Identyfikator zasobów, pole przydziału

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Liczba całkowita

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Identyfikator zasobów zawiera numer identyfikatora przypisany każdemu z zasobów w programie Project. Identyfikator zasobów wskazuje położenie zasobu względem pozostałych zasobów.

Sposób obliczania    W miarę dodawania zasobów do projektu program Project automatycznie przypisuje im kolejne numery na liście zasobów. Numery te stanowią identyfikatory zasobów.

Zalecane zastosowania    Jedynym widokiem, w którym pojawia się pole Identyfikator zasobów, jest Formularz zadania. To pole jest także wyświetlane w oknie dialogowym Mapowanie przydziałów, które służy do importowanie lub eksportowanie dat przydziałów.

Przykład    Należy wyeksportować daty przydziału do skoroszytu programu Microsoft Excel. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami Kreatora eksportu, korzystając z polecenia Zapisz jako.

Uwagi    Aby wyeksportować pole Identyfikator zasobów do innego programu, należy w oknie dialogowym Zapisywanie jako wybrać nazwę formatu pliku docelowego (na przykład Baza danych programu Access lub Skoroszyt programu Excel). Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami Kreatora eksportu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×