Importowanie kontaktów z książki adresowej programu Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Access i Outlook są programami doskonałe zarządzania kontakty osobiste i służbowe. Dzięki temu można importować dane kontaktowe z Outlook 2007 do Access 2007. Jednak funkcji Importowanie w programie Outlook w Access 2007 bezpośrednio nie można importować dane z format pliku Outlook 2007 i Outlook 2007 bezpośrednio nie można eksportować danych do bazy danych programu Access 2007. Na szczęście jest łatwe eksportowanie kontaktów programu Outlook jako plik tekstowy, a następnie zaimportuj plik do Access 2007.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury odwrotnej (Eksportowanie kontaktów z programu Access do programu Outlook) zobacz artykuł Eksportowanie kontaktów do książki adresowej programu Outlook.

Importowanie lub łączenie kontaktów programu Outlook za pomocą Kreatora programów Outlook i Exchange

Importowanie kontaktów za pomocą pliku tekstowego

Importowanie kontaktów za pomocą szablonu bazy danych zarządzania kontaktu

Importowanie lub łączenie kontaktów programu Outlook za pomocą Kreatora programów Outlook i Exchange

Kreator programów Outlook i Exchange umożliwia importowanie lub łączenie danych kontaktów programu Outlook. Jeśli importujesz dane, program Access utworzy kopię danych programu Outlook i umieszcza go w tabeli programu Access. Zmiany wprowadzone w danych w obu programach nie ma wpływu danych w innym programie. Z drugiej strony korzystając z opcji łącza, program Access zachowuje łącza do danych programu Outlook. Zmiany wprowadzone w danych w programie Access są odzwierciedlane w programie Outlook i odwrotnie.

 1. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij przycisk więcej, a następnie kliknij Folder programu Outlook.

 2. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — Folder programu Outlook wybierz odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Kreator Outlook i Exchange wybierz folder lub książkę adresową zawierającą kontakty, które chcesz, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator programów Outlook i Exchange

  1. Rozwiń górny folder skrzynki pocztowej.

  2. Zaznacz folder zawierający kontakty, które chcesz zaimportować do programu Access.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na pozostałych stronach kreatora.

Po zakończeniu pracy z kreatorem program Access importuje i łączy do danych kontaktów, określony.

Początek strony

Importowanie kontaktów za pomocą pliku tekstowego

Jeśli masz problemy przy użyciu kreatora (na przykład jeśli Kreator nie Importuj pola, które są potrzebne), możesz spróbować eksportowanie kontaktów z programu Outlook jako plik tekstowy, a następnie zaimportować ten plik tekstu do programu Access.

Krok 1: Eksportowanie kontaktów programu Outlook do pliku tekstowego

W Outlook 2007, należy wykonać następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj lub eksportuj.

 2. Wybierz pozycję Eksportuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz pozycję Wartości oddzielone tabulatorami (Windows), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz folder kontaktów, który chcesz wyeksportować do programu Access, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wpisz nazwę pliku, przy użyciu rozszerzenia nazwy pliku txt.

  Uwaga : Domyślnie dostęp zapisuje plik w folderze Dokumenty domyślne. Jeśli chcesz zapisać plik w innej lokalizacji, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik.

 6. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.

Program Outlook eksportuje zawartość zaznaczonego folderu do pliku tekstowego.

Krok 2: Importowanie danych kontaktów do programu Access.

 1. Otwórz bazę danych programu Access, do którego chcesz zaimportować dane.

 2. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij Plik tekstowy.

 3. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — pliku tekstowego kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. Zaznacz plik, który został utworzony w poprzedniej procedurze, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wybierz opcję Importuj dane źródłowe do nowej tabeli w bieżącej bazie danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kreator importu tekstu wybierz pozycję rozdzielany, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora upewnij się, że opcje są ustawione, jak pokazano w poniższej tabeli:

Opcja

Wartość

Wybierz ogranicznik rozdzielający pola

Karta

Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól

Zaznaczone (jest zaznaczona)

Kwalifikator tekstu

" (podwójny cudzysłów)

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na pozostałych stronach kreatora.

  Gdy Kreator zakończy pracę, Access importuje plik tekstowy.

Początek strony

Importowanie kontaktów za pomocą szablonu bazy danych zarządzania kontaktu

Szablon kontaktów baza danych do zarządzania Access 2007 funkcji polecenie "Dodaj z programu Outlook" szybko importuje informacje kontaktowe z programu Outlook do programu Access. Aby uzyskać więcej informacji zobacz pobieranie strony szablonu bazy danych zarządzania kontakt. Szablon zawiera klipy wideo, które przedstawiono, jak za pomocą polecenia Dodaj z programu Outlook.

Po dodaniu kontaktów programu Outlook do szablonu bazy danych zarządzania kontakt można importować lub połączyć z szablonu tabeli Kontakty z innej bazy danych programu Access. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Importowanie lub łączenie danych zawartych w innej bazie danych programu Access.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×