HIPERŁĄCZE, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji HIPERŁĄCZE w programie Microsoft Excel.

Opis

Tworzy skrót lub skok, który otwiera dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w intranet lub Internecie. Po kliknięciu komórki zawierającej funkcję HIPERŁĄCZE program Microsoft Excel otwiera plik przechowywany w miejscu określonym przez argument łącze_lokalizacja.

Składnia

HIPERŁĄCZE(łącze_lokalizacja;[przyjazna_nazwa])

Składnia funkcji HIPERŁĄCZE obejmuje następujące argumenty:

  • Łącze_lokalizacja    Argument wymagany. Ścieżka dostępu i nazwa pliku dokumentu, który ma zostać otwarty. Argument łącze_lokalizacja może się odwoływać do miejsca w dokumencie, na przykład do określonej komórki lub nazwanego zakresu arkusza bądź skoroszytu programu Excel, albo odwoływać się do zakładki w dokumencie programu Microsoft Word. Ścieżka może odwoływać się do pliku przechowywanego na dysku twardym. Może też być ścieżką zapisaną na serwerze (w programie Microsoft Excel dla systemu Windows) w uniwersalnej konwencji nazewnictwa (UNC, Universal Naming Convention) lub adresem URL w Internecie lub intranecie.

    Uwaga    Funkcja HIPERŁĄCZE aplikacji Excel Online jest poprawna tylko dla adresów internetowych (URL). Argument łącze_lokalizacja może być ujętym w cudzysłów ciągiem tekstowym lub odwołaniem do komórki zawierającej link w postaci ciągu tekstowego.

    Jeśli adres URL określony w argumencie łącze_lokalizacja nie istnieje lub nie można do niego przejść, to po kliknięciu komórki zostanie wyświetlony błąd.

  • Przyjazna_nazwa    Argument opcjonalny. Tekst skoku lub wartość liczbowa wyświetlana w komórce. Argument przyjazna_nazwa jest wyświetlany w postaci podkreślonego tekstu w kolorze niebieskim. Jeśli argument przyjazna_nazwa zostanie pominięty, w komórce będzie wyświetlany argument lokalizacja_docelowa_łącza jako tekst skoku.

    Argument przyjazna_nazwa może być wartością, ciągiem tekstowym lub komórką, która zawiera tekst skoku lub wartość.

    Jeśli argument przyjazna_nazwa zwraca wartość błędu (np. #ARG!), to komórka wyświetla błąd zamiast tekstu skoku.

Spostrzeżenie

Aby w aplikacji klasycznej Excel zaznaczyć komórkę zawierającą hiperlink bez przechodzenia do miejsca docelowego hiperlinku, należy kliknąć tę komórkę i przytrzymać przycisk myszy do momentu, gdy wskaźnik przybierze kształt krzyżyka Wskaźnik zaznaczenia w programie Excel , a następnie puścić przycisk myszy. W aplikacji Excel Online aby zaznaczyć taką komórkę, należy ją kliknąć, gdy wskaźnik ma kształt strzałki. Kliknięcie komórki, gdy wskaźnik ma kształt dłoni, powoduje przejście do miejsca docelowego hiperlinku.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Przykład

Wynik

=HIPERŁĄCZE("http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx";"Kliknij, aby otworzyć raport")

Otwiera skoroszyt zapisany pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce jest wyświetlany tekst „Kliknij, aby otworzyć raport” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]Roczne!F10";D1)

Tworzy hiperłącze do komórki F10 w arkuszu Roczne w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlana zawartość komórki D1 jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]'Pierwszy kwartał'!Dział_ogólnie";"Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu")

Tworzy hiperłącze do zakresu o nazwie Dział_ogólnie w arkuszu Pierwszy kwartał w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlany tekst „Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/Raport roczny.docx]Zyski_kwartalne";"Raport o zyskach kwartalnych")

W celu utworzenia hiperłącza do określonego miejsca w pliku programu Word używa się zakładki umożliwiającej określenie lokalizacji docelowej w tym pliku. W tym przykładzie jest tworzone hiperłącze do zakładki o nazwie Zyski_kwartalne w pliku Raport roczny.docx zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com.

=HIPERŁĄCZE("\\FINANSE\Sprawozdania\1sprkw.xlsx";D5)

Wyświetla zawartość komórki D5 jako tekst skoku i otwiera skoroszyt zapisany na serwerze FINANSE w udziale Sprawozdania. W tym przykładzie jest używana ścieżka UNC.

=HIPERŁĄCZE("D:\FINANSE\1sprkw.xlsx";H10)

Otwiera skoroszyt 1sprkw.xlsx przechowywany w katalogu Finanse na dysku D i wyświetla wartość liczbową przechowywaną w komórce H10.

=HIPERŁĄCZE("[C:\Moje dokumenty\Mójskoroszyt.xlsx]Sumaryczne")

Tworzy hiperłącze do obszaru Sumaryczne znajdującego się w innym (zewnętrznym) skoroszycie Mójskoroszyt.xlsx.

=HIPERŁĄCZE("[Budżet.xlsx]E56";E56)

Aby skoczyć do innego arkusza w tym samym skoroszycie, umieść w łączu nazwę arkusza z dopisanym znakiem wykrzyknika (!). W poprzednim przykładzie w celu utworzenia łącza do komórki E56 w arkuszu Wrzesień umieść w łączu ciąg Wrzesień!.

=HIPERŁĄCZE($Z$1)

Aby w arkuszu szybko zaktualizować wszystkie formuły zawierające funkcję HIPERŁĄCZE z tymi samymi argumentami, można umieścić miejsce docelowe łącza w innej komórce w tym samym lub innym arkuszu, a następnie użyć odwołania bezwzględnego do tej komórki jako argumentu lokalizacja_docelowa_łącza w formułach HIPERŁĄCZE. Zmiany miejsca docelowego łącza będą natychmiast odzwierciedlane w formułach HIPERŁĄCZE.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×