HIPERŁĄCZE, funkcja

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji HIPERŁĄCZE w programie Microsoft Excel.

Opis

Hiperłącze, funkcja tworzy skrót, który prowadzi do innej lokalizacji w bieżącym skoroszycie lub pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, intranet lub w Internecie. Po kliknięciu komórki zawierającej hiperłącze, program Excel przechodzi do lokalizacji, na liście lub otwiera dokument, który wybrano.

Składnia

Hiperłącze (łącze_lokalizacja [przyjazna_nazwa])

Składnia funkcji HIPERŁĄCZE obejmuje następujące argumenty:

  • Łącze_lokalizacja    Argument wymagany. Ścieżka dostępu i nazwa pliku dokumentu, który ma zostać otwarty. Argument łącze_lokalizacja może się odwoływać do miejsca w dokumencie, na przykład do określonej komórki lub nazwanego zakresu arkusza bądź skoroszytu programu Excel, albo odwoływać się do zakładki w dokumencie programu Microsoft Word. Ścieżka może odwoływać się do pliku przechowywanego na dysku twardym. Może też być ścieżką zapisaną na serwerze (w programie Microsoft Excel dla systemu Windows) w uniwersalnej konwencji nazewnictwa (UNC, Universal Naming Convention) lub adresem URL w Internecie lub intranecie.

    Uwaga    Funkcja HIPERŁĄCZE aplikacji Excel Online jest poprawna tylko dla adresów internetowych (URL). Argument łącze_lokalizacja może być ujętym w cudzysłów ciągiem tekstowym lub odwołaniem do komórki zawierającej link w postaci ciągu tekstowego.

    Jeśli adres URL określony w argumencie łącze_lokalizacja nie istnieje lub nie można do niego przejść, to po kliknięciu komórki zostanie wyświetlony błąd.

  • Przyjazna_nazwa    Argument opcjonalny. Tekst skoku lub wartość liczbowa wyświetlana w komórce. Argument przyjazna_nazwa jest wyświetlany w postaci podkreślonego tekstu w kolorze niebieskim. Jeśli argument przyjazna_nazwa zostanie pominięty, w komórce będzie wyświetlany argument lokalizacja_docelowa_łącza jako tekst skoku.

    Argument przyjazna_nazwa może być wartością, ciągiem tekstowym lub komórką, która zawiera tekst skoku lub wartość.

    Jeśli argument przyjazna_nazwa zwraca wartość błędu (np. #ARG!), to komórka wyświetla błąd zamiast tekstu skoku.

Spostrzeżenie

W aplikacji klasycznej Excel aby zaznaczyć komórkę zawierającą hiperłącze bez wykonania skoku do miejsca docelowego hiperłącza, kliknij komórkę i przytrzymaj przycisk myszy, aż wskaźnik przybierze kształt krzyżowego Wskaźnik zaznaczenia w programie Excel , a następnie zwolnij przycisk myszy. W Excel Online zaznacz komórki, klikając go, gdy kursor znajduje się strzałka; szybkie przejście do miejsca docelowego hiperłącza, klikając, gdy kursor znajduje się kształt wskazującej dłoni.

Przykłady

Przykład

Wynik

=HIPERŁĄCZE("http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx";"Kliknij, aby otworzyć raport")

Otwiera skoroszyt zapisany pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce jest wyświetlany tekst „Kliknij, aby otworzyć raport” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]Roczne!F10";D1)

Tworzy hiperłącze do komórki F10 w arkuszu Roczne w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlana zawartość komórki D1 jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/report/Raport budżetowy.xlsx]'Pierwszy kwartał'!Dział_ogólnie";"Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu")

Tworzy hiperłącze do zakresu o nazwie Dział_ogólnie w arkuszu Pierwszy kwartał w skoroszycie zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com/report. W komórce arkusza zawierającej hiperłącze jest wyświetlany tekst „Kliknij tutaj, aby zobaczyć podsumowanie pierwszego kwartału dla działu” jako tekst skoku.

=HIPERŁĄCZE("[http://example.microsoft.com/Raport roczny.docx]Zyski_kwartalne";"Raport o zyskach kwartalnych")

W celu utworzenia hiperłącza do określonego miejsca w pliku programu Word używa się zakładki umożliwiającej określenie lokalizacji docelowej w tym pliku. W tym przykładzie jest tworzone hiperłącze do zakładki o nazwie Zyski_kwartalne w pliku Raport roczny.docx zapisanym pod adresem http://example.microsoft.com.

=HIPERŁĄCZE("\\FINANSE\Sprawozdania\1sprkw.xlsx";D5)

Wyświetla zawartość komórki D5 jako tekst skoku i otwiera skoroszyt zapisany na serwerze FINANSE w udziale Sprawozdania. W tym przykładzie jest używana ścieżka UNC.

=HIPERŁĄCZE("D:\FINANSE\1sprkw.xlsx";H10)

Otwiera skoroszyt 1sprkw.xlsx przechowywany w katalogu Finanse na dysku D i wyświetla wartość liczbową przechowywaną w komórce H10.

=HIPERŁĄCZE("[C:\Moje dokumenty\Mójskoroszyt.xlsx]Sumaryczne")

Tworzy hiperłącze do obszaru Sumaryczne znajdującego się w innym (zewnętrznym) skoroszycie Mójskoroszyt.xlsx.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 "," Przejdź do Arkusz1 > A10 ")

Aby przejść do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu, obejmują zarówno nazwę skoroszytu i nazwę arkusza tak, gdzie Arkusz1 jest bieżący arkusz.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 "," Przejdź do stycznia > A10 ")

Aby przejść do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu, to zarówno nazwę skoroszytu i nazwę arkusza tak, gdzie stycznia jest innego arkusza w skoroszycie.

= Hiperłącze (komórka ("adres", styczeń! A1); "Przejdź do stycznia > A1")

Aby przejść do innej lokalizacji w bieżącym arkuszu bez użycia odwołania w pełni kwalifikowana arkusza ([Book1.xlsx]), możesz użyć to, gdzie CELL("address") zwraca bieżącą nazwę skoroszytu.

=HIPERŁĄCZE($Z$1)

Aby w arkuszu szybko zaktualizować wszystkie formuły zawierające funkcję HIPERŁĄCZE z tymi samymi argumentami, można umieścić miejsce docelowe łącza w innej komórce w tym samym lub innym arkuszu, a następnie użyć odwołania bezwzględnego do tej komórki jako argumentu lokalizacja_docelowa_łącza w formułach HIPERŁĄCZE. Zmiany miejsca docelowego łącza będą natychmiast odzwierciedlane w formułach HIPERŁĄCZE.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×