Importowanie kontaktów z książki adresowej programu Outlook

Access i Outlook to dwa znakomite programy do zarządzania prywatnymi i służbowymi kontaktami. Czasem może się pojawić potrzeba wyeksportowania danych kontaktów z programu Outlook 2007 do programu Access 2007. Funkcja importu z programu Outlook zawarta w programie Access 2007 nie może importować danych bezpośrednio z pliku w formacie programu Outlook 2007, a program Outlook 2007 nie może bezpośrednio eksportować danych do bazy danych programu Access 2007. Jednak można łatwo wyeksportować kontakty programu Outlook do pliku tekstowego, a następnie zaimportować ten plik do programu Access 2007.

Aby uzyskać więcej informacji o procedurze odwrotnej (eksportowaniu kontaktów z programu Access do programu Outlook), zobacz artykuł Eksportowanie kontaktów do książki adresowej programu Outlook.

Importowanie kontaktów programu Outlook lub tworzenie łącza do nich za pomocą Kreatora programów Outlook i Exchange

Importowanie kontaktów przy użyciu pliku tekstowego

Importowanie kontaktów przy użyciu szablonu Baza danych do zarządzania kontaktami

Importowanie kontaktów programu Outlook lub tworzenie łącza do nich za pomocą Kreatora programów Outlook i Exchange

Kreator programów Outlook i Exchange umożliwia importowanie danych kontaktów programu Outlook i tworzenie łącza do nich. W przypadku importowania danych program Access tworzy kopię danych programu Outlook i umieszcza je w tabeli programu Access. Zmiany wprowadzone w danych w jednym z tych programów nie wpływają na dane z drugiego programu. Jeśli natomiast zastosuje się opcję łączenia, program Access obsługuje łącze do danych programu Outlook. W tej sytuacji zmiany wprowadzone w danych w programie Access są odzwierciedlane w programie Outlook i na odwrót.

 1. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij pozycję Folder programu Outlook.

 2. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Folder programu Outlook zaznacz odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Kreator programów Outlook i Exchange wybierz folder lub książkę adresową z potrzebnymi kontaktami, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator programów Outlook i Exchange

  1. Rozwiń górny folder skrzynki pocztowej.

  2. Zaznacz folder zawierający kontakty, które chcesz zaimportować do programu Access.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na pozostałych stronach kreatora.

Po zakończeniu pracy z kreatorem wskazane dane kontaktów zostaną zaimportowane albo połączone.

Początek strony

Importowanie kontaktów przy użyciu pliku tekstowego

W przypadku problemów z używaniem kreatora (na przykład jeśli kreator nie importuje jakiegoś potrzebnego pola) można spróbować wyeksportować kontakty z programu Outlook jako plik tekstowy, a następnie zaimportować ten plik do programu Access.

Krok 1. Eksportowanie kontaktów programu Outlook do pliku tekstowego

Wykonaj następujące czynności w programie Outlook 2007:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.

 2. Wybierz pozycję Eksportuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz pozycję Wartości oddzielone tabulatorami (Windows), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz folder kontaktów, który chcesz wyeksportować do programu Access, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wpisz nazwę pliku, używając rozszerzenia nazwy pliku txt.

  Uwaga   Domyślnie plik jest zapisywany w domyślnym folderze dokumentów. Jeśli chcesz zapisać plik w innej lokalizacji, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik.

 6. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.

Zawartość wybranego folderu zostanie wyeksportowana do pliku tekstowego.

Krok 2. Importowanie danych kontaktów do programu Access

 1. Otwórz bazę danych programu Access, do której chcesz zaimportować dane.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij przycisk Plik tekstowy.

 3. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Plik tekstowy kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. Wybierz plik utworzony w poprzedniej procedurze, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wybierz opcję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie Kreator importu tekstu wybierz opcję Rozdzielany, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora ustaw opcje zgodnie z poniższą tabelą:

Opcja

Wartość

Wybierz ogranicznik rozdzielający pola

Tabulator

Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

Zaznaczone

Kwalifikator tekstu

" (znak podwójnego cudzysłowu)

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na pozostałych stronach kreatora.

  Po zakończeniu pracy z kreatorem plik tekstowy zostanie zaimportowany do programu Access.

Początek strony

Importowanie kontaktów przy użyciu szablonu Baza danych do zarządzania kontaktami

Szablon programu Access 2007 Baza danych do zarządzania kontaktami (Contact Management Database) zawiera polecenie Dodaj z programu Outlook do szybkiego importowania informacji kontaktowych z programu Outlook do programu Access. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę pobierania szablonu Baza danych do zarządzania kontaktami. Szablon zawiera wprowadzający klip wideo, który pokazuje, jak korzystać z polecenia Dodaj z programu Outlook.

Po dodaniu kontaktów programu Outlook do szablonu Baza danych do zarządzania kontaktami można zaimportować tabelę Kontakty z innej bazy danych programu Access lub utworzyć do niej łącze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Importowanie lub łączenie danych zawartych w innej bazie danych programu Access.

Początek strony

Dotyczy: Access 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język