Hiperłącza w aplikacji Word Web App

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Działanie hiperłączy w dokumencie jest dokładnie takie samo w programie Word i w aplikacji Word Online. Kliknij łącze, aby przejść do określonego adresu internetowego lub innego miejsca w dokumencie albo wysłać wiadomość e-mail.

W aplikacji Word Online można wstawiać i edytować hiperłącza do adresów internetowych lub adresów e-mail, ale nie można tworzyć hiperłączy do innych miejsc w tym samym dokumencie (zakładek ani odsyłaczy). Jeśli musisz to zrobić, kliknij pozycję Otwórz w programie Word.

Aby utworzyć hiperłącze, kliknij pozycję Wstaw > Łącze.

Wstawianie łącza

W polu Tekst wyświetlany wpisz tekst, który będzie dostępny do kliknięcia. Aby utworzyć łącze do adresu internetowego, wpisz lub wklej adres w polu Adres.

Wstawianie hiperłącza do adresu internetowego

Porada :  Jeśli nie ma potrzeby wyświetlania tekstu w postaci bardziej przyjaznej niż adres internetowy, wystarczy wpisać ten adres. Po naciśnięciu klawisza spacji lub klawisza Enter w aplikacji Word Online z adresu zostanie automatycznie utworzone hiperłącze.

Aby utworzyć łącze do adresu e-mail, w polu Adres wpisz prefiks mailto:, a po nim adres e-mail osoby.

Wstawianie hiperłącza do adresu e-mail

Po kliknięciu łącza w programie poczty e-mail zostanie otwarte okno do redagowania wiadomości przy użyciu adresu zawartego w łączu.

Porada :  Aby edytować łącze, które już jest w dokumencie, kliknij w dowolnym miejscu łącza, a następnie kliknij pozycję Wstawianie > Łącze. Jeśli używasz myszy, kliknij łącze prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Edytuj hiperłącze. W przypadku korzystania z urządzenia obsługującego dotyk naciśnij i przytrzymaj łącze, aby wyświetlić polecenia kontekstowe.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×