ILOCZYN, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ILOCZYN w programie Microsoft Excel.

Opis

Funkcja ILOCZYN mnoży wszystkie liczby podane jako argumenty i zwraca ich iloczyn. Jeśli na przykład komórki A1 i A2 zawierają liczby, można użyć formuły =ILOCZYN(A1; A2), aby pomnożyć te dwie liczby przez siebie. Tę samą operację można wykonać za pomocą operatora matematycznego mnożenia (*), na przykład =A1 * A2.

Funkcja ILOCZYN jest przydatna, gdy zachodzi konieczność mnożenia wielu komórek jednocześnie. Na przykład formuła =ILOCZYN(A1:A3; C1:C3) odpowiada wykonaniu działania =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Składnia

ILOCZYN(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ILOCZYN występują następujące argumenty:

  • liczba1    Argument wymagany. Pierwsza liczba lub zakres, który należy pomnożyć.

  • liczba2;...    Opcjonalne liczby lub zakresy dodatkowe, które należy pomnożyć. Można podać do 255 argumentów.

Uwaga   Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, obliczane będą wyłącznie liczby zawarte w danej tablicy czy odwołaniu. Pominięte zostaną puste komórki, wartości logiczne oraz tekst w tablicy lub odwołaniu.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

5

15

30

Formuła

Opis

Wynik

=ILOCZYN(A2:A4)

Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4.

2250

=ILOCZYN(A2:A4; 2)

Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4, a następnie mnoży wynik przez 2.

4500

=A2*A3*A4

Mnoży liczby w komórkach od A2 do A4 przy użyciu operatorów matematycznych zamiast funkcji ILOCZYN.

2250

Dotyczy: Excel 2016, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język