Identyfikator GUID zasobu, pole zasobu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Tekst

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Identyfikator GUID zasobu zawiera wygenerowane unikalne kody identyfikacyjne dla każdego zasobu w projekcie. Dwa zasoby nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID zasobu.

Sposób obliczania    Zaraz po utworzeniu nowego zasobu, program Project automatycznie generuje unikalny kod identyfikacji dla zasobu i zapisuje go w polu Identyfikator GUID zasobu.

Zalecane zastosowania    Wstaw kolumnę Identyfikator GUID zasobu do arkusza zasobów, jeśli chcesz wyświetlić unikalny identyfikator dla poszczególnych zasobów. Jest to pomocne zwłaszcza podczas programowania i oczyszczania aplikacji niestandardowych w programie Project.

Przykład    Tworzysz makro odnoszące się do określonych zasobów w projekcie. Aby uzyskać unikalne identyfikatory dla tych zasobów, wstaw kolumnę Identyfikator GUID zasobu do arkusza zasobów.

Uwagi    Pole Identyfikator GUID zasobu różni się od pola Unikatowy identyfikator dla zasobów. Unikatowy identyfikator to numer sekwencyjny informujący o kolejności dodawania zasobów do projektu, natomiast identyfikator GUID zasobu to unikalny ciąg alfanumeryczny reprezentujący dany zasób dla celów programistycznych.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×