Importowanie haseł z pliku tekstowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ważne : Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office na komputerze z systemem Windows RT. Zapytanie jest dostępna tylko w wersji pakietu Office Professional Plus i Office 365 Professional Plus. W tym artykule skoroszyty programu Excel 2010 z dodatkiem Power Pivot nie działają w niektórych wersjach programu Excel 2013. Jakiej wersji pakietu Office jest używana?

Jeśli używasz poleceń na karcie Dodatek Inquire do porównywania dwóch skoroszytów, analizowania relacji między komórkami, arkuszami lub skoroszytami, analizowania skoroszytu lub też czyszczenia nadmiernego formatowania komórek, program Excel nadal musi otworzyć w ukryciu dane pliki (nawet jeśli są już otwarte), a pliki te mogą być chronione hasłami. Jeśli w Twojej organizacji hasła są często używane do zabezpieczania plików, być może warto utworzyć listę tych haseł w pliku tekstowym. Następnie plik można zaimportować, aby program Excel mógł przeszukać listę haseł i odnaleźć te pasujące do chronionych plików.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zapisywania haseł, zapoznaj się z tematem Zarządzanie hasłami do otwierania analizowanych i porównywanych plików.

Jednym z najłatwiejszych sposobów utworzenia pliku tekstowego jest skorzystanie z programu Notatnik i zapisanie pliku z rozszerzeniem *.txt (na przykładHasła.txt). Hasło oraz (opcjonalny) opis są rozdzielane przecinkiem, po którym nie stawia się spacji. Opisu nie trzeba ujmować w cudzysłowy. Wprowadź dodatkowe hasła w nowych wierszach, w ten sposób (do niektórych dodano opisy):

Lista haseł w pliku programu Notatnik

Warto pamiętać, że hasło nie musi być skojarzone z konkretnym plikiem. Program Spreadsheet Compare po prostu odczytuje listę haseł, aż znajdzie pozycję, która pasuje do otwieranego pliku.

  1. W oknie dialogowym Menedżer haseł kliknij pozycję Importuj.

    Menedżer haseł

  2. Przejdź do pliku tekstowego, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.


Jeśli do hasła dołączono opis, pojawi się on w obszarze Opis hasła. Jeśli hasło zawiera przecinek, nie można go importować, ponieważ znak przecinka będzie interpretowany jako separator między hasłem a opisem. Jeśli masz hasło zawierające przecinek, musisz wpisać je ręcznie w oknie dialogowym Hasło, klikając przycisk Dodaj.

Ręczne dodawanie hasła


Po zakończeniu importowania haseł możesz zachować plik tekstowy, ponieważ może się przydać w przyszłości. Jednak przechowuj go w bezpiecznym miejscu, podobnie jak wszystkie inne zapisane lub zachowane hasła.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×