Importowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kiedy użytkownik korzysta z konta e-mail programu Exchange ActiveSync — na przykład konto Outlook.com (dawniej Hotmail) — w Outlook 2013 lub Outlook 2016 dla systemu Windows kroki importowania kontaktów są różne od tych, o których należy wykonać dla konta serwera Exchange.

Porada    Aby dowiedzieć się, czy masz konto programu Exchange ActiveSync, kliknij pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont. Kliknij kartę Poczta e-mail, znajdź swoje konto w kolumnie Nazwa i sprawdź, czy w kolumnie Typ jest widoczny napis Exchange ActiveSync.

Kontakty możesz importować w pliku pst z innej wersji programu Outlook, z usługi Gmail lub z pliku csv.

Zapisywanie kontaktów jako pliku pst

Po pierwsze należy kontakty, które chcesz zapisać jako plik pst w Outlook 2013 lub Outlook 2016 dla systemu Windows.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowe elementy, wskaż polecenie Więcej elementów, a następnie kliknij Plik danych programu Outlook.

 2. W polu Tworzenie lub otwieranie pliku danych programu Outlook, w polu Nazwa pliku wpisz nazwę, jak ma być wyświetlany w okienku nawigacji programu Outlook, a następnie kliknij OK.

 3. Pliki danych nie są automatycznie chronione hasłem. Aby dodać hasło do pliku danych w obszarze hasło wpisz hasło chcesz używać w polach hasło i Potwierdź hasło — lub kliknij przycisk Anuluj.

  Ważne   Jeśli zapomnisz swoje hasło, Microsoft, usługodawca sieci Internet (ISP) lub administratora poczty e-mail nie mają dostępu do hasła, nie mogą one pomóc przy odzyskiwaniu zawartość pliku danych programu Outlook (pst).

Importowanie pliku pst kontaktów

 1. W Outlook 2013 lub Outlook 2016 dla systemu Windows, kliknij menu plik > Otwórz & eksportu > Otwórz plik danych programu Outlook.

  Polecenie Otwórz plik danych programu Outlook

 1. Przejdź do pliku, kliknij go, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Kliknij pozycję Osoby.

Klikanie pozycji Kontakty

 1. W obszarze Moje kontakty kliknij plik danych programu Outlook, który właśnie otwarto.

 2. Kliknij na liście kontaktów i naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie kontakty.

 3. Przeciągnij je do folderu kontaktów w koncie usługi Outlook.com.

  Ewentualnie kliknij pozycję Przenieś > Kopiuj do folderu, kliknij folder kontaktów konta usługi Outlook.com i kliknij przycisk OK.

  Polecenie Kopiuj do folderu w menu Przenieś

Porada    Po zakończeniu zamknij plik danych programu Outlook, klikając pozycję Poczta, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Plik danych programu Outlook i klikając pozycję Zamknij „Plik danych programu Outlook”.

Dodawanie kontaktów usługi Google Gmail lub kontaktów z pliku csv

Najłatwiejszym sposobem na używanie kontaktów usługi Gmail w usłudze Outlook.com jest dodanie ich w witrynie usługi Outlook.com w sieci Web.

Witryny usługi Outlook.com w sieci Web można także używać do dodawania kontaktów z pliku csv. W przypadku kont usługi Outlook.com używanie programu Outlook do importowania pliku csv nie przyniesie rezultatów.

Kontakty usługi Gmail

 1. Przejdź do witryny http://people.live.com i zaloguj się do swojego konta usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Dodawaj osoby do swojej listy kontaktów kliknij kontakty usługi Google.

 3. Kliknij pozycję Połącz.

  Przycisk Połącz

 4. Zaloguj się do konta w usłudze Google.

 5. Kliknij pozycję Zezwól na dostęp, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

Plik csv

Najpierw utwórz plik csv. Jeśli na przykład masz kontakty w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, zapisz arkusz kalkulacyjny jako plik csv. Ewentualnie, jeśli chcesz użyć kontaktów z innego konta poczty, przejdź do tego konta i wykonaj instrukcje dostawcy dotyczące eksportowania kontaktów do pliku csv.

Teraz możesz dodać kontakty do swojego konta usługi Outlook.com.

 1. Przejdź do witryny http://people.live.com i zaloguj się do swojego konta usługi Outlook.com.

 2. W obszarze Dodawaj osoby do swojej listy kontaktów kliknij pozycję Importuj z pliku.

 3. Kliknij pozycję Microsoft Outlook (w formacie CSV).

 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, kliknij plik csv, który chcesz zaimportować, i kliknij przycisk Otwórz.

 5. Kliknij pozycję Importuj kontakty.

  Jeśli ta sama osoba była uwzględniona na obu listach, usługa Outlook.com pozwoli Ci na połączenie informacji o kontaktach.

 6. Kliknij pozycję Szukaj zduplikowanych kontaktów.

 7. Wyczyść zaznaczenie wiersza dla dowolnych kontaktów, które chcesz zachować osobno.

 8. Kliknij pozycję Zapisz lub Zapisz i kontynuuj.

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Outlook 2016 Preview, Outlook 2013Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język