Importowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com lub Hotmail.com

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł został zaktualizowany 15 marca 2016 r. dzięki opiniom klientów.

W tym artykule wyjaśniono, jak importować kontakty do konta usługi Outlook.com lub Hotmail.com.

Nie masz pewności, czy korzystasz z usługi Outlook.com, usługi Office 365 czy klasycznej wersji programu Outlook? Zobacz to pomocne zestawienie, aby określić, której wersji programu Outlook używasz, i znaleźć instrukcje dotyczące importowania kontaktów.

Te kroki służą do importowania kontaktów z pliku csv lub listy programu Excel do konta e-mail w usłudze Outlook.com lub Hotmail.com. Nie dotyczą importowania kontaktów z pliku csv do klasycznej wersji programu Outlook. Aby zaimportować kontakty z pliku csv do klasycznego programu Outlook, zobacz Importowanie kontaktów do programu Outlook.

Plik CSV jest często typ pliku. Programy poczty e-mail często przechowywane kontakty z pliku CSV.

Krok 1. Eksportowanie listy kontaktów do pliku csv:

 • Jeśli eksportujesz kontakty z innego systemu poczty e-mail, je wyeksportować jako plik w formacie CSV. Firma, która zapewnia usługi poczty e-mail będą mieć dowiedzieć się, jak to zrobić. Na przykład jeśli masz konto e-mail Yahoo znajdziesz instrukcje w witrynie sieci web Yahoo, aby wyeksportować kontakty z Twojego konta Yahoo do pliku CSV.

 • Jeśli ktoś wysłał Ci listę kontaktów w formacie programu Excel, otwórz ten plik za pomocą programu Excel, a następnie zapisz jako plik typu csv. W programie Excel zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy na pewno chcesz to zrobić. Wybierz pozycję Tak.

Krok 2. Importowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com. Możesz to zrobić w witrynie internetowej usługi Outlook.com, która wygląda następująco:

Obraz wstążki w usłudze Outlook.com

 1. Przejdź do witryny http://people.live.com i zaloguj się na swoim koncie usługi Outlook.com. Jeśli już zalogowano się do usługi Outlook.com, wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji > pozycję Kontakty, aby przejść do kontaktów.

  Wybierz pozycję Osoby.

 2. W zależności od regionu zostanie wyświetlony jeden z następujących czynności:

  • W obszarze Dodawaj osoby do swojej listy kontaktów wybierz pozycję Rozpocznij importowanie.

   Wybierz polecenie Rozpocznij importowanie, aby określić, skąd chcesz zaimportować kontakty.

   Wybierz pozycję Inne > Przeglądaj, aby przekazać plik csv.

  • Lub wybierz pozycję Zarządzaj > Importuj kontakty. Następnie wybierz pozycję Gmail, ponieważ Gmail używa typu pliku CSV. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby przekazać plik CSV (mimo że pliku CSV nie mogą pochodzić z usługi Gmail).

Plik pst to typ pliku, przy użyciu którego klasyczna wersja programu Outlook przechowuje wiadomości e-mail i dane kontaktów.

Załóżmy, że korzystasz z programu Outlook 2010, 2013 lub 2016 z kontem e-mail w pracy o nazwie jakob@contoso.com, a masz kontaktów tego konta. W przypadku opuszczania firmy i chcesz ze swoimi kontaktami można zaimportować je do osobistego konta usługi Outlook.com lub Hotmail.com. W programie Outlook na komputerze Zapisz kontakty, które chcesz z konta służbowego jako plik pst (który jest typu pliku programu Outlook). Aby uzyskać instrukcje zobacz Eksportowanie lub kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook.

Po umieszczeniu kontaktów w pliku pst możesz je zaimportować do konta usługi Outlook.com lub Hotmail.com.

Krok 1. Dodawanie konta usługi Outlook.com w klasycznym programie Outlook, jeśli jeszcze nie zostało dodane

Krok 2. Kopiowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com

W tym kroku należy podłączyć zawierający kontakty plik pst do klasycznego programu Outlook. Następnie będzie można skopiować kontakty do konta w usłudze Outlook.com.

 1. W klasycznym programie Outlook wybierz pozycję Narzędzia główne > Nowe elementy > Więcej elementów > Plik danych programu Outlook.

  Wybierz pozycję Nowe elementy > Więcej elementów > Plik danych programu Outlook.

 2. Wybierz plik pst zawierający kontakty.

  Wybierz plik pst.

 3. Zostanie wyświetlona Outlook dodawania pliku do okienka nawigacji pod nazwą ogólną: plik danych programu outlook. Wybierz ikonę osób u dołu okienka nawigacji.

  Program Outlook doda plik pst i nada mu ogólną nazwę: plik danych programu outlook.

 4. Wybierz plik kontaktów. Ponownie będzie on miał ogólną nazwę. Twoje kontakty zostaną wyświetlone w postaci listy.

  Wybierz plik kontaktów. Będzie miał ogólną nazwę.

 5. Naciśnij Klawisze Ctrl + A, aby zaznaczyć wszystkie kontakty.

 6. Przeciągnij je do folderu kontaktów z usługi Outlook.com.

 7. Po wykonaniu tych powrócić do widoku poczty e-mail w programie Outlook, klikając ikonę Poczta w dolnej części okienka nawigacji programu Outlook, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy Plik danych programu Outlook, a następnie wybierz pozycję Zamknij "plik danych programu Outlook".

Czy te informacje były pomocne? Zostaw komentarz.

Najprostszym sposobem na zaimportowanie kontaktów usługi Gmail do konta usługi Outlook.com jest zaimportowanie ich w witrynie internetowej usługi Outlook.com. Witryna internetowa usługi Outlook.com wygląda następująco:

Obraz wstążki w usłudze Outlook.com

 1. Przejdź do witryny http://people.live.com i zaloguj się na swoim koncie usługi Outlook.com. Jeśli już zalogowano się do usługi Outlook.com, wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji > pozycję Kontakty, aby przejść do kontaktów.

  Wybierz pozycję Osoby.

 2. Wybierz pozycję Rozpocznij importowanie, a następnie pozycję Google.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby wyeksportować kontakty z konta usługi Gmail jako plik csv.

  Usługa Google wyeksportuje kopię kontaktów — będę one nadal dostępne po zalogowaniu się do konta w usłudze Gmail.

 4. Przekaż plik csv do usługi Outlook.com.

Przykro nam, że występują problemy z kontaktami poczty e-mail, jednak służymy pomocą.

Najpierw musimy zrozumieć, dlaczego doszło do utraty kontaktów. Możesz nam pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Sprawdź poniższe miejsca, aby upewnić się, że brakuje zapisanych wcześniej kontaktów.

 1. Zaloguj się do usługi Outlook.com.

 2. Aby wyświetlić książkę adresową, w lewym górnym rogu wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji > pozycję Kontakty. Czy widzisz stare kontakty? Jeśli tak, kliknij je, aby upewnić się, że zawierają szczegółowe informacje. W tym miejscu możesz edytować i usuwać kontakty.

 3. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji > pozycję Poczta. Jeśli podczas pisania nowej wiadomości e-mail klikniesz przycisk Do/DW/UDW, to powinna zostać wyświetlona lista adresów, z której można wybrać odbiorców wiadomości. Czy widzisz kontakty w książce adresowej?

 4. W widoku poczty podczas pisania w wierszu Do/DW/UDW powinno zostać wyświetlonych 5 dopasowań do wpisanego tekstu. Jeśli jeszcze nie widzisz odpowiedniego kontaktu, być może musisz wpisać więcej znaków. Nawet jeśli nie dodano osoby jako kontaktu, wciąż można odnaleźć jej adres e-mail po wpisaniu pierwszych kilku znaków w tym wierszu.

 5. Jeśli po prostu klikniesz ten wiersz bez wpisywania żadnego tekstu, zostanie wyświetlona lista „Sugerowane kontakty”.

 6. Niektóre adresy e-mail nieznanych, które są wyświetlane może być pochodzące z konta aplikacji połączenia, takie jak LinkedIn, Google... itp. Jeśli łączysz się z programu Skype na Twojej aaccount kontaktów programu Skype są dodawane automatycznie.

Jeśli którykolwiek z tych 5 elementów nie działa (czyli jeśli brakuje kontaktów w książce adresowej bądź podczas wpisywania tekstu w wierszu Do/DW/UDW nie pojawia się osoba, która do tej pory była podpowiadana), poinformuj nas o tym problemie. Po uzyskaniu tej informacji ręcznie przeprowadzimy ponowną synchronizację Twojego konta. Oto co należy zrobić, aby inżynier z firmy Microsoft zbadał Twoje konto:

 1. Zaloguj się na koncie w usłudze Outlook.com.

 2. W prawym górnym rogu wybierz pozycję ?, a następnie wybierz pozycję Opinia.

 3. Wybierz pozycję Przekaż opinię.

 4. Opisz problem, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Przykład tego, co możesz napisać, aby powiadomić nas, że brakuje Twoich kontaktów.

 5. Wybierz pozycję Pomiń i wyślij wiadomość.

Twój problem zostanie przydzielony inżynierowi, który go zbada i skontaktuje się z Tobą.

We wcześniejszych wersjach programu Outlook bardzo często konta e-mail w usłudze Outlook.com były domyślnie dodawane do klasycznej aplikacji Outlook jako konta programu Exchange ActiveSync. Podczas próby importu może zostać wyświetlona wiadomość „Nie można ukończyć operacji, ponieważ usługodawca nie obsługuje tej operacji”, co oznacza, że konto e-mail usługi Outlook.com, które próbujesz zaimportować, należy skonfigurować jako konto e-mail protokołu IMAP.

Oto jak skonfigurować konto e-mail usługi Outlook.com do korzystania z protokołu IMAP:

 • Najpierw usuń konto e-mail usługi Outlook.com w programie Outlook na komputerze stacjonarnym. Na przykład jeśli masz więcej niż jedno konto e-mail w programie Outlook 2010, można kliknąć prawym przyciskiem myszy konta wybranej wiadomości e-mail i wybierz polecenie Usuń, aby usunąć go z programu Outlook na komputerze stacjonarnym. Jeśli jest to jedyne konto obecnie w programie Outlook na komputerze stacjonarnym, wybierz pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont > Usuń.

 • Następnie dodaj ponownie konto e-mail usługi Outlook.com do programu Outlook na komputerze stacjonarnym, ale tym razem skonfiguruj je jako konto IMAP:

  1. W górnej części okna programu Outlook na komputerze wybierz pozycję Plik.

   W programie Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

  2. Wybierz pozycję Dodaj konto.

  3. Wpisz nazwę swojego konta e-mail (na przykład: Jakub), adres e-mail (na przykład: jakub77@outlook.com) i hasło używane do logowania się na koncie e-mail w witrynie internetowej Outlook.com lub Hotmail.com. Wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów. Wybierz przycisk Dalej.

   Wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.

  4. Wybierz pozycję internetowa poczta E-mail.

   Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail

  5. Wprowadź następujące ustawienia:

   • Typ konta: IMAP

   • Serwer poczty przychodzącej: imap-mail.outlook.com

   • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp-mail.outlook.com

   • Nazwa użytkownika: twojalias@outlook.com (lub Twój adres e-mail w innej formie).

   • Hasło: wpisz hasło używane do logowania się do Twojej poczty e-mail, na przykład w witrynie internetowej Outlook.com (sprawdź w programie Outlook 2013/2016). Jeśli włączono uwierzytelnianie dwuetapowe, pobierz hasło aplikacji.

   • Wybierz pozycję Więcej ustawień.

   Wprowadź ustawienia pokazane na obrazie.

  6. Przejdź na kartę Serwer wychodzący i wybierz pozycję Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania.

   Wybierz pozycję Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania.

  7. Wybierz kartę Zaawansowane, a następnie wprowadź następujące ustawienia:

   • Serwer przychodzący (IMAP): 993

   • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL

   • Serwer wychodzący (SMTP): 587

   • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TLS

   Wprowadź zaawansowane ustawienia poczty e-mail.

  8. Wybierz pozycję OK.

  9. Wybierz pozycję Dalej, aby sprawdzić ustawienia. Uwaga: najczęstszą przyczyną niemożności nawiązania połączenia jest literówka w adresie e-mail lub haśle. Niestety program Outlook nie informuje o takiej przyczynie problemu, tylko wyświetla niespójny komunikat o błędzie. Jeśli połączenie nie działa, sprawdź dokładnie, czy wszystkie elementy zostały wpisane poprawnie, i spróbuj ponownie.

   Tak wygląda konto e-mail usługi Outlook.com w programie Outlook 2013 lub 2016.

   Obraz przedstawiający wygląd Jeśli masz konto usługi Outlook.com w programie Outlook 2016.

Czy te informacje były pomocne? Zostaw komentarz.

Nic nie jest importowane. To najczęstszy problem, jakiego doświadczają nasi klienci. Otwórz plik csv za pomocą programu Excel. Czy widzisz w pliku jakieś dane? Zazwyczaj niektóre z widocznych pól zawierają dane, a pozostałe są puste. Jeśli w ogóle nie widać żadnych danych, należy ponownie uruchomić proces eksportowania.

Oto jak wygląda przykładowy plik CSV zawierający informacje kontaktowe.

Pojawia się komunikat o błędzie mówiący o tym, że format pliku csv jest nieprawidłowy. Usługa Outlook.com nie wymaga, aby wszystkie pliki csv były sformatowane w identyczny sposób, ale jeśli otrzymujesz ten komunikat o błędzie, to z Twoim plikiem jest coś nie tak. Jeśli będzie to konieczne (nie jest to łatwe rozwiązanie), pobierz ten przykładowy plik csv i skopiuj informacje ze swojego pliku csv do odpowiednich kolumn w tym przykładowym pliku.

Podczas pracy z tym przykładowym plikiem csv należy pamiętać o kilku rzeczach:

 • Program Outlook wymaga nagłówków kolumn w pierwszym wierszu, więc nie zamieniaj ich na nic innego.

 • Zapisz plik pod nową nazwą w formacie csv. Jeśli pracujesz z plikiem przy użyciu programu Excel, podczas zapisywania pliku program Excel kilka razy wyświetli pytanie o to, czy na pewno chcesz zapisać plik w formacie csv. Za każdym razem wybierz pozycję Tak. Wybranie pozycji Nie spowoduje uszkodzenie pliku i będzie konieczne rozpoczęcie pracy od nowa przy użyciu nowego przykładowego szablonu.

 • Przećwicz importowanie pliku csv przy użyciu kilku kontaktów, aby upewnić się, że wynik Ci się podoba. Później możesz usunąć zaimportowane kontakty, dodać do pliku csv więcej kontaktów i zaimportować go ponownie.

Cześć, jestem Jakub. Pracuję nad artykułami opisującymi importowanie i eksportowanie w programie Outlook. Odpowiem na Twoje pytania. Uwaga od autora: Jeśli wprowadzisz komentarz u dołu strony zawierającej opis problemu z importowaniem, spróbuję odtworzyć ten problem w moim środowisku, a następnie umieszczę tutaj rozwiązanie. Poniżej znajdują się odpowiedzi dotyczące niektórych problemów napotkanych przez klientów.

 • Jak zaimportować kontakty z innego konta e-mail, które nie jest wymienione? Mam konto w usłudze Frontier. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • Przejdź do witryny internetowej dostawcy poczty e-mail (na przykład firmy Frontier) i odszukaj instrukcje dotyczące eksportowania kontaktów do pliku csv. Następnie postępuj zgodnie z zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami dotyczącymi importowania pliku csv do konta usługi Outlook.com. Albo…

  • Jeśli masz klasyczną wersję programu Outlook (np. program Outlook 2010, 2013 lub 2016), dodaj swoje konto e-mail (konto w usłudze Frontier) do programu Outlook na komputerze. Przy użyciu programu Outlook na komputerze wyeksportuj kontakty z konta w usłudze Frontier jako plik csv. Następnie zaimportuj plik CSV do konta usługi Outlook.com, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule.

 • Chcę przenieść moje kontakty programu Outlook ze starego komputera z systemem Vista na nowy komputer z systemem Windows 10 i pakietem Office 2016. Na starym komputerze w programie Outlook wyeksportuj kontakty ze starego konta e-mail do pliku pst. Zapisz plik pst na dysku flash USB, w usłudze OneDrive lub innej lokalizacji dostępnej z nowego komputera. Na nowym komputerze, w programie Outlook 2016, dodaj nowe konto e-mail. Następnie zaimportuj kontakty do nowego konta e-mail.

 • Potrzebuję moich kontaktów z usługi Hotmail, ale nie mogę uzyskać do nich dostępu w programie Outlook. Od wczoraj mam nowy komputer — wszystkie kontakty zniknęły! Bez obaw — kontakty nie zostały usunięte. Najpierw przejdź do artykułu Która wersja programu Outlook jest używana? Pomoże Ci on zapoznać się z wersją programu Outlook, której używasz na komputerze. Założę, że jest to program Outlook 2016, ponieważ piszesz, że masz nowy komputer. Dodaj konto usługi Hotmail do klasycznego programu Outlook. Program Outlook przeprowadzi synchronizację z kontem usługi Hotmail (może to trochę potrwać). W programie Outlook, w dolnej części paska nawigacyjnego, będą wyświetlane te ikony:

  Ikony poczty e-mail, kalendarza i kontaktów w dolnej części programu Outlook.

  Wybierz ikonę Kontakty, aby uzyskać dostęp do kontaktów.

 • Potrzebuję zaimportować wszystkie moje kontakty/książki adresowe z kont usługi AOL. Żaden problem! W witrynie firmy AOL znajdź instrukcje dotyczące eksportowania kontaktów z usługi AOL do pliku csv. Następnie postępuj zgodnie z zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami dotyczącymi importowania pliku csv, aby zaimportować kontakty do konta usługi Outlook.com.

 • Jak zaimportować kontakty z usługi Yahoo Mail do programu Outlook? W witrynie internetowej usługi Yahoo Mail odszukaj instrukcje dotyczące eksportowania kontaktów do pliku csv. Następnie postępuj zgodnie z zamieszczonymi na tej stronie instrukcjami dotyczącymi importowania pliku csv, aby zaimportować kontakty do konta usługi Outlook.com.

 • Jak zaimportować kontakty z usługi Outlook.com do konta e-mail usługi Office 365? Najpierw wyeksportuj kontakty z konta usługi Outlook.com do pliku csv. Następnie wykonaj poniższe czynności:

  • Zaloguj się na koncie usługi Office 365.

  • W usłudze Office 365 z menu ikony Uruchamianie aplikacji Przycisk Uruchamianie aplikacji wybierz pozycję Kontakty.

  • Wybierz kolejno pozycje Zarządzaj > Importuj kontakty.

  • Wybierz opcję Gmail (chociaż nie importujesz kontaktów z usługi Gmail, importujesz plik csv, co robią również klienci usługi Gmail).

  • Zignoruj pisemne instrukcje wyświetlone na stronie. Wybierz po prostu pozycję Przeglądaj, aby znaleźć swój plik csv.

  • Po zaznaczeniu nazwy pliku csv w górnej części strony wybierz pozycję Przekaż.

   Wybierz pozycję Przeglądaj w celu zlokalizowania pliku csv, a następnie wybierz pozycję Przekaż, aby zaimportować plik do Twojego konta usługi Office 365.

   Twoje kontakty zostaną zaimportowane do Twojego konta e-mail w usłudze Office 365.

 • Jak jest to powiązane z systemem Windows 10? Outlook.com to bezpłatna usługa poczty e-mail, tak jak Gmail. Aplikacja Poczta systemu Windows 10 to narzędzie służące do zarządzania pocztą e-mail — z usług Outlook.com, Gmail, Yahoo! i innych kont.

 • Chcę zaimportować kontakty z usługi Outlook.com do programu Outlook 2016. Najpierw wyeksportuj kontakty z usługi Outlook.com do pliku csv, a następnie zaimportuj plik csv do programu Outlook 2016.

 • Chcę wyeksportować kontakty z usługi Outlook.com. Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję „Eksportowanie kontaktów z usługi Outlook.com lub Hotmail do pliku csv” w artykule Eksportowanie kontaktów z programu Outlook.

 • Chodzi czynność jest zaimportować kontakty z mojego starego konta usługi Hotmail do nowego konta programu Outlook. Obecnie mam kontakty w mojej nowe konto. Co to jest najprostszym sposobem rozwiązania problemu? Zobacz "Moje kontakty nie są widoczne po mnie przeniesiony z Hotmail.com do usługi Outlook.com." Microsoft Engineer należy ręcznie ponownie zsynchronizować konta, aby zaimportowanie kontaktów.

  Jeśli Twoje pytanie zostało błędnie zrozumiane i masz dwa różne adresy e-mail, oto jak przenieść kontakty z jednego adresu e-mail w usłudze Outlook.com/Hotmail.com na inny:

  1. Wyeksportuj kontakty z konta usługi Outlook.com/Hotmail.com jako plik csv.

  2. Zaimportuj swoje kontakty do nowego konta usługi Outlook.com, postępując zgodnie z zamieszczonymi w tym artykule instrukcjami dotyczącymi importowania kontaktów z pliku csv.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z importowaniem kontaktów, poinformuj nas, z jakiej lokalizacji próbujesz zaimportować kontakty. Sprawdzimy nasze instrukcje ponownie, korzystając z przekazanych przez Ciebie informacji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Która wersja programu Outlook jest używana?

Eksportowanie kontaktów z programu Outlook

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×