Hierarchie w dodatku Power Pivot

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jednym ze sposobów można modyfikować modelu danych programu PowerPivot jest dodanie hierarchii. Na przykład jeśli masz danych geograficznych, możesz dodać hierarchii zawierającej kraju u góry i prowadzić do region, Województwo i Miasto.

Hierarchia jest listy kolumn wchodzące do pojedynczego elementu w raporcie tabeli przestawnej lub programu Power View. Hierarchii jest wyświetlany jako jeden obiekt na liście pól. Hierarchie ułatwiają użytkownikom wybranie i nawigowanie typowych ścieżek danych podczas tworzenia raportów i tabele przestawne. Tworzenie hierarchii, musisz włączyć dodatek Power Pivot.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno dodatku Power Pivot.

 2. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia główne > Widok > Widok diagramu.

 3. W widoku diagramu wybierz jedną lub więcej kolumn w tej samej tabeli, która ma zostać umieszczony w hierarchii. Jeśli tabela nie zawiera wszystkich kolumn, którego chcesz użyć, możesz dodać je przy użyciu powiązane. Zobacz pokrewne, funkcja (język DAX).

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane kolumny.

 5. Kliknij przycisk Utwórz hierarchię Aby utworzyć poziom hierarchii nadrzędny u dołu tabeli. kolumny skopiuje w hierarchii jako poziomy podrzędne.

 6. Wprowadź nazwę nowej hierarchii.

 7. Przeciągnąć więcej kolumn na poziom nadrzędny hierarchii, który tworzy poziomy podrzędne z kolumn i umieszcza poziomy u dołu hierarchii.

  Opcjonalnie możesz umieścić kolumnę w określonym miejscu Lista hierarchii, przeciągając kolumny, aby umieścić poziom podrzędny dokładnie miejsce, w którym mają być wyświetlane w hierarchii.

  Uwagi: 

  • Gdy używasz Zaznaczanie wielu elementów do tworzenia hierarchii kolejność poziomu podrzędnego jest ustawiany według kardynalności kolumn. Najwyższe kardynalności znajduje się na początku na liście, w którym wartości są nietypowych i unikatowy — takie jak numery identyfikacyjne i nazw. Ostatni na liście wyświetlania kolumn o najmniejszej kardynalności — w wartości, które są najczęściej, takich jak stan, wartości logiczne lub typowych klasyfikacje. Należy pamiętać, że dodawanie dodatkowych kolumn umieszcza poziomy podrzędne u dołu listy. Aby zmienić kolejność kolumn, można przeciągnąć.

  • Hierarchię można utworzyć z kolumny ukrytej (kolumny, która jest ukryta przed narzędziami klienta).

  • Jeśli wiesz, jakie kolumny, aby utworzyć jako poziomy podrzędne w hierarchii, kliknij pozycję Tworzenie hierarchii menu kontekstowego, aby zaznacz wiele z tych kolumn i szybko utworzyć hierarchię z wielu podrzędne poziomy.

Użytkownik może zmienić nazwę hierarchii, zmienić nazwę poziomu podrzędnego, zmienić kolejność poziomów podrzędnych, dodać dodatkowe kolumny jako poziomy podrzędne, usunąć poziom podrzędny z hierarchii, pokazać nazwę źródłową poziomu podrzędnego (nazwę kolumny) i ukryć poziom podrzędny, jeśli ma on taką samą nazwę jak poziom nadrzędny hierarchii.

Aby zmienić nazwę hierarchii lub poziomu podrzędnego

Kliknij prawym przyciskiem myszy poziom nadrzędny hierarchii lub poziomu podrzędnego, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Lub, kliknij dwukrotnie hierarchii nadrzędnej, a następnie zmień nazwę.

Aby zmienić kolejność poziomu podrzędnego w hierarchii

Przeciągnij poziomu podrzędnego w nowe miejsce w hierarchii. Lub, kliknij prawym przyciskiem myszy poziom podrzędny hierarchii, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę, aby przenieść poziom w górę na liście. Lub kliknij przycisk Przenieśw dół, aby przenieść poziom w dół na liście.

Uwaga: Kolumny można dodać tylko raz do jednej hierarchii. Po dodaniu kolumny do hierarchii, nie możesz dodać go do tej samej hierarchii ponownie. Oznacza to, że nie będzie można przeciągnąć kolumny w hierarchii i Dodaj do hierarchii menu kontekstowego dla określonej kolumny będzie już odwoływać się do hierarchii, do których został już dodany kolumny. Jeśli istnieją nie innych hierarchii, do których można dodawać kolumny, opcja Dodaj do hierarchii nie są wyświetlane w menu.

Aby dodać do hierarchii dodatkowy poziom podrzędny

Istnieje kilka opcji, w tym celu:

 • Przeciągnij kolumnę na poziom nadrzędny hierarchii, aby skopiować kolumnę jako poziom podrzędny u dołu listy hierarchii.

 • Lub, przeciągnij kolumnę do określonej lokalizacji w hierarchii, aby skopiować kolumnę jako poziom podrzędny hierarchii.

 • Lub kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę — lub kilku zaznaczonych kolumn, w menu kontekstowym kliknij pozycję Dodaj do hierarchii, a następnie kliknij określonych hierarchii. To tworzy poziom podrzędny z kolumny i dodaje ją do dołu listy hierarchii.

Aby usunąć poziom podrzędny z hierarchii

Kliknij prawym przyciskiem myszy poziom podrzędny, a następnie kliknij przycisk Usuń z hierarchii. Lub, kliknij poziom podrzędny w hierarchii, a następnie naciśnij klawisz Delete . Jeśli chcesz odzyskać ten poziom podrzędny, po prostu dodać kolumnę ponownie.

Uwaga: Zmiana nazwy poziomu podrzędnego hierarchii powoduje, że przestaje on mieć taką samą nazwę jak kolumna, z której został utworzony. Domyślnie nazwa kolumny źródłowej pojawia się na prawo od poziomu podrzędnego. W przypadku ukrycia nazwy kolumny źródłowej, aby zobaczyć, z jakiej kolumny został utworzony dany poziom podrzędny, należy użyć polecenia Pokaż nazwę kolumny źródłowej.

Aby ukryć lub pokazać nazwę źródłową

Kliknij prawym przyciskiem myszy poziom podrzędny hierarchii, a następnie kliknij polecenie Ukryj nazwę kolumny źródłowej lub Pokaż nazwę kolumny źródłowej, aby między nimi przełączyć.

Po kliknięciu polecenia Pokaż nazwę kolumny źródłowej nazwa kolumny, z której został utworzony poziom podrzędny, pojawia się na prawo od niego.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×