Importowanie i eksportowanie przepływów pracy programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Visio zawiera szablony i kształty do projektowania przepływów pracy, które można importować do programu SharePoint Designer. Na przykład analityk biznesowy może zaprojektować przepływ pracy w programie Visio i wysłać go do działu informatycznego do bezpośredniego wdrożenia.

Można także za pomocą programu Visio otwierać pliki przepływów pracy utworzone w programie SharePoint Designer. Program Visio generuje diagram przepływu pracy, który można przeglądać i modyfikować. Pliki między tymi dwoma aplikacjami można przekazywać bez utraty danych i funkcjonalności.

Co chcesz zrobić?

Eksportowanie przepływu pracy programu SharePoint z programu Visio

Importowanie przepływu pracy programu SharePoint do programu Visio

Eksportowanie przepływu pracy programu SharePoint z programu Visio

 1. Otwórz diagram przepływu pracy programu SharePoint.

 2. Na karcie Proces w grupie Przepływ pracy programu SharePoint kliknij przycisk Eksportuj.

 3. Zapisz plik w formacie Wymiana przepływów pracy programu Visio (*.vwi).

Program Visio uruchomi sprawdzanie poprawności dla przepływu pracy przy użyciu zestawu reguł przepływów pracy programu SharePoint, aby upewnić się, że plik może być zaimportowany do programu SharePoint Designer. Problemy wykryte podczas sprawdzania poprawności muszą zostać usunięte, zanim przepływ pracy będzie można zaimportować.

Początek strony

Importowanie przepływu pracy programu SharePoint do programu Visio

 1. W programie SharePoint Designer zapisz przepływ pracy w formacie Wymiana przepływów pracy programu Visio (*.vwi).

 2. W programie Visio otwórz nowy szablon Przepływ pracy programu Microsoft SharePoint:

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Nowe.

  3. Kliknij kategorię Schemat blokowy.

  4. Kliknij dwukrotnie szablon Przepływ pracy programu Microsoft SharePoint.

 3. Na karcie Proces w grupie Przepływ pracy programu SharePoint kliknij przycisk Importuj.

 4. Przejdź do pliku VWI, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Jeśli plik został już wcześniej otwarty w programie Visio, diagram zostanie zaktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w programie SharePoint Designer. Jeśli plik nie został nigdy wcześniej otwarty w programie Visio, na podstawie przepływu pracy zostanie wygenerowany nowy diagram.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×