Importowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com

Gdy używasz konta e-mail programu Exchange ActiveSync — na przykład konta usługi Outlook.com (wcześniej Hotmail) — w programie Outlook 2013, procedura importowania kontaktów jest inna niż w przypadku konta programu Exchange. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak używać programu Outlook razem z usługą Outlook.com.

Porada    Aby dowiedzieć się, czy masz konto programu Exchange ActiveSync, kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont . Kliknij kartę Poczta e-mail , znajdź swoje konto w kolumnie Nazwa i sprawdź, czy w kolumnie Typ jest widoczny napis Exchange ActiveSync .

Kontakty możesz importować w pliku pst z innej wersji programu Outlook, z usługi Gmail lub z pliku csv.

Importowanie pliku pst kontaktów

Najpierw należy zapisać potrzebne kontakty w pliku pst. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi programu Outlook 2013 lub programu Outlook 2010.

 1. W programie Outlook 2013 kliknij pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Otwórz plik danych programu Outlook.

Polecenie Otwórz plik danych programu Outlook

 1. Przejdź do pliku, kliknij go, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij pozycję Kontakty.

Klikanie pozycji Kontakty

 1. W obszarze Moje kontakty kliknij plik danych programu Outlook, który właśnie otwarto.

 2. Kliknij na liście kontaktów i naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie kontakty.

 3. Przeciągnij je do folderu kontaktów w koncie usługi Outlook.com.

Ewentualnie kliknij pozycję Przenieś > Kopiuj do folderu, kliknij folder kontaktów konta usługi Outlook.com i kliknij przycisk OK.

Polecenie Kopiuj do folderu w menu Przenieś

Porada    Po zakończeniu zamknij plik danych programu Outlook, klikając pozycję Poczta , klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Plik danych programu Outlook i klikając pozycję Zamknij „Plik danych programu Outlook” .

Dodawanie kontaktów usługi Google Gmail lub kontaktów z pliku csv

Najłatwiejszym sposobem na używanie kontaktów usługi Gmail w usłudze Outlook.com jest dodanie ich w witrynie usługi Outlook.com w sieci Web.

Witryny usługi Outlook.com w sieci Web można także używać do dodawania kontaktów z pliku csv. W przypadku kont usługi Outlook.com używanie programu Outlook do importowania pliku csv nie przyniesie rezultatów.

Kontakty usługi Gmail

 1. Przejdź do witryny http://people.live.com i zaloguj się do swojego konta usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Dodawaj osoby do swojej listy kontaktów kliknij kontakty usługi Google.

Opcje dodawania kontaktów usługi Google

 1. Kliknij przycisk Połącz.

Przycisk Połącz

 1. Zaloguj się do konta w usłudze Google.

 2. Kliknij pozycję Zezwól na dostęp, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

Plik csv

Najpierw utwórz plik csv. Jeśli na przykład masz kontakty w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, zapisz arkusz kalkulacyjny jako plik csv. Ewentualnie, jeśli chcesz użyć kontaktów z innego konta poczty, przejdź do tego konta i wykonaj instrukcje dostawcy dotyczące eksportowania kontaktów do pliku csv.

Teraz możesz dodać kontakty do swojego konta usługi Outlook.com.

 1. Przejdź do witryny http://people.live.com i zaloguj się do swojego konta usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Dodawaj osoby do swojej listy kontaktów kliknij pozycję Importuj z pliku.

Opcja Importuj z pliku

 1. Kliknij pozycję Microsoft Outlook (w formacie CSV).

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj, kliknij plik csv, który chcesz zaimportować, i kliknij przycisk Otwórz.

 3. Kliknij pozycję Importuj kontakty.

Jeśli ta sama osoba była uwzględniona na obu listach, usługa Outlook.com pozwoli Ci na połączenie informacji o kontaktach.

 1. Kliknij pozycję Szukaj zduplikowanych kontaktów.

 2. Wyczyść zaznaczenie wiersza dla dowolnych kontaktów, które chcesz zachować osobno.

 3. Kliknij pozycję Zapisz lub Zapisz i kontynuuj.

Dotyczy: Outlook 2013Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język