Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych (Power Query)

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych (Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą programu Excel i pobrać i przekształcić (Power Query) możliwości, aby zaimportować dane do programu Excel z wielu różnych źródeł danych. Następnie można przy użyciu Edytora zapytańEdytowanie kroków zapytania do kształtu lub Przekształcanie danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dane kształtu.

Dane > Pobieranie i Przekształć > Opcje Pobierz dane

Standardowy łączników

Importowanie danych z pliku

Importowanie danych z bazy danych

Importowanie danych z platformy Microsoft Azure

Importowanie danych z usług Online

Importowanie danych z innych źródeł

Starsze kreatorzy

Starsze kreatorów być przechowywana znajomości i zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel. Zauważ, że środowisko jest nie jako niezawodne jako równoważne obsługi pobierania i przekształcania dodatku Power Query. Zobacz: ujednolicony pobierania i przekształcania.

Wymagania wstępne

Edytor zapytań

Uwaga : Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dodatek Power Query jest określane jako pobrać i przekształcić w programie Excel 2016

Pomoc dodatku Microsoft Power Query dla programu Excel

Importowanie danych z bazy danych za pomocą natywnego zapytania bazy danych

Pomoc środowiska zarządzania danymi w usłudze Power BI dla Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×