Importowanie danych formularza do formularza programu InfoPath

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Formularz danych importerów umożliwiają wypełnianie formularzy Microsoft Office InfoPath 2007 przy użyciu danych z plików w innych formatach. Office InfoPath 2007 nie zawiera wszystkie odbierających dane. Jednak innej firmy jako dostawcy lub przez inną osobę w organizacji mogą utworzyć formularz odbierających dane, które można zainstalować i używać. Możesz przeglądać importerów opracowanych przez innych osób. Jeśli dane są rozwinięte w obrębie własnej firmy, następnie osoby w dział INFORMATYCZNY może wymagać zainstalowania go przy użyciu programu instalacyjnego lub ich może zainstalować go automatycznie.

Załóżmy na przykład, że organizacja użytkownika planuje importować istniejące dane z roszczeń ubezpieczeniowych znajdujących na papierze do formularzy roszczeń ubezpieczeniowych programu InfoPath. Aby zautomatyzować ten proces, deweloperzy w dziale IT użytkownika mogą zaprojektować importer danych, który będzie skanować papierowe formularze, a następnie wykonywać optyczne rozpoznawanie znaków w celu przekształcenia zeskanowanych formularzy w znaki tekstu. Następnie użytkownik może użyć importera danych, aby efektywnie przetransferować dane z istniejących formularzy do odpowiednich pól w formularzu programu InfoPath.

Uwaga : Aby zaimportować dane do formularza programu InfoPath z ograniczonym uprawnieniem, użytkownik musi mieć dostęp do formularza na poziomie Pełna kontrola lub Zmiana. Jeśli użytkownik ma dostęp do formularza tylko na poziomie Odczyt, polecenie Importuj dane formularza w menu Plik jest niedostępne.

Używanie wcześniej zainstalowanego importera do importowania danych formularza do programu InfoPath

Jeśli użytkownik już zainstalował importer, może wykonać poniższą procedurę w celu zaimportowania danych formularza do otwartego formularza programu InfoPath.

  1. W menu Plik kliknij polecenie Importuj dane formularza.

  2. Na liście Wybierz importer na pierwszej stronie okna dialogowego Importowanie danych formularza kliknij wcześniej zainstalowany importer, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Postępuj według instrukcji w oknie dialogowym Importowanie danych formularza, aby zakończyć importowanie pliku.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×