Importowanie informacji do programu Outlook 2011 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wiadomości e-mail, kontakty i inne elementy możesz importować do programu Outlook z innych aplikacji, takich jak program Outlook dla systemu Windows i Entourage.

Uwaga : Jeśli Twoje wiadomości są przechowywane na serwerze poczty (takim jak konto programu Microsoft Exchange, konto POP lub konto IMAP), możesz skonfigurować te konta w programie Outlook, a następnie pobierać wiadomości, zamiast je importować.

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Importowanie pliku danych programu Outlook (PST lub OLM)

Możesz zaimportować plik danych programu Outlook dla systemu Windows (PST) lub plik danych programu Outlook dla komputerów Mac (OLM). Te pliki danych mogą zawierać duże ilości danych wielu typów elementów. Pliki danych programu Outlook są często używane jako archiwum lub do przenoszenia danych między komputerami.

 1. W menu Plik programu Outlook dla komputerów Mac kliknij pozycję Importuj.

 2. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook, a następnie kliknij przycisk strzałki w prawo.

 3. Wybierz typ pliku danych, a następnie kliknij przycisk strzałki w prawo.

 4. Zlokalizuj plik danych na komputerze, a następnie kliknij przycisk Importuj.

 5. Po zakończeniu procesu importowania kliknij pozycję Gotowe.

  Zaimportowane elementy zawiera okienko nawigacji w obszarze Na tym komputerze.

  Uwaga : Program Outlook dla komputerów Mac umożliwia importowanie wyłącznie plików PST typu Unicode, które są standardowym formatem plików folderów osobistych w programie Outlook (dla systemu Windows) 2003 i jego nowszych wersjach. Pliki PST w formacie ANSI, znane także jako pliki folderów osobistych programu Outlook 97–2002, były standardowym formatem folderów osobistych służącym do zapisywania danych w programie Outlook dla systemu Windows w wersji 97–2002. Plików w tym formacie nie można importować do programu Outlook dla komputerów Mac. Jeśli masz starszą wersję pliku PST w formacie ANSI, nie istnieje procedura automatycznej konwersji takiego pliku na nowszy format. Jednak możesz utworzyć nowy plik danych programu Outlook (PST) w programie Microsoft Outlook dla systemu Windows 2003 lub nowszym, a następnie zaimportować elementy ze starszego pliku do nowego pliku. Nowy plik PST możesz następnie zaimportować do programu Outlook dla komputerów Mac. Więcej informacji na temat sposobu tworzenia plików PST i importowania elementów znajdziesz w Pomocy do Twojej wersji programu Outlook dla systemu Windows.

Importowanie danych programu Entourage z archiwum lub wcześniejszej wersji

Możesz zaimportować informacje, takie jak wiadomości e-mail, kontakty i wydarzenia, z programu Entourage 2004, Entourage 2008 lub Entourage 2008 Web Services Edition. Możesz również zaimportować je z archiwum programu Entourage, które ma rozszerzenie RGE.

 1. W menu Plik programu Outlook dla komputerów Mac kliknij pozycję Importuj.

 2. Kliknij pozycję Informacje programu Entourage z archiwum lub wcześniejszej wersji, kliknij przycisk strzałki w prawo, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Uwagi : 

  • Jeśli z programem Entourage było używane konto programu Microsoft Exchange, wszystkie elementy na koncie programu Exchange zostaną pobrane z serwera programu Exchange po zakończeniu procesu importowania. Wszystkie reguły lub harmonogramy związane z kontem Exchange należy ponownie skonfigurować w programie Outlook.

  • W przypadku importowania elementów z programu Entourage 2004 lub Entourage 2008 informacje o kategoriach elementów na koncie Exchange nie zostaną zaimportowane do programu Outlook. Jednak w przypadku programu Entourage 2008 Web Services Edition informacje o kategoriach zostaną pobrane z serwera programu Exchange.

  • Program Outlook nie zawiera Centrum projektów. Jeśli używane do Centrum projektów w programie Entourage, a następnie zaimportować informacje z programu Entourage do programu Outlook, skojarzeń Centrum projektów zostaną przekonwertowane na kategorie. Na przykład jeśli elementy są dodawane do projektu, który został zatytułowany "Badań papieru" w programie Entourage, te elementy są przypisywane kategorię o nazwie "Badań papieru" w programie Outlook.

  • Widoki niestandardowe, ustawienia wyszukiwania i informacje o czasie podróży związanej z wydarzeniem nie są importowane z programu Entourage do programu Outlook. Wydarzenia programu Outlook nie zawierają żadnych informacji o czasie podróży.

Importowanie kontaktów z pliku tekstowego

Program Outlook umożliwia importowanie kontaktów zapisanych w szczególnego rodzaju pliku tekstowym, nazywanym plikiem CSV. Plik CSV zawiera elementy rozdzielone przecinkami lub tabulatorami. Wiele usług i aplikacji poczty e-mail pozwala wyeksportować informacje kontaktowe do plików tekstowych. Aby dowiedzieć się, jak wyeksportować kontakty do pliku tekstowego, sprawdź pomoc swojej usługi poczty e-mail lub aplikacji do obsługi kontaktów.

 1. W usłudze lub aplikacji poczty e-mail, z której chcesz wyeksportować dane, wyeksportuj kontakty w postaci pliku tekstowego, a następnie zapisz ten plik tekstowy na komputerze Mac.

  Uwaga : Jeśli eksportujesz kontakty zawierające pole notatek, możesz zapobiec niektórym problemom, usuwając z notatek znaki końca akapitu.

 2. W menu Plik programu Outlook dla komputerów Mac kliknij pozycję Importuj.

 3. Kliknij pozycję Kontakty lub wiadomości z pliku tekstowego, a następnie kliknij przycisk strzałki w prawo.

 4. Kliknij pozycję Importuj kontakty z pliku tekstowego rozdzielanego tabulatorami lub przecinkami, a następnie kliknij przycisk strzałki w prawo.

 5. Znajdź plik tekstowy, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij pozycję Importuj.

  Na ekranie Importuj kontakty w oknie Mapowane pola są wyświetlane pola dopasowane przez program Outlook. W lewej kolumnie okna Mapowane pola są wyświetlane pola dostępne w programie Outlook. W prawej kolumnie okna są wyświetlane pola importowanego pliku tekstowego.

 6. Przeciągnij pola z okna Niemapowane pola do prawej kolumny okna Mapowane pola. Na przykład przeciągnij pole „Telefon służbowy” do prawej kolumny okna Mapowane pola obok pola „Telefon służbowy 1”.

  Możesz również przeciągać pola w obrębie prawej kolumny okna Mapowane pola.

 7. Aby wyświetlić inne rekordy kontaktów i sprawdzić, czy dane są mapowane prawidłowo, kliknij pozycję Dalej lub Wstecz.

  Porada : Aby zapobiec utracie danych, zaznacz pole wyboru Importuj niemapowane pola do „Notatek”.

 8. Po zakończeniu mapowania pól kliknij pozycję Importuj.

Importowanie kontaktów z książki adresowej firmy Apple

Aby zaimportować kontakty z książki adresowej firmy Apple możesz wyeksportować je w formacie vCard, a następnie przeciągnąć plik vCard do programu Outlook.

Porada : Alternatywą dla importowania kontaktów z książki adresowej firmy Apple jest włączenie usług synchronizacji kontaktów programu Outlook. Włączenie usług synchronizacji powoduje zsynchronizowanie kontaktów programu Outlook z książką adresową firmy Apple, usługą MobileMe oraz innymi aplikacjami lub urządzeniami, które zostały skonfigurowane w programie iSync firmy Apple.

 1. W książce adresowej firmy Apple zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, a następnie przeciągnij zaznaczone elementy na biurko.

  Kontakty są zapisywane w postaci pliku vCard, który zawiera wszystkie kontakty.

 2. W programie Outlook dla komputerów Mac u dołu okienko nawigacji kliknij Kontakty   Przycisk widoku kontaktów .

 3. Przeciągnij plik vCard z pulpitu tam, gdzie znajduje się lista elementów kontaktów.

  Uwaga : Grupy kontaktów w książce adresowej firmy Apple zostaną przekonwertowane na kategorie w programie Outlook.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×