Importowanie danych do kształtów w rysunku

Importowanie danych do kształtów w rysunku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z programem Visio Professional można importowanie danych z zewnętrznych źródeł. W przypadku importowania danych w wierszu pobiera połączone lub skojarzone z kształtem. Po zaimportowaniu danych można użyć grafiki związanej z danymi do kształtów, które wizualizowanie wartości. Jeśli te postanowienia dotyczące dźwięku nowy, zobacz Importowanie danych do programu Visio, zapoznać się z omówieniem.

Porada: Aby importowanie procesu Przejdź sprawniej, upewnij się, tego jedna kolumna danych zawiera unikatowe wartości dla każdego wiersza i że wartości dopasowanie tekstu na kształty. Dzięki temu będzie programu Visio w celu znalezienia tego właściwego między wierszami i kształtów.

Szybkie importowanie skoroszytu programu Excel

Najpopularniejsze źródła danych do zaimportowania jest skoroszyt programu Excel. Dlatego znajduje się przycisk Szybkiego importu dla tego źródła.

 1. Na karcie dane kliknij przycisk Importuj szybkie.

  Karta Dane, przycisk Szybkie importowanie

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz skoroszyt, który chcesz zaimportować. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

 3. Jeśli pojawi się okno Importowanie do programu Visio i w programie Excel, kliknij kartę arkusza, gdzie jest danych, a następnie przeciągnij, aby zaznaczyć dane. Upewnij się uwzględnić wszystkie nagłówki kolumn. W oknie dialogowym Importowanie do programu Visio kliknij pozycję Importuj, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zobaczysz grafika związana z danymi dla każdego kształtu programu Visio mógł automatyczne łączenie wierszy z kształtami. Zapoznaj się z "Następne kroki" na końcu tego artykułu.

  • Jeśli nie widzisz grafika związana z danymi na wszystkie kształty programu Visio nie można było połączyć kilka wierszy do wybranych kształtów. Zobacz poniższą sekcję "Łącze wierszy z kształtami".

Niestandardowe importowanie proces dla wszystkich źródeł danych

Jeśli opcja szybkie importowanie nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub jakieś inne źródło danych do zaimportowania, jak niestandardowe importowania danych. Oto jak:

 1. Na karcie dane kliknij przycisk Importuj niestandardowe.

 2. Na pierwszej stronie kreatora Selektor danych wybierz źródło danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj i zaznacz źródło, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W przypadku wybrania skoroszytu programu Excel wybierz arkusz, zaznacz zakres komórek, a następnie określ, jeśli dane zawierają nagłówki kolumn. Kliknij przycisk Dalej, a następnie określ kolumn i wierszy, aby uwzględnić. Kliknij przycisk Dalej.

 5. Na stronie Konfigurowanie odświeżania Unikatowy identyfikator zaznacz pole wyboru w kolumnie, zawierającą unikatowe wartości. Jeśli zdecydujesz się na późniejsze odświeżanie zaimportowanych danych, to unikatowy identyfikator umożliwi programu Visio, aby znaleźć zaktualizowane wiersza w źródle, go pobrać, a następnie zaktualizuj diagramu. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Po kliknięciu przycisku Zakończ na ostatniej stronie kreatora Selektor danych zostanie wyświetlone okno Dane zewnętrzne z zaimportowane dane w tabeli.

 7. Zobacz poniższą sekcję "Łącze wierszy z kształtami".

Łącze wierszy na kształty

Jeśli dane zaimportowane do diagramu programu Visio, możesz zawsze Zobacz danych w oknie dane zewnętrzne. I można łączyć tych wierszy danych z kształtami. Oto jak:

 1. Kliknij kartę dane .

 2. Następnie kliknij pole wyboru Okno dane zewnętrzne.

 3. Aby połączyć wiersz danych do kształtu, przeciągnij wiersz z kształtem. Oto jak:

  Kursor klikający wiersz danych i przeciągający go na kształt

Istnieją inne sposoby łączenie wierszy z kształtami, zobacz porady i wskazówki łączenia danych.

Następne kroki

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×