Importowanie danych wynik Azure ML do programu Excel za pomocą dodatku Power Query

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query umożliwia importowanie Azure ML wynik danych do programu Excel. Na stronie odwołanie interfejsu API ML Azure można wkleić kod auto-generate do puste zapytanie.

Power Query wymagania

Dodatek Power Query aktualizowanie grudnia 2014 r lub nowszym.

Aby zaimportować dane wynik Azure ML do programu Excel

 1. Na wstążce programu Excel wybierz pozycję POWER QUERY > Z innych źródeł > Puste zapytanie.

  Źródła danych dodatku Power Query
 2. W Edytorze zapytańwybierz pozycję Edytor zaawansowany.

 3. W formularzu Edytor zaawansowany wprowadź formułę, która łączy Azure ML źródła strumieniowego OData i wywołuje funkcję wynik, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  Przykład formuły dodatku Power Query

  Przykład jest oparty na przykład 1: Pobieranie zestawu danych z UCI: 2 dorosłego klasy zestawu danych część zbiór przykładowych Azure ML.

  let 
    MultiplyBy4 = (number as number) =>
  let
    Source = OData.Feed("https://ussouthcentral.services.azureml.net/odata/workspaces/f602a9a0e6f240baa1ebd18d921b6a3f/services/5d805ba51fe3420091b33b060de1964a"),
    ScoreSource = Source{[Name="Score"]}[Data],
    #"Invoke FunctionScoreSource" = ScoreSource(number),
    #"Convert to Table" = Record.ToTable(#"Invoke FunctionScoreSource")
  in
    #"Convert to Table"
  in MultiplyBy4
  
 4. W Edytorze zapytańkliknij pozycję Wywołaj.

 5. W formularzu Wprowadź parametry wprowadź parametry wynik Azure ML.

 6. Kliknij przycisk Edytuj poświadczenia.

 7. W formularzu uwierzytelniania dostępu do źródła strumieniowego OData Wybierz podstawowy i Wklej ML Azure token do hasłoi kliknij przycisk Zapisz. Azure ML

 8. W Edytorze zapytańkliknij pozycję Zamknij i załaduj (lub przejdź do kształtowanie danych).

Aby uzyskać klucz autoryzacji Azure ML

Zostanie wyświetlony klucz interfejsu API usługi Azure ML sieci web z usługi sieci web Azure ML. Możesz go przejść z studio Microsoft Azure maszynowego uczenia lub portalu zarządzania Azure.

Microsoft Azure maszynowego uczenia studio

 1. W Microsoft Azure maszynowego uczenia studio kliknij Usług sieci WEB po lewej stronie.

 2. Kliknij pozycję usługi sieci web. Na karcie Pulpit NAWIGACYJNY jest "Klucz interfejsu API".

Portal Azure zarządzania

 1. Kliknij pozycję Nauki komputera po lewej stronie.

 2. Kliknij obszar roboczy.

 3. Kliknij pozycję usług sieci WEB.

 4. Kliknij pozycję usługi sieci web.

 5. Kliknij punkt końcowy. "Klucz interfejsu API" nie działa w prawej dolnej części.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×