Ignoruj wyrazy wielkie litery, liczb lub adresów internetowych podczas sprawdzania pisowni

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Opcje sprawdzania pisowni w programach pakietu Office zawiera ustawienia, które można stosować do poinstruuj moduł sprawdzania pisowni, aby zignorować niektórych rodzajów wyrazów, łącznie z wyrazy pisane wielkimi literami, wyrazy zawierające cyfry i wyrazy, które są częścią dowolnej sieci web lub plik adres URL. Można również określić, czy flagi modułu sprawdzania pisowni powtarzane wyrazów.

Te ustawienia można znaleźć w oknie dialogowym Sprawdzanie większości programów pakietu Office. (W niektórych programów pakietu Office 2007, znajdziesz te ustawienia w Oknie Opcje sprawdzania pisowni.) Zobacz otworzyć Opcje sprawdzania pisowni w programie pakietu Office poniżej Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do sprawdzające opcje w każdym programie pakietu Office.

Opcje Ignoruj wyrazy podczas poprawiania pisowni

Uwaga : Zmiany wprowadzone do tych opcji Zastosuj do wszystkich programów Microsoft Office, niezależnie od tego programu, którego używasz, aby zmienić opcję.

Otwórz opcje sprawdzania pisowni w programie pakietu Office

Wszystkie programy z wyjątkiem programu Outlook:

  • Kliknij pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie.

Outlook:

  • Kliknij pozycję plik >Opcje > Poczta > Opcje edytora > Sprawdzanie.

Word, Excel, Access i PowerPoint:

  • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje [programu] > Sprawdzanie.

Outlook:

  • Otwórz element poczty, a następnie kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje edytora > Sprawdzanie.

Program InfoPath, OneNote, Publisher i Visio:

  • W menu Narzędzia wskaż polecenie Pisownia, a następnie kliknij pozycję Opcje sprawdzania pisowni.

Projekt:

  • W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje, kliknij kartę Pisownia, a następnie kliknij przycisk Więcej opcji sprawdzania pisowni.

Co oznaczają poszczególne opcje?

Zaznacz to pole wyboru:

Aby to zrobić:

Ignoruj wyrazy pisane WIELKIMI literami

Ignorowanie wyrazów zawierających wyłącznie wielkie litery. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni nie oznaczy flagą błędu frazy ABC.

Ignoruj wyrazy zawierające cyfry

Ignorowanie wyrazów, które zawierają cyfry. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni nie oznaczy flagą błędu frazy a1b2c3.

Ignoruj adresy internetowe i plikowe

Ignoruj wyrazy, które są adresy internetowe i plikowe. Przykładowe wyrazy ignoruje moduł sprawdzania pisowni, po wybraniu tej opcji to:

  • http://www.proseware.com/

  • \\proseware\public\

  • mailto:andy@proseware.com

Oznacz flagą powtarzające się wyrazy

Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących wyrazów, które się powtarzają. Na przykład po wybraniu tej opcji moduł sprawdzania pisowni oznaczy flagą błędu frazę kici, kici.

Zobacz też

Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania w pakiecie Office 2013 i starszych

Wybierz pozycję gramatycznych i stylistycznych opcje stylu w pakiecie Office 2016

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 lub nowszym

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2007

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×