, że w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zamieniane są informacje na istniejącej liście produktów i usług. Nie zostaje utworzona kopia zapasowa oryginalnej listy, ale jeśli utworzono kopię zapasową baza danych dodatku Business Contact Manager, możliwe jest jej przywrócenie.

Importowanie listy produktów i usług

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Lista produktów i usług.

 2. W oknie dialogowym Lista produktów i usług kliknij przycisk Importuj.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Importowanie elementów.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonej strony kreatora, kliknij przycisk Pomoc na tej stronie.

  Uwaga: Jeśli masz listę elementów w swojej system księgowy i Business Contact Manager dla programu Outlook jest połączony system księgowy, można zaimportować tę listę, do bazy danych dodatku Business Contact Manager. Po nawiązaniu połączenia z systemem księgowe, kliknij przycisk Odśwież na liście produktów i usług, aby była zgodna z listą listy w system księgowy. Ta funkcja może nie być dostępne w przypadku system księgowy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc w system księgowy.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×