Importowanie danych z pliku w formacie CSV, HTML lub pliku tekstowego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

  1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj.

  2. W oknie dialogowym Importowanie kliknij opcję odpowiadającą typowi pliku, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Importuj.

  3. W oknie dialogowym Wybierz plik zlokalizuj i kliknij pozycję CSV, HTML lub plik tekstowy, który ma być używany jako zakresu danych zewnętrznych, a następnie kliknij Pobierz dane.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze importu tekstu, w którym możesz określić, jak ma być podziału tekstu na kolumny i inne opcje formatowania. Po wykonaniu kroku 3 kreatora kliknij przycisk Zakończ.

  5. W oknie dialogowym Importowanie danych kliknij pozycję Właściwości, aby ustawić definicję kwerendy, odświeżanie sterowania i opcji układu dane importowane dane zewnętrzne. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Importowanie danych.

  6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Czynność

Importowanie danych do bieżącego arkusza

Kliknij istniejący arkusz, a następnie kliknij przycisk OK.

Importowanie danych do nowego arkusza

Kliknij pozycję Nowy arkusz, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Excel doda nowy arkusz do skoroszytu i automatycznie wklei zakres danych zewnętrznych w lewym górnym rogu nowego arkusza.

Uwaga: W dowolnym momencie możesz zmienić układ lub właściwości importowanych danych. W menu dane wskaż pozycję Pobierz dane zewnętrzne, a następnie kliknij pozycję Edytuj Import tekstu lub Właściwości zakresu danych. Jeśli wybierzesz opcję Edytuj Import tekstu, wybierz plik, który pierwotnie zaimportowano, a następnie wprowadź zmiany do danych zewnętrznych w Kreatorze importu tekstu. Po zaznaczeniu Właściwości zakresu danych, można ustawić definicję kwerendy, Sterowanie odświeżaniem i opcji układu danych dotyczących danych zewnętrznych.

Zobacz też

Importowanie danych z bazy danych

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×