Importowanie danych z bazy danych za pomocą natywnego zapytania bazy danych (Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query możesz zaimportować dane z wszystkich baz danych obsługiwanych przez dodatek Power Query (z wyjątkiem programu Microsoft Access), uruchamiając bezpośrednio natywnego zapytania bazy danych w bazie danych przy użyciu dodatku Power Query, zamiast tworzyć zapytania przy użyciu interfejsu użytkownika dodatku Power Query. Dzięki temu można użyć istniejącej kwerendy zwracającej wyników wymaganych danych bez konieczności odbudowanie kwerendy przy użyciu interfejsu użytkownika dodatku Power Query. Ta funkcja jest szczególnie przydatne w przypadku importowania danych przy użyciu złożonych kwerend, że nie chcesz lub dowiedzieć się, jak odbudowanie przy użyciu interfejsu użytkownika dodatku Power Query.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Natywnego zapytania bazy danych mają być dokonywanie bez strony. Jednak dodatku Power Query nie gwarantuje, że kwerenda nie ma wpływu na bazę danych. Po uruchomieniu macierzystych zapytań bazy danych, napisane przez innego użytkownika, zostanie wyświetlony monit o upewnij się, że Twój czas jest znane kwerend, które będzie obliczane przy użyciu poświadczeń.

Dodatek Power Query umożliwia określenie natywnego zapytania bazy danych w polu Instrukcja SQL podczas nawiązywania połączenia z bazą danych. W tym przykładzie zaimportujemy dane z bazy danych programu SQL Server przy użyciu natywnego zapytania bazy danych. W przypadku pozostałych baz danych obsługiwanych przez dodatek Power Query ta procedura jest podobna.

 1. Nawiązywanie połączenia z bazą danych programu SQL Server przy użyciu dodatku Power Query. Na wstążce na karcie POWER QUERY wybierz pozycję Z bazy danych > Z bazy danych SQL Server.

  Pobieranie danych zewnętrznych z bazy danych
 2. W oknie dialogowym Baza danych programu Microsoft SQL:

  1. W polach Serwer i Baza danych określ serwer i bazę danych, z którymi chcesz się połączyć w celu zaimportowania danych przy użyciu natywnego zapytania bazy danych.

  2. Rozwiń pozycję Instrukcja SQL, aby wyświetlić pole, w którym można wpisać lub do którego można skopiować natywne zapytanie bazy danych. Po określeniu zapytania kliknij przycisk OK.

   Uruchamianie natywnego zapytania bazy danych

 3. Jeśli po raz pierwszy nawiązujesz połączenie z tym serwerem, w następnym oknie dialogowym zostanie wyświetlony monit o wybranie trybu uwierzytelniania na potrzeby połączenia z bazą danych. Wybierz odpowiedni tryb uwierzytelniania i kontynuuj.

  Uwaga :  Jeśli nie masz dostępu do źródła danych (serwera/bazy danych), z którym próbujesz nawiązać połączenie, zostanie wyświetlony monit o zażądanie dostępu do tego serwera/bazy danych, o ile dla tego źródła danych określono informacje żądania dostępu w usłudze Power BI. Aby uzyskać więcej informacji o żądaniu dostępu do źródła danych, zobacz Żądanie dostępu do wewnętrznych źródeł danych.

 4. Dane zostaną zwrócone w Edytorze zapytań w wyniku uruchomienia natywnego zapytania bazy danych. Ukształtuj dane zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk Zastosuj i zamknij, aby zapisać zmiany i zaimportować dane do arkusza.

  Edytor zapytań

Zobacz też

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×