Importowanie danych z listy programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Dane z witryny programu Windows SharePoint Services 3.0 lub Windows SharePoint Services 2.0 można zaimportować i poddać analizie. Na przykład możliwe jest zaimportowanie listy części w magazynie z witryny programu SharePoint, a następnie utworzenie raport w formie wykresu przestawnego w programie Microsoft Office Excel 2007 w celu podsumowania i porównania danych.

W tym artykule

Omówienie

Importowanie danych z listy programu SharePoint

Aktualizowanie danych z listy programu SharePoint

Omówienie

Aby importowanie danych z witryny programu SharePoint było możliwe, program Office Excel 2007 musi być zainstalowany na komputerze, na którym użytkownik pracuje z listami programu SharePoint.

Po zaimportowaniu danych z witryny programu SharePoint do programu Office Excel 2007 można je poddać analizie w programie Office Excel 2007, ale wszelkie zmiany wprowadzone w programie Excel nie zostaną odzwierciedlone na liście w programie SharePoint.

Aby używać programu z pakietu Office do operowania na danych z listy w witrynie programu SharePoint i aby zmiany w nich były odzwierciedlane w witrynie programu SharePoint, można korzystać z programu Microsoft Office Access 2007 lub rozwiązania bazującego na języku Visual Basic for Applications (VBA).

Operowanie na danych z listy programu SharePoint jest też możliwe w arkuszu zapisanym jako skoroszyt programu Excel 97-2003 (format xls). Zapisanie skoroszytu programu Excel 2003 jako skoroszytu programu Office Excel 2007 (format xlsx) spowoduje jednak, że z poziomu listy programu SharePoint dostępne będzie jedynie połączenie tylko do odczytu.

W miarę aktualizowania listy w witrynie skoroszyt może być aktualizowany najnowszymi danymi z witryny programu SharePoint. Gdy dane użytkownika są aktualizowane na podstawie danych z witryny programu SharePoint, pierwotne dane z witryny programu SharePoint i wszelkie zmiany wprowadzone w programie Office Excel 2007 są zastępowane.

Program Office Excel 2007 pozwala zaimportować dane do istniejącego arkusza lub utworzyć nowy arkusz. Jeśli lista w witrynie programu SharePoint zawiera foldery, ich struktura nie jest widoczna w wynikowym arkuszu programu Excel.

Gdy dane są importowane z listy programu SharePoint, która ma połączenie tylko do odczytu, do danych w arkuszu dodawane są kolumny Typ elementu i Ścieżka. Te kolumny umożliwiają filtrowanie i sortowanie danych na podstawie typu i lokalizacji w witrynie — na przykład na podstawie informacji, czy dane znajdowały się w podfolderze listy.

Do importowania danych z listy w witrynie programu SharePoint wymagane jest połączenie z tą witryną i uprawnienie do czytania listy.

Początek strony

Importowanie danych z listy programu SharePoint

Dane z list w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 lub Windows SharePoint Services 2.0 można importować. Niektóre kroki procedury importowania danych z list programu SharePoint różnią się w zależności od wersji programu SharePoint z witryną.

Jak sprawdzić, która wersja jest uruchomiona w witrynie programu SharePoint

 • W witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 w prawym górnym rogu ekranu może być wyświetlane menu z Twoją nazwą użytkownika lub konta.

 • W witrynie programu Windows SharePoint Services 2.0 elementy nawigacyjne najwyższego poziomu w lewym górnym rogu ekranu mogą zawierać łącza Strona główna, Dokumenty i łącza oraz Pomoc.

  Uwaga: Witryna mogła jednak zostać dostosowana przez właściciela lub administratora. Jeśli nie masz pewności, której wersji używasz, skontaktuj się z właścicielem witryny lub administratorem.

 1. W witrynie programu SharePoint wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Windows SharePoint Services 3.0

  1. Jeśli lista nie została jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa żądanej listy nie jest widoczna, kliknij łącze Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy.

  2. W menu Akcje Obraz menu kliknij polecenie Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego.

  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji, kliknij przycisk OK.

   Program Windows SharePoint Services 2.0

  4. Jeśli lista nie została jeszcze otwarta, kliknij łącze Dokumenty i łącza, a następnie kliknij nazwę listy.

  5. Na stronie z listą w menu Akcje kliknij polecenie Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego.

 2. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Otwórz.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o włączenie połączeń danych na komputerze i masz pewność, że włączenie połączenia do danych w witrynie programu SharePoint jest bezpieczne, kliknij przycisk Włącz.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli nie jest otwarty żaden skoroszyt, w programie Excel zostanie utworzony nowy, pusty skoroszyt. Do nowego arkusza w tym skoroszycie zostaną wstawione dane w postaci tabeli.

  2. Jeśli skoroszyt jest otwarty, wykonaj następujące czynności w wyświetlonym oknie dialogowym Importowanie danych:

   1. W obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie kliknij opcję Tabela, Raport tabeli przestawnej lub Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

   2. W obszarze Gdzie chcesz umieścić dane kliknij opcję Istniejący arkusz, Nowy arkusz lub Nowy skoroszyt.

    W przypadku wybrania opcji Istniejący arkusz kliknij komórkę, w której chcesz umieścić lewy górny róg listy.

   3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Aktualizowanie danych na podstawie listy programu SharePoint

W miarę aktualizowania listy w witrynie programu SharePoint przez użytkowników można aktualizować dane w arkuszu o najnowsze zmiany. Operacja ta powoduje zastąpienie danych pierwotnie zaimportowanych z listy programu SharePoint oraz wszelkich ich modyfikacji wprowadzonych w programie Excel.

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli, którą chcesz zaktualizować.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Dane tabeli zewnętrznej kliknij przycisk Odśwież.

Porada: Jeśli chcesz już połączenia między arkuszem a witryną programu SharePoint, możesz odłączyć tabelę. Na karcie Projektowanie w grupie Dane tabeli zewnętrznej kliknij przycisk Rozłącz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×